Anay Marketing
 

Wij geven al sinds 1986 trainingen / counseling / therpapiën / marketing adviezen

Wij geven adviezen aan personen / bedrijven en organisaties

We bestuderen al jaren marketing rapporten van verschillenden marktonderzoeksbureaus, organisaties, pers en andere bronnen.  We zijn zo oed op de hoogte van trents. Wij bezoeken regelmatig bedrijven, horeca en wellness locaties. Spreken met eigenaren, personeel en bezoekers om een goed beeld te krijgen van de markt en de onderneming. Wij geven adviezen om de mogelijkheden van het bedrijf te verbeteren, de bezoekers aantallen te verhogen en de marge te vergroten. Doormiddel van een betere doelgroep marketing om een betere aansluiting bij de beleving van de doelgroep te krijgen en indien nodig het personeel en management te trainen.

Elke doelgroep heeft zo'n zijn karakter en wensen, door deze te kennen en te doorgronden is goede marketing strategie mogelijk, wij zijn geen reclame bureau, dus onafhankelijk van de gekozen reclame strategie of kanalen.

Op verzoek lopen wij door het bedrijf of organisatie heen, scant deze, praat met het management, medewerkers en bezoekers. Zo komen we snel achter de knelpunten, sterkten en zwakheden.

Welke medewerkers en marketing kanalen goed en welke minder goed presteren en welke medewerkers minder gemotiveerd zijn, welke marketing en reclame kanalen wel en welke niet goed functioneren voor deze doelgroep. Waar de huidige bezoekers vandaan komen en hoe de aantal bezoekers en omzet met zo'n min mogelijk kosten kan worden verhoogd. Ook geven we adviezen hoe de werksfeer verbeter kan worden en de productie om hoog kan bij een betere werk sfeer, dit komt ook de gasten en dus de winst te goede.

Soms kan je een paar kleine aanpassingen al veel bereiken

voor sommige bedrijven is het goed om veel met de sociale media te doen en daarin te investeren, soms zijn nieuwsbrieven veel beter, dit alles hangt van de doelgroep af en hoe je het beste daar mee communiceert. Anay training geeft al jaren communicatie trainingen.