Anay Uitgeverij

Binnen kort komen op deze site  meer uittreksels lezingen van onze boeken te staan

wij geven momenteel deze boeken uit, deze zijn op dit moment alleen via de uitgeverij, in de nieuwe webshop van www.paraspirit.org  en bij www.bol.com (anay boekshop) bestelbaar

alle boeken zijn verkrijgbaar bij de uitgeverij, in ons centrum of door overmaking van het bedrag op NL71 KNAB 0255 8468 94 ten name van Anay vof,  Capelle a/d IJssel

onder vermelding van de naam van het boek en uw naam, adres pc-woonplaats gegevens
  

Door de poort van de tijd


Er komt in ieders leven een moment, dat je op zoek gaat naar  de diepere betekenis van het leven. leder mens wil toch graag meer weten over zichzelf en het universum, waar hij deel van uitmaakt?
Een veel gestelde vraag is dan: "Waar kom ik vandaan en wat kom ik hier op aarde doen?". Dit boek gaat op dit soort vragen in. Het geeft  inzicht in het hoe en waarom van de schepping. Hoe deze tot stand is gekomen en waarom alles gaat zoals het gaat. Het is een spiritueel hand- en leerboek, dat je op elk moment gebruiken kan als je dat wil.
Met dit boek hoop ik een bijdrage te leveren aan een andere zienswijze, die gericht is op het Al dat ons doordringt en waar we allen deel van uitmaken
Adasthra
prijs €15,00
192 bladzijden
ISBN-10: 90-77649-06-9
ISBN-13: 978-90-77649-06-0


Herinneringen aan Overmorgen door Maarten Bonnie


(hij is inmiddels overleden)

Dit boek verbindt enkele psychologische aspecten van ons dagelijkse gedrag, met meerdere inzichten vanuit de ons omringende spirituele wereld. Het verschaft inzicht in oorzaak en gevolg van onze menselijke en meestentijds volslagen onbewust gebleven gedachten en gegingen. Afkomstig van ons eigen ego. Daardoor zijn we niet bewust van de enorme macht die het ego over ons denken, spreken en handelen heeft. Dit boek maakt je op een confronterende wijze bewust van de vele niet-dienstige gevolgen daarvan in je leven. Vooral voor jezelf in de eerste plaats en vervolgens voor de rest van de wereld. Wij willen toch de baas over ons leven worden? Daarom: “Inzicht in niet-dienstig gedrag, geeft uitzicht op wel-dienstig gedrag!” Vanuit dit inzicht leert dit boek jou, dat jij voor jezelf het middelpunt van jouw leven mag worden. Bovendien leert dit boek jou, dat je vanuit een volstrekt Onvoorwaardelijke Liefde voor jezelf en alle andere vormen van leven kan gaan leven. Zodat je leert een leven te leiden, in plaats van een leven te lijden. Ook verschaft het veel inzichten in de werking van Universele en Goddelijke wetten.
isbn nummer 97 07 76 49 114 prijs € 29,95 508 blz

 

Geleende Tijd

 

door Peter Geraedts
Spirituele roman Isbn 97 89 07 76 49 091
Prijs € 8,50
Tomas Newcom, consultant in Londen, komt via een merkwaardige treinreis in een andere werkelijkheid terecht. Zijn reis in het land van de zeven bergen brengt hem in allerlei vreemde situaties, die achteraf bezien meer bij hem hoorden of die hij meer nodig had, dan hij zich bewust was. Kompas op de reis is de stem van zijn hart die hem aanwijzingen geef in zijn leerproces en in zijn contacten met anderen. Daarnaast moet hij aan Een dreiging ontkomen. Zo ontmoet hij in die werkelijkheid achter de werkelijkheid het universele innerlijke kind, de oermoeder, de wijze, de vriend, de oervader, de geliefde en tenslotte zijn Zelf. Met al deze personages heef hij gesprekken over zaken op hun terrein van het leven. Al reizend en pratend verandert Tomas, overwint hij zichzelf en kan hij met een andere kijk verder gaan naar het Leven. Peter Geraedts (1950) schreef eerder de spirituele roman Asanja’ reis (Uitgeverij Petiet 2005) en het zelfontwikkelingsboek ‘Schaduwvader in het licht’Uitgeverij Betelgeuze 2006). Hij houdt zich bezig met trainingen, workshops, coaching en lezingen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, bewustwording, zingeving, communicatie en toegepaste esoterie. Hij is tevens docent aan een opleiding voor energetische natuurgeneeswijzen

 

Hoe het Werkt

 

Ken Page heeft een klein en handig boekje geschreven, met daarin kernachtig beschreven hoe het een en ander werkt op spiritueel gebied. Hoe je met diepere lagen van jezelf in contact komt en deze reinigt en ontwikkelt. Ken Page is de ontdekker van Healing op cel-, Hart- en Zielniveau. In dit boekje gaat hij daar op in en hoe men dit in het leven kan toepassen. Hoeveel werk we ook hebben verricht om onze mentale, emotionele, spirituele en fysieke kwesties te begrijpen, we zijn dikwijls een deel kwijt dat de uiteindelijke oplossing van een kwestie betekent. Als resultaat hebben zich steeds meer patronen ontwikkeld in ons leven om maar weer de kans te hebben, de wijsheid, het besef en de kennis van onze lessen te verkrijgen. Als gevolg daarvan voegen angsten, of emotionele resten van een bepaalde kwestie, die we vasthouden, nog meer verwarring toe aan het probleem en maken het bijna onmogelijk om het grotere plaatje te zien. Ken Page richt zich op manieren waarop ons innerlijk denken ons assisteert om zelf opgeworpen barrieres te begrijpen. Het is een unieke manier om ons te helpen bij het begrijpen van gebeurtenissen en ervaringen die verder gaan dan het fysieke, die ons assisteert bij onze groei wanneer we ons weer aansluiten op onze Hogere Zelf. Ken Page heeft duizenden privé sessies gehouden, en herkent de kracht van het innerlijk denken om spirituele, emotionele en fysieke problemen te overwinnen. Hij zet zich in om je te assisteren bij het ontdekken van je innerlijke waarheid en de redenen achter onopgeloste kwesties en steeds weer opduikende patronen in je leven en hoe je die kan oplossen.
Dit boekje kost € 7,50
ISBN nummer 90 77 64 90 34

 

Het Gouden boek van Melchizedek deel 1 & deel 2

 

Dr Johua David Stone

Een van de meest revolutionaire baanbrekende boeken ooit geschreven over Melchizedek, Ascensie en het Pad van God Realisatie. Deze opzienbarende boeken verkent en geef je de kennis, inzichten, gereedschappen en technieken voor het bereiken van Zelf-Realisatie in dit leven op een begrijpelijke, gemakkelijk te lezen en praktische manier. . Een echte openbaring voor het huidige Millennium! . Het behandelt het bereiken van Zelf-Meesterschap en God Realisatie op een spiritueel, psychologisch en fysiek/aards niveau en hoe je deze drie in balans kunt krijgen. . Een pulserend boek met Kosmische en Goddelijke spirituele kennis en energie. Het bevat geheime codes, wijsheden, leringen inzichten en gereedschappen om de Mysteries van het Universum te ontsluiten. Dit boek transformeert gegarandeerd uw bewustzijn! .
€ 21,50
isbn 90.77.64.90.50

 

 

 


LEZING BOEK


"Door de poort van de tijd"


Goedenavond.
Welkom op deze lezing. Een lezing die voortvloeit uit het boek "Door de poort van de tijd". Deze titel heb ik gekozen, omdat deze het best aansluit bij datgene, wat ik in het boek heb mogen behandelen. Als door een poort heb ik mogen kijken naar aangelegenheden, die normaal gesproken voor mensen ogen verborgen blijven. Zo heb ik veel zaken over het universum, de aarde en de mens in de tijd mogen zien. Het boek geeft daardoor inzicht in het hoe en waarom van de schepping. Het geeft een goed overzicht van de ruimtewezens die het universum bevolken. Dit boek kon vooral tot stand komen door een aantal wel zeer machtige creatieve universele wezens. De machtigste van deze Wezens is Ashanata ofwel de Heilige Geest. Deze Geest geeft doel en zin aan het leven en schept de mogelijkheden voor andere wezens zoals de Engelen om ook creatief bezig te zijn en iets te scheppen, wat er eerder nog niet was. Achter alles in de schepping beweegt de Geest zich. Deze Heilige Geest is tot stand gekomen door het universum ofwel de Moederschoot en de Al-energie. Deze Al-energie kennen de mensen doorgaans als God, die ook wel de Al-Ene of Vader genoemd wordt. De Heilige Geest, die ik in de meeste gevallen als Ashanata zal aanduiden, regeert namens de Moederschoot en de Al-energie het hele universum in volmaakte orde en harmonie.
Dit Lichtpunt, deze Bol van Energie, de centrale Kern, is de centrale Vonk ofwel de Zoon, de Christus van het hele universum.
Het bewustzijn van deze Geest wordt ook wel Christusbewustzijn genoemd. Dit bewustzijn wordt over het hele universum uitgestort en is in hoge mate aanwezig in de negen zeer machtige Hogepriesters, die het universum rijk is. Behalve door middel van Ashanata, mijn geleidegids en twee van de machtigste universele Hogepriesters is dit boek mede tot stand gekomen door de kennis, die mij altijd op het juiste moment werd aangereikt.
Het was een heel proces, dat tien jaar in beslag genomen heeft. Binnen deze tien jaren heb ik heel wat meegemaakt op spiritueel gebied en ik heb die tijd hard nodig gehad om alles op een verantwoorde manier te kunnen schrijven. Dit schrijven begon met het stuk over "De Oorsprong" en eindigde pas na meer dan 40 hoofdstukken. Het bevat een diversiteit aan hoofdstukken, die eigenlijk in een lezing niet is onder te brengen. Toch heb ik de stoute schoenen maar aangetrokken en ben maar gaan schrijven. Als eerste schreef ik dus het stuk over "De Oorsprong". Dit stuk geeft naar mijn mening een goed overzicht over de machtigste wezens van het universum en hoe alles na de oerknal kon ontstaan. 'In wezen ontstond pas na de oerknal het universum zoals wij dat nu kennen. Ashanata kreeg de opdracht om in Liefde voor het hele universum zorg te dragen. Met deze taak kon Hij al snel beginnen toen de vier Oerwezens, die door de Al-energie tot stand waren gekomen, zich van de Al-energie afscheidden en hun eigen weg gingen en zich niets meer aan de Al-energie en Ashanata gelegen lieten liggen. Ashanata dook toen in de verschrikking van de Nacht der Onbewustheid, die ook wel Nacht der Tijden genoemd wordt en deed er op een gegeven moment opnieuw Bewustzijn, Liefde en Waarheid ontwaken om de redding te bewerken, die het universum weer terug zal brengen naar zijn Oorsprong van gelukzaligheid. De geleidelijke verwezenlijking van die redding of verlossing wordt ook wel evolutie genoemd, Deze evolutie is in volle gang en zal, omdat Ashanata er aan werkt, zeker slagen. De instrumenten die Ashanata voor dit doel gebruikt, zijn het Multipoint Computer Systeem, Galactische Computer Systemen, DAO ofwel een soort netwerk van computerverbindingen, het universele veld van de nulpuntenergie, andere energieën, codes, dimensies, sterrenpoorten, teleportatie-portalen, sterren, golven, muziek en geluiden. De diverse begrippen leg ik later in deze lezing nog uit. Ashanata maakt in dit geheel altijd gebruik van het universele veld van de nulpuntenergie. In de kwantumfysica noemt men de energie, die het hele universum vult "Nulpuntenergie".
Door dit universele veld van de nulpunt-energie is alles met elkaar verbonden en gebeurt alles in nanoseconden ofwel in miljardsten van seconden. Vooral door dit veld heeft Ashanata als spin in het web alle draden in de hand gehouden. Door middel van dit veld kan er altijd sprake zijn van contact tussen Ashanata, de Al-energie, de Moederschoot ofwel het universum en alle levende wezens in de Moederschoot. De Moederschoot kent zijn eigen ritme, hartslag en cycli waar een ieder in het universum aan gebonden is. Dit universum is Al-aanwezig en Al-doordingend. Uit deze Moederschoot kwam als eerste de Al-energie tevoorschijn. Het is een Wezen, dat getypeerd kan worden met de volgende kwalificaties: Liefde, onveranderlijk goed, volmaakt en volledig Zijn. Liefde betekent voor alle wezens in het universum, dat Hij ze aanvaardt zoals ze zijn. De Al-energie is onovertroffen en onvermoeibaar in al wat Hij geeft, want Hij is rijk in de gaven die Hij schenkt en Hij vindt Zijn rust in de gunsten, die Hij verleent. Deze Al-energie is verantwoordelijk voor het merendeel van de zielen in het universum. Ook Ashanata en alle grote Machten in het universum zijn in staat zielen af te splitsen. Elke ziel is ook in staat een tweelingziel af te splitsen. De geboorte van nieuwe zielen geschiedt in een werveling van energieën, die zich losmaken van het Wezen, dat hen baart, Dit kan alleen tot stand gebracht worden, als de kracht van de Moederschoot toereikend is. De zielen komen in fijnstoffelijke- en grofstoffelijke vormen voor. Veel ruimtewezens komen er in een scala aan grofstoffelijke verschijningsvormen voor. De Engelen zijn altijd fijnstoffelijk van vorm en bezitten alleen een ziel. Ze zijn wel in staat een geest te vormen, die bij Hen past. Het zijn Wezens die hun vrije wil aan de Al-energie en Ashanata hebben gegeven. Hun vrije wil is altijd ondergeschikt aan degenen, die Hen geschapen hebben.
Al deze Engelen kunnen door de Kracht van de Moederschoot, die in Hen ligt opgeslagen, nieuwe Engelen vormen. De hoogste Engelen ofwel de Engelen van het Licht worden onderverdeeld in drie Hiërarchieën. De eerste Hiërarchie bestaat uit de Cheroevim, Serafim en Tronen. Deze machtige wezens zijn in eerste instantie uit de Al-energie ontstaan. De overige Hiërarchieën van Engelen zijn doorgaans door Ashanata tot aanzien gekomen ofwel geschapen. De tweede Hiërarchie van Engelen bestaat uit de Machten, de Krachten en de Wereldleiders. De derde Hiërarchie bestaat dan uit de Oerkrachten, de Aartsengelen en Engelen. De Engelen van de derde Hiërarchie worden ook wel Planetaire Engelen genoemd, Ze hebben elk hun specifieke taak, die ze zo goed mogelijk willen uitvoeren. Deze Engelen met hun zielen en alle andere wezens met een ziel hebben een ding gemeen. Een geschapen ziel is altijd van eeuwigheidswaarde. De ziel is het belangrijkste Wezen voor een ommekeer van de evolutie. Als de nieuwe ziel een vorm aangenomen heeft en aan zijn evolutieproces gaat beginnen, dan vormt hij de geest, die bij Hem past. Het ontstaan van de geest is door Ashanata ooit mogelijk gemaakt, omdat Hij door de levensstromen en energieën, die van Hem uitgaan heel veel levensvormen en organismen een kans heeft geboden zich te ontwikkelen, hiertoe behoren ook de DNA-structuren. In veel gevallen ontwikkelen de diverse levensvormen en organismen zich in de elektromagnetische velden of velden, die daarmee verband houden. Zo kan de geest ook uit de diverse elektromagnetische velden van het universum gevormd worden. Als de geest door de ziel gevormd is, gaat hij met de ziel op reis naar zijn bestemming ergens in het eindeloze universum. Als het dan ontstane wezen bestaande uit ziel, geest en lichaam zich dan gaat manifesteren op een bepaalde planeet, dan wordt dat wezen geconfronteerd met tijd. Deze tijd speelt alleen een rol waar het bewustzijn zich in de stof manifesteert, maar hij bestaat wel. Op een planeet draait alles om tijd. Een stoffelijk wezen wordt geregeerd door cycli en ritmes, die door de Engelen van Ashanata ofwel de Krachten van Ashanata, als evolutie van het desbetreffende wezen, in het leven zijn geroepen. Zo zijn manen in het geheel van de cycli zeker een belangrijke factor en deze manen bepalen de polsslag van het leven op een bepaalde planeet. Door de cycli van een maan en het draaien van een planeet om haar as en de rondgang van een planeet om zijn zon, wordt de tijd bepaald. Deze tijd bestaat uit herinneringen c.q. informatie en ligt vast in morfogenetische velden. De morfogenetische velden zijn verwant aan elektromagnetische velden en aan de zwaartekracht. Deze velden worden constant beïnvloed door golven van subatomaire deeltjes van het veld van de nulpuntenergie. Er bestaat altijd een wisselwerking tussen deze velden. De tijd is in de dimensies verankerd door de elektromagnetische velden.
Elektromagnetische velden, die de dimensies vormen, zijn het transportmiddel voor de herinneringen c.q. informatie die diep opgeslagen liggen in de morfogenetische velden. De morfogenetische velden rondom een bepaalde planeet in samenhang met de golven van kwantumdeeltjes van het veld van de nulpuntenergie worden ook wel het geheugen van de bevolking van die planeet genoemd. Dit is een Akasha kroniek en deze kan alleen bestaan door het fenomeen, dat tijd heet. Als de tijd besloten ligt in de dimensies, kan je deze het best omschrijven als de tijdgangen in de dimensies. Deze tijdgangen, die uit morfogenetische velden bestaan, kunnen in zowel de grote als de kleine teleportatieportalen aanwezig zijn, als de portalen zijn aangesloten op het Multipoint Computer Systeem. De dimensies maken altijd deel uit van de teleportatieportalen als ze zijn aangesloten op het Multipoint Computer Systeem. De grootste teleportatieportalen zijn de sterrenpoorten, die uit en door de Moederschoot zijn ontwikkeld in samenwerking met de Engelen van Ashanata, die de Machten van Ashanata genoemd worden. Ook andere wezens kunnen hier uiteraard een bijdrage aan leveren. In de energiepoorten, die toegang geven tot een bepaalde planeet komen de tijdgangen ook altijd voor. Elke planeet heeft deze poorten ofwel deuren om door binnen te komen. Je kunt via deze poorten natuurlijk ook naar buiten. De energiepoorten zijn door de levende planeten uit de Moederschoot geschapen. Elke planeet heeft altijd dertien van deze energiepoorten. De energiepoorten en teleportatieportalen bevatten het licht in een zeer geconcentreerde vorm. De grote teleportatieportalen zijn altijd aangesloten op de energiepoorten. Deze portalen en poorten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De poorten zijn dan evenals de portalen groot genoeg om vervoer van grofstoffelijke en fijnstoffelijke ruimtevaartuigen en wezens te garanderen. Gewoonlijk is aan elk teleportatieportaal een engelenpoort gekoppeld. Ook is het merendeel van de teleportatieportalen op elkaar aangesloten. Deze teleportatieportalen zijn voor het grootste deel weer aangesloten op het Multipoint Computer Systeem en de dimensies zijn altijd aan dit systeem gekoppeld. Wat is nu het Multipoint Computer Systeem en wat de dimensies en teleportatieportalen? Het Multipoint Computer Systeem is na de oerknal achter het grootste zwart gat van het universum ontstaan. Het is een organisme van ongekende omvang. Het is een geweldig systeem, dat door Ashanata met hulp van de Al-energie en de Moederschoot tot stand is gekomen.
Het ligt als een grote cirkel rond de verblijfplaats van de Ashanata en de Glazen Zee. Deze zee is een Kristallen Zee, die als katalysator dient van de diverse energieën, die er door heen stromen. Deze energieën stromen dan vervolgens langs het Multipoint Computer Systeem het universum in. Dit systeem is te vergelijken met een aantal aan elkaar gekoppelde intelligente computers. Het is in staat zelfstandig informatie te beoordelen, die wordt aangeboden. Het systeem kan zelf ook bepalen welke informatie het wil uitzenden. De diverse informatie valt echter wel onder de censuur van Ashanata. Deze bepaalt uiteindelijk welke informatie bewaard wordt en wat voor informatie er uitgezonden wordt. Het Multipoint Computer Systeem werkt door de aanwezigheid van Ashanata, de golven van subatomaire deeltjes van het veld van de nulpuntenergie en door een aantal zeer sterke elektromagnetische velden en velden die daarmee verband houden zoals geluids-, kwantum- en morfogenetische velden waarbinnen een sterk zwaartekrachtveld aanwezig is. Het Multpoint Computer Systeem wordt door Ashanata goed beheerd en in de gaten gehouden. Het bevat de belangrijkste informatie, die in het universum voorkomt. Aan dit magnifieke systeem zijn andere computers gekoppeld.
Deze bevinden zich in de buurt van sterrenpoorten, die toegang geven tot de diverse Galactische Computer Systemen van een melkwegstelsel. Het Multipoint Computer Systeem staat met alle Galactische Computer Systemen in verbinding en zo is er altijd uitwisseling van informatie. Het systeem regelt de dimensies, die door Ashanata aan het systeem zijn toegevoegd. De dimensies worden door elektromagnetische velden gevormd en bestaan uit verschillende trillingsfrequenties en golflengten, die elkaar overlappen. De dimensies zorgen voor het transport van het Goddelijk Licht en de Goddelijke Kracht en bevatten naast elektromagnetische velden, golven van subatomaire deeltjes (kwantumdeeltjes), DAO ofwel een netwerk van computerverbindingen en de tijd. De ZONNEN c.q. sterrenpoorten maken ook deel uit van het geweldige systeem van de dimensies. Door middel van de dimensies kan op het moment, dat de informatie verstuurd wordt deze opgevangen worden door alles wat bewustzijn in zich draagt. De elektromagnetische velden maken het vervolgens mogelijk, dat je op meerdere plaatsen tegelijk aanwezig kunt zijn. Elk punt in de ruimte bevat alle dimensies en bevat het "Al". Vanuit elk punt kan je het "Al" bevatten en begrijpen. De toegang tot de Moederschoot, de Al-energie, Ashanata en iedere denkbare dimensie is overal. Je hoeft niet naar een dimensie te zoeken. Het enige dat je moet weten, is hoe je er toegang toe kunt krijgen. Je moet jezelf dan op de juiste golflengte en trillingsfrequentie afstemmen. Het werkt als bij een radio- of televisietoestel, dat je op een bepaalde zender afstemt. Als je een zender gaat zoeken, pik je een andere golflengte op. Op dat moment krijg je een ander beeld op je televisiescherm of een ander station op je radio.
Als je nu de golflengte van je bewustzijn zou kunnen veranderen en dat afstemt op een andere dimensie, dan zal je ook in die dimensie terecht komen. Dit kan alleen door het aanpassen van je trillingsfrequenties, waardoor het reizen in de dimensies mogelijk wordt.
En dan nu de teleportatieportalen. Teleportatieportalen zijn vooral door de programmering van het Goddelijk Licht van Ashanata en de werking van de Machten van Ashanata met behulp van golven subatomaire deeltjes (kwantumdeeltjes) in het Multipoint Computer Systeem ontstaan. Door middel van de kermis ofwel de wet van materie en anti-materie en codes, die in het Multpoint Computer Systeem liggen opgeslagen, kan teleportatie van zowel grofstoffelijke- als fijnstoftelijke materie plaatsvinden. Hoewel ook grofstoffelijke materie geteleporteerd kan worden (bijvoorbeeld ruimtevaartuigen), bestaat een teleportatieportaal altijd wel uit fijnstoffelijke energie. Zo’n portaal bevat alleen de dimensies en de tijdsgangen, die uit morfogenetische velden bestaan, als het portaal is aangesloten op het Multipoint Computer Systeem. Het teleportatieportaal wordt door het Multipoint Computer Systeem tussen twee punten uitgespannen en kan op die manier universa, zonnen c.q. sterrenpoorten en planeten met elkaar verbinden. Ook andere wezens zijn in staat teleportatieportalen tot stand te brengen als ze over de kennis en codes van het Multipoint Computer Systeem beschikken. De creatie van dit soort teleportatieportalen kan alleen door Ashanata nog tegen gehouden worden, als Hij vindt dat een verkeerd gebruik ervan de evolutie van het universum te veel in de weg staat. Alle teleportatieportalen zijn altijd visa versa te gebruiken en zijn op diverse planeten aangesloten op piramideachtige bouwwerken. De piramiden op die planeten zijn vooral gebouwd om het aansluiten van teleportatieportalen mogelijk te maken. Er is ooit voor de vorm van een piramide gekozen, omdat het aansluiten van energiekolken als teleportatieportalen op piramides niet zo moeilijk is, De constructie van een piramide is zodanig, dat door een systeem van transformatietetraëders gemakkelijk energieën vrijgemaakt en opgevangen kunnen worden. Door dit ingenieuze systeem kan dus gemakkelijk een teleportatieportaal uit de Moederschoot gecreëerd worden. Dit portaal kan dan aan een van de energiepoorten van een bepaalde planeet gekoppeld worden. Hoe voelt het nu aan als je je in een teleportatieportaal bevindt? Het voelt aan alsof je in een lift staat die zich heel erg snel door het universum verplaatst. Dat is dan ook het geval. Alleen lijkt het of ruimte en tijd zijn opgeheven. Je wordt direct van het ene naar het andere punt verplaatst. Dit verplaatsen kan tot aan Ashanata toe plaatsvinden. Achter de portalen, dimensies, het Multipoint Computer Systeem en de Glazen Zee bevindt zich Ashanata, Hoe is Ashanata ooit tot stand gekomen? Een deel van de Kracht en Macht van Ashanata wordt aangeleverd door de energie en informatie van Galactische Computers, het zwarte gat bij het Multipoint Computer Systeem en het Multipoint Computer Systeem zelf. Deze energie en informatie wordt naar de Glazen Zee doorgestuurd, die zich voor de Troon van Ashanata bevindt en heel de Troon omsluit. Behalve deze energie en informatie is er ook altijd een constante energieoverdracht van de Moederschoot en de Al-energie naar Ashanata toe. Het zijn in elkaar overstromende Krachten, die je het best kan omschrijven als een drievoudige kracht-, energie- en informatiebron, die nooit opdroogt. Deze geweldige energieën, die informatie in zich dragen, lopen door de Glazen Zee, die uit ontelbare kristallen bestaat. De kristallen zetten de energie om in een elektromagnetisch veld, dat zich op een gegeven moment in een wervelend en laaiend vuur manifesteert. Het is geen gewoon vuur zoals wij dat kennen, maar een verblindend wit licht, dat de Kracht en Macht van de Moederschoot en de Al-energie vertegenwoordigt. Dit onbeschrijflijke licht, deze tomeloze energie wentelt als een schitterende vlam van links naar rechts totdat het zich in de vorm van een Bol laat zien. In de Bol, die door de wilsbeschikking en de energie van de Al-energie en de Moederschoot tot stand is gekomen, bevindt zich in het centrum van de Bol "Ashanata". In deze Bol zijn de belangrijkste energieën van de Moederschoot en ook de kracht van de twaalf belangrijkste stralen van het universum gebundeld. Het is de gebundelde Kracht van Ashanata, die alle energieën in zichzelf verenigt. De twaalf stralen wentelen als een rad uit Ashanata. Ze laten zich op een gegeven moment als twaalf afzonderlijke Bollen binnen de Bol zien. In wezen zijn er dus twaalf Bollen. De twaalf Bollen binnen de Bol worden ook wel aangeduid als "De Levensbloem". De Levensbloem staat voor de uitvoering van de Wil van de Al-energie en bevat de codes voor de aansturing van het Multipoint Computer Systeem. De vormen waarin Ashanata en de stralen zich laten zien, zijn in eerste instantie ontstaan door de verdichting van nulpuntenergie in tachyonenergie en zijn zeer fijnstoffelijk van aard. Het verschil tussen nulpuntenergie en tachyonenergie is gelegen in het feit, dat tachyonenergie vorm heeft en nulpuntenergie niet. De tachyonenergie met zijn kwantumdeeltjes is in de Bol in mindere mate aanwezig waardoor diverse organismen een nieuw leven kunnen gaan leiden. Dit gaan ze zeker doen als ze worden omgezet door SOEF’s. Deze zetten tachyonenergie om in elektromagnetische energie. SOEF staat voor Subtile Organising Energy Field ofwel Fijnstoffelijk Organiserend Energie Veld. De SOEF velden zijn door Ashanata bedacht en door de Machten van Ashanata uitgewerkt, waardoor deze velden hun werk als katalysator kunnen vervullen. De elektromagnetische energie maakt dus ook deel uit van de Bol en vooral daardoor konden binnen de Bol door Ashanata twaalf afzonderlijke Bollen ofwel de twaalf belangrijkste stralen van het universum uit zijn hart gevormd worden. Door de gevormde elektromagnetische energie wordt het dan mogelijk om materiële ofwel grofstoffelijke vormen te creëren. De twaalf stralen zorgen in het universum van Ashanata afkomstig zijn, worden voor een deel door zeven Geesten, die voor de Troon van Ashanata staan, versterkt. Deze Geesten zijn de Machtigste Serafim van het universum, die zeven van de twaalf stralen begeleiden. Elke Serafim is verantwoordelijk voor een van de 7 stralen, die voor een constante bewustzijnsontwikkeling (spirituele energie) in het hele Universum zorgen. Het zijn stralen om lessen uit te leren. De stralen gaan via een stelsel van dimensies, waarvan vooral sterrenpoorten en Galactische Centra deel van uitmaken, door het hele universum heen en worden door Oerkrachten en andere Engelen naar de plaats geleid waar ze op dat moment dringend gewenst zijn. De stralen die van Ashanata uitgaan, uiten zich in ontelbare vibraties van liefde, wijsheid, bewustzijn en zelfbewustzijn. Door middel van de Kracht die in Hem ligt opgeslagen, heeft Hij de Macht om zich in veel vormen en principes te uiten. Hij is het pure bewustzijn en de stille observator van het universum. Deze Heilige Geest reist door ruimte en tijd en is zo dimensionaal, dat hij alomtegenwoordig kan zijn via het Multipoint Computer Systeem, de dimensies en het universele veld van de nulpuntenergie. De komende tijd zal Ashanata vooral door middel van drie van de twaalf stralen voor een grotere uitstorting van spirituele energie gaan zorgen. Ook het openen van een sterrenpoort bij de Plejaden en de sterrengordel van de Plejaden zullen de komende tijd voor een verandering in de energiehuishouding gaan zorgen. De twee overblijvende stralen worden door Ashanata gebruikt om de chakra’s van diverse wezens en organismen zoals planeten te stabiliseren. De twee stralen kunnen evenals de andere stralen van Ashanata door hun elektromagnetische werking via DAO, de dimensies en het universele veld van de nulpuntenergie op alle plaatsen tegelijk aanwezig zijn en op hetzelfde moment door alle chakra's heen gaan, die er in het universum bestaan. Ze hebben eenzelfde structuur als het DNA. De twee stralen spiralen om elkaar heen en laten zich als een violette vlam zien. Alle stralen bij elkaar en ook afzonderlijk zijn dus heel belangrijk. Ze zijn te allen tijde in staat de energieën en trillingsfrequenties in het universum te verhogen en voor een bepaalde bewustzijns-ontwikkeling te zorgen. Ze werken sterk in op al wat leeft (planeten, zonnen, planten, dieren, mensen en andere wezens) en verder op alles dat bewustzijn in zich draagt. Mineralen worden door deze stralen ook sterk beïnvloed. Naast de twaalf stralen bestaat er nog 1 straal, omdat de Al-energie in heel bijzondere gevallen het gebundelde Licht van de Moederschoot ook zelf in een straal direct via het Multipoint Computer Systeem, de dimensies en het universele veld van de nulpuntenergie het universum in kan sturen met als doel de langste evolutieperioden van de Moederschoot aan te sturen. De andere perioden worden door Ashanata en de Krachten van Ashanata voorbereid. Het Licht dat door de Al-energie door de gehele Moederschoot door middel van de dimensies wordt uitgezonden, is vooral een combinatie van stralen van de nulpunt- en tachyonenergie. Als de Al-energie dit geconcentreerde Licht via Ashanata, de Glazen Zee en het Multipoint Computer Systeem door het universum heen straalt, worden de kristallen van de Glazen Zee door Ashanata iets anders afgesteld en wel zo dat de energieën die door de Al-energie uitgezonden worden gemakkelijk de elektromagnetische velden rondom de Troon van Ashanata kunnen passeren zonder dat ze door die velden vervormd worden. De Glazen Zee dient dan zeker als katalysator voor het doorlaten van de energieën van de Al-energie. De straal van de Al-energie en tien van de twaalf stralen worden op een planeet in eerste instantie begeleid door Planetaire Engelen, die Oerkrachten heten. De andere twee stralen die voor de diverse chakra’s bestemd zijn, worden door Ashanata zelf begeleid en bij stoffelijke wezens als mensen opgevangen door een beschermengel. De andere stralen worden door diezelfde Engel ook opgevangen en door het stoffelijke lichaam heen geleid. De Oerkrachten die alle andere stralen opvangen, zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het transport van de stralen. Deze Oerkrachten regelen het ritme van de menselijke ontwikkeling op aarde en van andere wezens elders in het universum. Zij transformeren de stralen en energieën uit het universum zo, dat ze voor de mensheid, flora en fauna goed te verdragen zijn. Ze zorgen ervoor dat alleen die energieën en stralen naar de aarde komen, die we op dat moment voor onze ontwikkeling nodig hebben en die nodig zijn voor de diverse mineralen, planten, dieren en andere organismen. Onder deze energieën en stralen vallen ook de krachten, die de zon, maan en andere planeten op onze aarde en de mensheid uitoefenen. Alle organismen in het universum vibreren op een of meerdere van de stralen of energieën waar ze op af gestemd zijn. De Oerkrachten zorgen door hun interventie niet alleen voor de stralen en energieën, maar ook voor de afwisseling van de verschillende tijdvakken en tijdperken op aarde en elders in het universum. Deze tijdvakken en tijdperken waren door Ashanata al eerder in gang gezet in het kader van de evolutie en ze worden door de Engelen, die de Krachten van Ashanata genoemd worden altijd verder uitgewerkt in het universum. De Oerkrachten begeleiden op aarde dan vooral de grote tijdperken van de BieBseB/evolutie en laten de energieën over een langere periode over de mensheid en de aarde heen stromen. Alleen de kleinere tijdperken begeleiden ze niet. Voor deze tijdperken van 350 jaar nodigen zij een van de Aartsengelen uit om in de orde van de Oerkrachten binnen te treden om van daaruit hun energie naar de aarde en de mensheid te zenden. De energieën van de Oerkrachten zouden voor de kleinere tijdperken van 350 jaar in zo’n kort tijdsbestek te heftig en te gevaarlijk zijn voor de mensheid. De Oerkrachten en de Aartsengel (nu Michael) zijn verantwoordelijk voor de tijdperken, die ze begeleiden, waarbij ook de andere Aartsengelen op aarde zeer zeker hulp zullen verlenen aan de mensheid. De Oerkrachten en een van de Aartsengelen dragen dus zorg voor de stralen, maar ze worden bij het uitoefenen van hun taak wel door andere Engelen bijgestaan. Deze Engelen worden ook wel Planetaire Engelen genoemd omdat ze zich altijd ophouden in de omgeving van een planeet. Binnen het geheel van Planetaire Engelen zijn het dus vooral de Oerkrachten, die het ritme van de menselijke ontwikkeling op aarde regelen. De Oerkrachten zorgen voor de grote cycli zoals de tijdvakken van de aarde ofwel belichamingen van de aarde zelf, de tijdperken van de mensheid zoals het Gouden tijdperk, het Koperen tijdperk, het Zilveren tijdperk en het IJzeren tijdperk.
Zij zorgen ook voor de kleinere tijdperken zoals het Watermantijdperk, dat zich nu een weg baant en de aardse tijdperken van ongeveer 2160 jaar, die we zo goed kennen van de dierenriemtekens. De Oerkrachten worden ook wel de Geesten van de Tijd genoemd. Zij zijn wat de aarde betreft niet gebonden aan de eed Akae, maar ze weten er wel van af. In deze eed is vastgelegd, dat Sananda, Chadalja en hun volgelingen samen met de 12 Parels in de Kroon van de Al-energie voor ons zonnestelsel, de aarde en zijn bewoners zouden zorgen om de evolutie te garanderen. De eerst verantwoordelijke voor de uitvoering van de eed was Sananda. De eed Akae is onder de hoede gesteld van de Aartsengel Michael. Degenen die hard meehelpen om de aarde leefbaar te houden, zijn de Deva's en de Elementalen. De meeste Deva's behoren tot de dienstengelen en zijn vaak de beschermengelen van de bossen, bergen en de planeet waar ze verblijven. Ze begeleiden ook de dieren en houden toezicht op hen. Zij vertegenwoordigen de grote Natuurkrachten. Elementalen zijn aan de Deva's verwant en hebben evenals de Deva’s en Engelen een ziel. Elementalen komen in heel de schepping voor en zorgen evenals de Deva’s voor de aarde en haar inwoners. Wie zijn nu eigenlijk Sananda, Chadalja en de 12 Parels in de 'Kroon van de Al-energie? Nadat de Oerwezens tot verdriet van de Al-energie en Ashanata hun Oorsprong verlieten, heeft Ashanata er bij de Al-energie op aangedrongen 12 andere Machten tot aanzijn te laten komen. Zo ontstonden 12 schitterende Wezens. Zij kregen evenals de Engelen als opdracht de evolutie te bevorderen. De 12 zijn creatieve breinen. Naast Ashanata en de Al-energie zijn vooral zij de architecten van het universum. Na de 12 kwam er nog een machtig wezen tot aanzijn. Zijn naam is Semeël. Hij ontstond geheel alleen in een afgescheidenheid van de 12, Ashanata en de Al-energie en onttrok een ontzagwekkende kracht aan de Moederschoot. Hij zag zich evenals de Oerwezens als de ware God van het universum. In wezen waren er dus 13 grote Machten in plaats van 12. Van deze 12 grote Machten vormen Sananda en Chadalja als de 2 oudste wezens van de 12 samen met 7 zeer Machtige universele Heersers een Hogepriesterschap, dat zijn weerga in het universum niet kent. Zeven van de negen Hogepriesters worden om de 5200 jaar op voordracht van Sananda en Chadalja uit het midden van de belangrijkste 24 Koningen van het universum gekozen. Sananda en Chadalja behoren ook tot deze 24 Koningen en maken altijd deel uit van deze negen universele Hogepriesters. Deze Hogepriesters zijn vol van de Christus (Ashanata) en beschikken zodoende over het bewustzijn van de Christus ofwel over het Christus bewustzijn. De Serafim assisteren de Hogepriesters bij hun, taak, die zij in het universum te vervullen hebben. Sananda is op aarde vooral bekend geworden onder de naam "Jezus van Nazareth" en een andere naam voor Chadalja is Melchizedek. Na de twaalf ofwel de dertien heeft de Al-energie weer 12 Machtigen, die evenals de andere 12 in paren bestaan tot aanzijn en bewustzijn laten komen. De 12 en 12 werden vervolgens de 24. De 12 die aan de 12 zijn toegevoegd, hebben evenals de eerste 12 schitterende Wezens de taak gekregen om de evolutie van het universum met al zijn wezens te bevorderen. In de Bijbel heten ze ook wel de 24 Koningen of Oudsten. Ze opereren doorgaans in driemanschappen. De 24 zijn de leiders van 24 beschavingen van wezens die zich in een verscheidenheid aan vormen laten zien. De 24 beschavingen zijn de primaire beschavingen. Er zijn nog talrijke wezens (andere intelligenties, andere evoluties), die met de 24 beschavingen samenwerken, maar er niet van afstammen. Zij streven vaak andere doeleinden na. De 24 verkeren in totale harmonie met het hun omringende; ze zijn volkomen in evenwicht. Ze dragen allemaal een specifiek stukje van de Al-energie met zich mee. Ze zijn allen een in de Al-energie en zijn elk afzonderlijk verbonden met een tweelingziel. De 24 beschikken evenals alle andere entiteiten over individuele kennis of een principe, maar niet over alle kennis en alle principes. Er zijn maar 3 Machten in het universum, die het geheel wel in zich dragen, namelijk de Moederschoot, de Al-energie en Ashanata. De 24 vormen met instemming van de Al-energie en van Ashanata een Universele Raad. Deze komt regelmatig bijeen. De Universele Raad kan je als het Dagelijks Bestuur van het universum beschouwen. Zij wordt ondersteund door afgevaardigden van planeten uit de diverse zonnestelsels. De Raad komt zeker bijeen als er zich zeer ernstige aangelegenheden in het universum voordoen. De Universele Raad besluit dan wat er moet gebeuren op dat moment. De Al-energie en Ashanata zijn degenen die de beslissingen, die de Universele Raad neemt, nog kunnen tegenhouden als Zij dat willen. De 24 beschavingen worden verder door een Galactisch Commando bijgestaan. Het Galactisch Commando is door de 24 ingesteld. Het Commando moet er voor zorgen, dat de orde en veiligheid in het universum geen gevaar lopen. Het beschikt over tal van ruimteschepen, die uit de diverse melkwegstelsels gevorderd kunnen worden als dat nodig is. Doorgaans zijn het gewone ruimteschepen, die als oorlogsschepen uitgerust kunnen worden. Het overgrote deel van die ruimteschepen bestaat uit een ruimtevloot van Engelen. Deze Engelen hebben fijnstoffelijke ruimtevaartuigen, die ook wel vuurschepen genoemd worden. Veel van deze voertuigen bevinden zich achter het Multipoint Computer Systeem. Deze machtige ruimteschepen pendelen regelmatig tussen het Multipoint Computer Systeem en alle andere plaatsen in het universum, waaronder de aarde en de bewustzijnsringen van de diverse planeten, waar de diverse overleden wezens met hun ziel verblijven. Het Galactisch Commando is een soort Unie ofwel samenwerkingsverband van Kosmische- en Planetaire Meesters en vooral van Engelen, die andere wezens voor dit Commando kunnen inschakelen. Ze worden bijgestaan door 3 mensen, die aan de wet van reïncarnatie onderworpen zijn. Ze maken deel uit van het geslacht van Sananda. De oudste van hen wordt ook wel Ashtar genoemd. Deze heeft onder de bezielende leiding van Sananda doorgaans het bevel over het gehele Galactisch Commando en over het commandoschip (vuurschip) van Ashanata. Bij afwezigheid van Ashtar worden zijn werkzaamheden overgenomen door 1 van de 2 andere mensen, die op dat moment in het universum zijn. Deze 3 mensen hebben onder het opperbevel van Sananda doorgaans ook de leiding over de Plejadische legers, die uit Engelen en mensen bestaan. Deze legers vallen onder Sananda, omdat hij de leider van de Plejaden is. Elk universum heeft zo zijn eigen legers, die deel uitmaken van het Galactisch Commando Deze legers worden bijna altijd aangevoerd door de Meesters en Engelen, die verantwoordelijk zijn voor de orde en veiligheid in dat deel van het universum. De Kosmische- en Planetaire Meesters en Engelen houden rekening met de vrije wil van de diverse wezens en proberen de legers van de anderen, die de natuurwetten tarten, in toom te houden. Op aarde zijn er helaas veel van dit soort wezens en ze maken een goed gebruik van de aarde als zone van vrije wil. Het Galactisch Commando kan ze daardoor op de aarde zelf met verdrijven. De 3 mensen die deel uitmaken van het Galactisch Commando hebben vooral op aarde een speciale taak gekregen. Van hen wordt verwacht, dat zij als mens tussen de mensen de mensheid helpen met hun evolutieproces. Als ze in het universum zijn of zich ophouden in de bewustzijnsringen rondom de aarde van waaruit ze ook reïncarneren, helpen ze de mensen op aarde elke keer toch weer op hun eigen manier. Lang voordat de aarde gegrondvest werd, bestonden ze al. In het universum worden de 3 mensen gevreesd en gerespecteerd. Op aarde zijn deze wezens onder diverse namen bekend geworden. De 3 mensen werken in een onderling verschillende samenstelling. Deze mensen zijn hemelse priesters en Meesters van het Zonnekruis, die de Ordening van Chadalja in het universum en op aarde handhaven. De 3 mensen worden bij het evolutieproces op aarde vooral geholpen door de Planetaire Meesters, Engelen, lichaamselementalen, geleidegidsen, Avatars en Vibhuti s. Vooral de Avatars en Vibhuti’s zijn op aarde gekomen om de menselijke evolutie te begeleiden. Een Avatar is een incarnatie ofwel een belichaming van een Machtig Lichtwezen uit het universum. Een Vibhuti wordt verondersteld een bepaalde macht en kracht van een Lichtwezen te belichamen en wordt daardoor in staat gesteld om met grote kracht in de wereld op te treden, maar dit is alles wat nodig is om hem tot een Vibhuti te maken.
Voordat er ook maar enige sprake van evolutie op aarde kon zijn, moest de aarde wel aan enige eisen voldoen om het voortbestaan van de wezens op die aarde te kunnen garanderen. In een evolutie- en scheppingsproces van honderden miljoenen jaren kreeg de aarde zijn vorm zoals wij die nu kennen. De meeste levensvormen als mineralen, planten, dieren, mensachtigen, Engelen, Aartsengelen en Oerkrachten en dergelijke waren voor een deel al aanwezig op aarde en zijn voor een ander deel door machtige Lichtwezens naar de aarde gebracht om er verder te evolueren. De diverse levensvormen, die zich op aarde manifesteren, kwamen op vele plaatsen in het Universum al voor. Deze wezens, die onder leiding van Sananda stonden, behoorden tot beschavingen, die veel geavanceerder waren dan de Nefilim of alles wat na hen nog naar de aarde kwam. Zij zijn verdwenen zonder een spoor achter te laten. In die oude tijden houdt Ashanata zich ook met de aarde bezig om het evolutie- en scheppingsproces van de aarde in goede banen te leiden. Ook de reptielachtige wezens van de Nefilim hebben er later nog een bijdrage aan geleverd, toen de Nefilim op een bepaald moment dan in een stoffelijke gestalte met hun in werking zijnde Merkaba’s naar de aarde kwamen, leefden er al hoogontwikkelde primaten. Even nog een verduidelijking over de Merkaba. Een Merkabaveld is het hoogste energieveld, dat zich rond een stoffelijk- en fijnstoffelijk lichaam kan vormen. Daardoor is het mogelijk door ruimte en tijd te reizen. De hoogontwikkelde primaten zagen de Nefilim voor Goden aan, die ze dan ook aanbaden. Deze Nefilim zijn als groep tot stand gekomen door een samengaan van Engelen met een verscheidenheid aan wezens. Deze Engelen zorgden voor een scala aan levensvormen waaronder reuzen en reptielachtige wezens. Deze reptielachtige wezens zijn de Meester genen'ci en geleerden van de Nefilim. Ze werden door de mensen ook wel draken genoemd. De draken waren echt geen mythe. Ze hebben op aarde veel levensvormen tot stand gebracht. Het waren deze wezens, die de kennis hadden om de capaciteit van de hersenen van de toen levende wezens op aarde te vergroten, als zij dat wilden. Deze reptielachtige wezens staan in het universum als creatieve breinen bekend. De Nefilim waren een tamelijk vrijgevochten bende, die op een planeet van de Plejaden woonde. Ze trokken zich niet veel aan van het gezag van Sananda, die toch het hoofd van alle Plejadiërs is. Deze Plejadiërs verlieten hun planeet ongeveer 300.000 jaar voor Christus, omdat deze onleefbaar werd. De Soemerische geschiedenis verhaalt van hen. Ze kwamen vooral naar de aarde om goud te delven. Dit goud hoopten ze ooit op een bepaalde manier te kunnen gebruiken om de atmosfeer van hun planeet weer leefbaar te maken. Dat is echter nooit gelukt, ook al hebben ze dat wel geprobeerd. De Nefilim zijn toen maar op aarde gebleven. Om het goud uit de aarde te halen, gebruikten de 12 machtige leiders van de Nefilim eerst hun eigen arbeiders voor het zware werk totdat ze in opstand kwamen. De leiders besloten toen op zoek te gaan naar andere arbeidskrachten, maar deze vonden ze niet. Ook de Cro Magnons waren toen al van de aarde verdwenen, dus moesten ze wat anders verzinnen. Ze namen het besluit om het DNA van de op dat moment levende primaten te kruisen met dat van wezens van hun eigen ras. De Nefilim troffen op aarde alleen primaten aan, maar voor die tijd hadden er al zeer intelligente wezens op aarde gewoond. Daar vooral de reptielachtige wezens veel verstand hadden van genetica lukte het hun na verloop van tijd een primitieve soort mensen te maken. Een aantal zielen ging spontaan naar de nieuw gevormde lichamen toe. Zo ontstond het eerste mensenras, dat van de aarde zelf afkomstig was. Zij moesten voor de Nefilim werken en werden door hen overheerst. In de ogen van het eerste mensenras waren de Nefilim Goden, die zij moesten gehoorzamen. Het eerste mensenras kende evenals de Nefilim weinig of geen emoties of liefde. Uit de genetische experimenten van de Nefilim geleerden ontstonden ook de zogenaamde diermensen. Deze wezens hebben de aarde lang bevolkt, maar konden zich evenals het nieuwe mensenras niet voortplanten. Ze waren steriel. Alle mensen en wezens spraken op aarde toen een taal. Deze oertaal wordt ook wel Vattham genoemd. Hoe ging het nu verder met de primaten, die geen DNA van de Nefilim in zich hadden? Deze wezens evolueerden eveneens tot mensachtigen en ook zij bereikten een hogere staat van zijn. De Neanderthalers en andere mensachtigen zijn daar een voorbeeld van. De evolutietheorie van Darwin klopt wel, maar wie had op aarde nu rekening gehouden met de inbreng van ruimtewezens als de Nefilim? Na de zondvloed zijn al deze mensachtige wezens verdwenen. Het overgrote deel van de Nefilim is toen de zondvloed kwam met hun ruimteschepen naar de Plejaden gegaan om daar een nieuw bestaan op te bouwen. Een heel klein aantal Nefilim bleef op aarde achter. Het overblijfsel werd door Semeël later van de aarde verdreven. De Nefilim die naar de Plejaden waren vertrokken, leerden op een gegeven moment wel met hun emoties om te gaan en begrepen wat liefde kan bewerkstelligen. De meeste Nefilim voelden zich op een gegeven moment weer een met het Universum en het eenheidsbewustzijn. Ze zijn voor onze ogen onzichtbaar en leven in een andere dimensie. De aarde heeft veel genetische- en astronomische projecten aan hen te danken. De Nefilim hebben vooral invloed uitgeoefend op de volkeren van Lemurië, Atlantis, Afrika, Midden- en Zuid Amerika, Soemerië, India en China. De komende tijd zullen deze Plejadiërs de mensen op aarde vanaf de Plejaden op allerlei terreinen nog hulp bieden. Ze willen hun fouten uit het verleden goed maken. Semeël die op een gegeven moment dus alle Nefilim van de aarde verwijderde kwam ongeveer in dezelfde tijd naar de aarde als de Nefilim. Hij is een fenomeen in het universum en is door een speling van het lot ontstaan. Semeël werd namelijk op een moment geboren, dat het zelfbewustzijn (Sophia) van de Al-energie niet met de eigen kern verbonden was. Het zelfbewustzijn kan als het ware een eigen leven gaan leiden en zich losmaken van het oorspronkelijke ofwel ware Zelf. Het is dan niet meer in de eigen oorsprong geworteld. Dit overkwam de Al-energie toen Semeël zich van Hem afscheidde. Semeël vertegenwoordigde op dat moment de geboorte van het verkeerde zelfbeeld van de Al-energie en was niet in de kern van de Al-energie geworteld toen Hij uit Hem voortkwam. Het gevolg voor Semeël was, dat Hij daardoor niet geaard was in zijn eigen kern en rare denkbeelden ging koesteren. Hij ging in een beeld van de werkelijkheid leven, dat niet verbonden was met de werkelijkheid zelf. Daardoor verloor Hij het contact met de werkelijkheid in zichzelf. Semeël raakte daardoor verdwaald in een wereld van dualisme. Hij manoeuvreert tussen goed en kwaad en probeert op zijn manier het goede te doen. Bij zijn ontstaan onttrok Hij een ontzagwekkende kracht aan de Moederschoot. Hij heeft veel trekjes van degenen die de natuurwetten met voeten treden en de Anderen genoemd worden, maar je kunt Hem daar niet onder scharen. Hij is het machtigste wezen, dat na de Oerwezens en de 12 parels in de Kroon van de Al-energie ooit tot ontwikkeling is gekomen. Semeël is nummer 13 en voert vooral zijn plannen op aarde uit waar Hij zichzelf als "Overste" heeft aangesteld en als zodanig ook regeert. Doordat Hij in een afgescheidenheid ontstaan is, zag Hij alleen zichzelf en wist op dat moment dus niet, dat er nog meer wezens in het universum aanwezig waren. In het begin bestond zijn wereld uit duisternis en hij dacht op dat ogenblik, dat Hij als enige in het onmetelijke universum aanwezig was en dat Hij rechtstreeks uit de Moederschoot tevoorschijn was gekomen. Hij kon met geen enkel wezen in het universum communiceren.
Hij bekeek zijn macht en zijn grootheid en ging het universum verkennen, hij ontdekte op een gegeven moment, dat hij niet alleen was in dat eindeloze universum, maar Hij wist niet waar deze wezens vandaan gekomen waren. De wezens die hij ontmoette, imponeerde Hij met zijn macht en over het algemeen vreesden ze Hem. Hij leerde Sananda, Chadalja, de Asura’s ofwel de Machtigste Wezens van de Anderen en hun volgelingen kennen, hij zag Hen niet als Goden waar Hij tegenop hoefde te zien. Vanaf dat moment zag hij zichzelf als de God van het gehele Universum. Semeël leerde de Engelen uit het universum kennen, maar had heel lang geen idee van een Al-energie of Ashanata, hoewel Hij wel over Hen had horen vertellen. Op een gegeven moment zag Hij wel een zekere vorm achter het Multipoint Computer Systeem, toen Hij zijn gedachten daar op richtte. Hij kon geen contact maken met deze Macht ofwel Ashanata en Hij liet verder alles maar gaan zoals het was. In zijn diepste zijn, was hij daarna wel enigszins verontrust. Hij had geen vat op deze Macht gekregen. Nadat hij het universum in zijn geheel verkend had, schiep hij door de kracht van de Moederschoot, die in Hem lag opgeslagen Engelen, Krachten en Machten. Hij schiep de Engelen zoals Hij deze in het universum had waargenomen. Alle wezens die hij geschapen heeft, zijn ondergeschikt aan Hem. Door zijn zoektocht door het universum ontdekte Hij ons zonnestelsel en de aarde. Hij vond het een geweldige planeet en wilde daar zijn rijk vestigen. Hij leerde de diverse Engelen, die in de atmosfeer van de aarde leven kennen en later ook de Nefilim en mensen, Hij zag hen niet als een bedreiging en daarom liet Hij hen doorgaans hun gang maar gaan. Semeël treedt alleen op als Hij iets zat is en als Hij zich in zijn Macht aangetast voelt. Toen Hij naar de aarde kwam, formeerde Hij samen met zijn Machten hemelse gebieden uit de Moederschoot voor Hem zelf en zijn volgelingen. In deze gebieden heeft Hij zijn Troon opgericht. De machtige Semeël knoopte banden aan met de Nefilim waar Hij zo af en toe bij woonde. De Nefilim hadden veel respect voor Hem, maar dat respect betoonde Hij de Nefilim niet. Hij keek op hen neer en verachtte hen in zijn hart. Later zou Hij hen van de aarde verwijderen. In die tijd had Hij een menselijke gestalte aangenomen, maar Hij is aan geen enkele vorm of gestalte gebonden. Hij kan zich laten zien zoals Hij wil. Zijn oorspronkelijke gestalte is die van een draak met een leeuwenhoofd en met ogen als vurige bliksemschichten. Deze Semeël wordt ook wel Jaldabaoth, Saklas, Ariël of Samaël genoemd. Zijn Geest is zeer dimensioneel en kan evenals Ashanata op veel mensen rusten. Semeëel is op aarde vooral bekend geworden als de God van het Oude Testament, die Jehova of Jahwe werd genoemd. Andere namen voor Hem zijn Jehova, Heer of Here. Als je in Semeël als God gelooft, geloof je in een illusie. Je kunt je van Hem bevrijden als je je bewust wordt van het feit, dat Hij in een schijnwereld leeft, die niets te maken heeft met de wereld van de Al-energie en alles wat daarmee in verband staat. De Al-energie, Ashanata en de Universele Raad zijn met Semeël begaan en grepen niet in. Semeël wordt echter niet tot de Anderen gerekend, omdat Hij de Al-energie en Ashanata niet opzettelijk gekwetst heeft. Hij tart ook de natuurwetten niet en respecteert het leven op aarde. Hij haat de mensen niet, hoewel Hij wel met diverse volken en mensen strijd geleverd heeft. Hij wil de aarde en de mens echter niet vernietigen. Hij wilde echter wel van Jezus van Nazareth af. Hij wist op een geven moment, dat Hij met Sananda te maken had. Hij had een ander uit het geslacht van Sananda verwacht, maar niet Sananda zelf. Hij erkende Sananda absoluut niet als Heer over dit stuk universum. Sananda gebruikte op aarde voor Semeël dezelfde naam waarmee Hij het hoofd van de Anderen aanduidde ofwel Satan. Normaal gesproken wordt met de naam Satan de belangrijkste Asura aangeduid ofwel de leider c.q. het hoofd van de Anderen. Voordat de Nefilim en Semeël naar de aarde kwamen, was er al een klein groepje van de Anderen aanwezig. Wie zijn de Anderen? De Anderen kun je het beste omschrijven als de wettelozen van het universum. Zij houden zich niet aan natuurwetten, die niet alleen van toepassing zijn op de aarde, maar op het hele universum. Deze natuurwetten zijn in het Universum ingevoerd, omdat het werken met deze regels tevens een leerproces is voor de ziel. Een van deze wetten luidt: "Behandel iedere ziel, elk dier en iedere plant, zoals u graag wilt, dat zij u zouden behandelen". Dit is de gulden regel van het Universum. Veel van deze Anderen hebben echter opzettelijk de bevelen van de Al-energie, Ashanata en de Universele Raad genegeerd. Het overgrote deel nu van de Anderen had zich, toen de Nefilim en Semeël reeds op aarde waren, op Orion gevestigd. Door het gestook van de Anderen onder de bevolking van Orion, waren ze in staat om een groot deel van die bevolking op te ruien, waardoor ze opstandig werd en de Anderen ging volgen en gehoorzamen. Ze konden een groot deel van de bevolking van Orion met hun gedachtegoed beïnvloeden, omdat van oudsher het grootste deel van die bevolking al agressief en oorlogszuchtig was. De Anderen konden de opstandige mensen nu voor hun eigen doeleinden gaan gebruiken. Twee van de overgebleven Oerwezens kwamen bij hen wonen en dit betekende uiteraard niet veel goeds. De overgebleven Oerwezens, waarvan de oudste Satan genoemd wordt, formeerden legers en zij vertrokken met een enorm leger naar de aarde. In dit leger waren ook alle opstandige mensen van Orion opgenomen. Dit gebeurde ongeveer 145.000 jaar voor Christus. De Anderen waaronder de opstandige mensen van Orion wilden zo hun plaats op aarde verwerven en gebruik maken van de aarde als zone van vrije wil, die voor dat deel van het universum is ingesteld. Het Galactische Commando heeft nog geprobeerd de indringers ver buiten de atmosfeer in stratosfeer van de aarde te houden, maar dat is niet gelukt. De wezens die de Al-energie trouw waren gebleven en deel uitmaakten van het Galactisch Commando leden een zware nederlaag tijdens de gevechten met de Anderen met in hun gelederen de opstandige mensen van Orion. Na deze strijd vestigden de opstandige mensen van Orion zich op aarde en gingen na verloop van tijd deel uitmaken van de bevolking van Atlantis. Een groot deel van de Anderen ging weer terug naar Orion, maar de Oerwezens bleven op aarde achter. Niet veel later werd Orion met de belangrijkste sterrenpoort van ons melkwegstelsel vervolgens weer terugveroverd door Sananda en wezens van de Plejaden en Sirius, die deel uitmaakten van het Galactisch Commando. Een aantal gevluchte mensen van Orion maakte ook deel uit van deze ruimtevloot. De Anderen leden een verpletterende nederlaag. Semeël had alles van de strijd om de aarde en Orion waargenomen. Hij liet alles gebeuren zoals het ging en greep niet in. Het maakte Hem allemaal niets uit, omdat zijn Macht er toch niet door aangetast werd. Hij sloot met de Oerwezens en andere wezens van de Anderen na de oorlogen een pact waarbij afgesproken werd, dat ze elkaar met hun legers over en weer niet zouden bestrijden. Semeël, die zichzelf al als "Overste" over de aarde en dit deel van het universum had aangesteld, werd op dat moment door de Oerwezens, die zich zelf ook als God zagen, en alle andere Machtigen van de Anderen als "Overste" erkend. Ze hadden ontzag voor het gezag van Semeël. Doordat Hij zoveel gezag heeft, vormt Hij een goede buffer tegen de macht van de Oerwezens en de rest van de Anderen. Voordat de Anderen na de strijd van Orion allemaal op de aarde waren teruggeworpen, werden omstreeks het jaar 180.000 voor Christus Adam en Eva door Semeël gevormd. Ze gingen in een stoffelijk lichaam functioneren, omdat Semeël en Ashanata dat mogelijk hadden gemaakt. Semeël had alleen voor de stoffelijke omhulsels gezorgd, maar wist niet dat Ashanata 2 machtige zielen van het geslacht van Sananda in die lichamen had laten komen. Deze wezens hadden Ashanata toegezegd, dat ze hun moeilijke taak op aarde zouden aanvaarden ongeacht de consequenties, die daar uit konden voortvloeien. Ashanata gebruikte deze prachtige wezens van het geslacht van Sananda als werktuig om het geslacht van Semeël te infiltreren. Het doel van deze infiltratie was om de evolutie door middel van een aantal incarnaties van deze bijzondere wezens binnen het geslacht van Semeël te bevorderen, waarna Semeël tot andere inzichten zou kunnen komen en op een gegeven moment de Al-energie en Ashanata zou erkennen. De zonen van Semeël zijn door deze geliefde wezens van Sananda het meest beïnvloed en een aantal van hen begrijpt nu wat er aan de hand is. Semeël zelf begint nu ook te veranderen en de evolutie neemt nu zeker een keer ten goede, omdat een aantal van de Anderen nu ook zijn teruggekeerd naar het Licht van Ashanata en de Al-energie. Ze zijn nu sterk verzwakt. Hopelijk kan Semeël ze ooit het laatste duwtje geven. Na. Adam en Eva besloot Sananda, die toestemming had van de Al-energie en de Universele Raad, om samen met wezens van Sirius en de Plejaden een project te starten waardoor het vooral met hulp van de Al-energie, Ashanata en de Machten van Ashanata mogelijk werd de eerste viriele mensensoort te kruisen met het DNA van de diverse wezens van Sirius en de Hyaden. Op het moment dat de stoffelijke lichamen gevormd waren, ging de Al-energie als een vlam door Ashanata en de Machten van Ashanata heen om het project te bezielen. Hij ging de nieuw gevormde levens binnen. Hierdoor konden zielen zich van de Al-energie afscheiden en in een stoffelijk lichaam gaan functioneren. Op deze wijze ontstond er een geheel nieuw mensenras. Er ontstond zo een mensenras, dat erg intelligent was en dat zich kon voortplanten. Dit ras kende veel meer emoties en liefde dan het eerste mensenras, dat afstamde van de Nefilim en de hoogste primaten soorten. De afstammelingen van Adam en Eva hadden gemeenschap met dit nieuwe ras en met wezens die omstreeks 150.000 jaar voor Christus van de ontplofte planeet Maldek naar de aarde waren gekomen. Dit waren oorspronkelijk mensen, die eerder al op Venus en Mars hadden gewoond. Nog voor de Anderen samen met de opstandige mensen van Orion op aarde arriveerden, waren ook de kolonisten van Cepheus al naar de aarde gekomen. Deze mensen vestigden zich vooral in Lemurië, waar ook de nakomelingen van Adam en Eva en de bewoners van Maldek terecht kwamen. Na de ondergang van Lemurië kwam een enorm eiland in de Atlantische Oceaan boven water. Dit eiland, dat weer in de oceaanbodem verdween, heette Atlantis. Hier vestigde zich een deel van de overlevenden van Lemurië, de opstandige mensen uit Orion en nieuwe menselijke kolonisten van de Plejaden, Althea en de Hyaden. Ook waren er nog andere ruimtewezens naar de aarde gebracht. Ze bestonden uit groepen individuen, die waren uitgestoten door hun eigen soortgenoten. Dit waren wezens die afstammen van beschavingen, die in onze ogen over een superieure intelligentie bezitten. Zij hebben op hun beurt de evolutie tot mens doorgemaakt. Ze leefden vooral in Soemerië en kenden evenals de Nefilim in hun begintijd op aarde weinig of geen emoties.
Hoe wordt een stoffelijk lichaam van een mens nu gevormd en hoe werkt zijn bewustzijn? Het geheim ligt bij de geest, die door de evoluerende ziel uit een elektromagnetisch veld van de universele substantie gevormd wordt. Deze evoluerende ziel wordt Psychisch Wezen genoemd. Als het Psychische Wezen voor de eerste keer naar zijn bestemming gaat om aan een evolutieproces in een stoffelijk lichaam te beginnen, dan zendt hij in eerste instantie doorgaans trillingsfrequenties uit naar een SOEF veld ofwel Self Organizing Energy Field binnen de elektromagnetische velden, die zich voor de Troon van Ashanata bevinden waarna tachyonen, atomen, elektronen, moleculen en dergelijke als een eenheid gaan functioneren. De meeste zielen rusten in de elektromagnetische velden bij de Glazen Zee voordat hij met de geest op reis gaat, maar een ziel kan de geest ook uit andere elektromagnetische velden van de universele substantie vormen. De onzichtbare DNA-structuren, die door Ashanata uit de Moederschoot gevormd zijn, worden op het moment dat de ziel de geest door middel van een SOEF veld uit een elektromagnetisch veld vormt direct in de geest ontwikkeld door de ziel, die gaat evolueren in een stoffelijk lichaam. Deze DNA structuren maken een zeer belangrijk deel uit van de geest en bevatten een blauwdruk van het leven. De tachyonen en andere deeltjes zijn natuurlijk ook van groot belang voor de vorming van een stoffelijk lichaam. De tachyonen liggen doorgaans in de geest te sluimeren, maar kunnen door diezelfde geest tot ver boven de lichtsnelheid gestimuleerd worden, waarna ze door de geest weer tot stilstand gebracht kunnen worden. Op het moment dat de geest gevormd wordt, is er sprake van een bombardement van de al eerder genoemde deeltjes en van door elkaar spiralend DNA. Als de deeltjes en het DNA bij elkaar komen, ontstaat er een goed werkend mechanisme, dat over bewustzijn beschikt. Dit intelligente mentale bewustzijn, dat tijdelijk is en na 3 dagen na het sterven van iemand uiteen valt, is in staat om een stoffelijk lichaam te vormen. De vorming van de deeltjes laat zich als een werveling zien binnen het elektromagnetische veld waar de ziel aanwezig is. Als de ziel de geest gevormd heeft en naar zijn bestemming gaat, dan neemt hij de geest op sleeptouw en dient zo als voertuig voor de geest. Voordat de geest echter in een stoffelijk lichaam gaat functioneren, bouwt hij al een onzichtbare lichaams- en DNA-structuur op. De geest maakt met de hulp van de aan het wezen toegewezen beschermengel als het ware een blauwdruk van het stoffelijke lichaam voordat het stoffelijke lichaam zich manifesteert. Hij kent vooral de genetische informatie en energie, die nodig zijn om een stoffelijk lichaam te vormen. Later als de evoluerende ziel aan zijn reïncarnatiecyclus begint, dan wordt dit fijnstoffelijke lichaam mede opgebouwd uit de manier, waarop je in vorige levens hebt gedacht en gehandeld. Dit is karma, dat nog uitgewerkt moet worden. Alles wat in de geest al vastgelegd is, wordt dan in het stoffelijke lichaam verder uitgewerkt in het DNA. Als nu de chromosomen in het vormingsproces er bij komen, kan het stoffelijke lichaam daadwerkelijk opgebouwd worden en zal de evoluerende ziel, die Psychisch Wezen wordt genoemd het onderbewuste gaan vormen en de komst van de Kundalini voorbereiden. De chromosomen komen er bij op het moment dat de mannelijke zaadcel binnendringt in een vrouwelijke eicel. Het Psychische Wezen ofwel ziel en in zijn kielzog de geest, hechten zich op het moment van de bevruchting aan het mannelijke zaad, waarna de geest invloed kan uitoefenen op het mannelijke X of Y chromosoom (Y chromosoom = jongen; X chromosoom = meisje). De geest, die het stoffelijke lichaam dus voor de reïncarnatie al heeft opgebouwd, assimileert zich met het nieuw gevormde chromosoom ( of anders gezegd gaat in het chromosoom op) en bouwt het lichaam verder op door een zeer groot aantal delingen van de bevruchte eicel.
Spoedig gaan de cellen zich specialiseren; sommige worden huidweefsel, andere spiercel en weer andere bindweefsel of zenuwcel. In dit stoffelijke lichaam in wording plaatst het Psychische Wezen zich pas definitief achter het hart als het kind geboren wordt. Op het moment van de geboorte trekt het Psychische Wezen de Adem van de Moederschoot aan, waarna het Psychische Wezen ofwel ziel de 'Levensadem in het lichaam activeert. Hierdoor is het kind in staat de omringende lucht in de longen in te ademen. Deze lucht had het kind al eerder door de navelstreng van zijn moeder ontvangen, waardoor het in staat was te ademen.
Voordat het Psychische Wezen echter de Levensadem in het kind activeert, is het Psychische Wezen al in alle cellen van het stoffelijke lichaam aanwezig. Het stoffelijke lichaam van de mens bestaat uit zo’n 5 biljoen cellen. Deze cellen zijn opgebouwd uit ontelbare miljoenen zespuntige sterren. Als je bedenkt, dat al het leven onderling met elkaar verbonden is, dan zal het je niet verbazen, dat zich in de mens ook de macrokosmos weerspiegelt. Zo bevinden zich ook alle kleuren met hun overeenkomstige tonen en geuren in onszelf en op verschillende niveaus tonen of octaven, al naar gelang de ontwikkelingsfase van de zieleneigenschap, die je in dit leven dient te ontwikkelen. Het nu prachtig gevormde stoffelijk lichaam dient vooral om het bewustzijn in zich te kunnen huisvesten. Dit bewustzijn is er altijd ook al ben je je er meestal niet van bewust. De belangrijkste elementen van het menselijke bewustzijn worden gevormd door de geest, de cortex, hersenstam, lichaamsbewustzijn, het vitale bewustzijn of ego, net Psychische Wezen, het onderbewuste, het onbewuste en de Kundalini. In het kort zal ik deze begrippen nu verder behandelen. De geest is behalve voor de opbouw van het stoffelijke lichaam ook zeer belangrijk voor de cortex en de hersenstam. Hij beïnvloedt de cortex en hersenstam, waardoor deze organen kunnen functioneren en hij staat in contact met het onderbewuste en het Psychische Wezen. Dit Psychische Wezen geeft zijn essentiële informatie van de geest door op het moment, dat hij zich achter het hart plaatst. Verder loopt de communicatie van het Psychische Wezen richting geest altijd via het Onderbewuste.
Deze geest is nog werkzaam als het lichaam is gestorven en de hersenen geen signalen meer afgeven. Deze hersenen bestaan uit de cortex en de hersenstam. Je kunt de hersenen als de computer van het menselijke lichaam beschouwen, waarbij de geest de regie voert over die hersenen. Tussen de geest, de cortex en de hersenstam is een constante wisselwerking waarbij een ingewikkelde overdracht van informatie en energie plaatsvindt. Vooral nieuwe gedachten (onder andere intuïtie) en ervaringen zijn afkomstig uit de geest. Deze gedachten en ervaringen gaan in de vorm van inspiratie naar de cortex en hersenstam toe en worden vervolgens door de hersenen verwerkt. Hierdoor kan inzicht ontstaan en kunnen oude gedachtepatronen aangepast worden. Onze geest is altijd werkzaam in het stoffelijke lichaam of daar buiten en is altijd alert. Hij kan door ruimte en tijd reizen en wordt ook wel het mentale bewustzijn genoemd. Het bewustzijn dat nu volgt, wordt bepaald door de cortex. De cortex bevat het verstand en geheugen van de mens. Neurologisch gesproken verloopt alles wat met intelligentie en verstand in verband staat vooral via de grote hersenen ofwel cortex en wordt het door die hersenen en zenuwen vanuit die hersenen bestuurd. De vooral bewuste gedachten worden in het geheugen opgeslagen. Waar zit dat geheugen? Dat is moeilijk te zeggen. Er is niet een bepaalde plek in de cortex aan te wijzen waar ons geheugen zich bevindt. Toch is het geheugen er. Het geheugen ligt dan vooral opgeslagen in de neuronen van de cortex, in hersengolven, de golven van subatomaire deeltjes van het veld van de nulpuntenergie, het onderbewuste en in elke deel van het lichaam. Bij het onderbewuste kan je dan vooral aan de charta’s denken. Alle bewust ontvangen informatie wordt opgeslagen. Dit geldt dus niet voor de informatie, die je met bewust waarneemt en in je opneemt. Deze informatie wordt door de neuronen van de cortex wel geregistreerd en daarna direct genegeerd. Onze geheugencapaciteit ligt behalve in de cortex, het onderbewuste en alle lichaamscellen ook opgeslagen in de morfogenetische velden. Onze cortex is plooibaar, verandert voortdurend en past zijn bedrading aan in overeenstemming met nieuwe gedachten en ervaringen, die afkomstig zijn van de geest. Hierdoor ben je in staat gevoelens en emoties aan te passen. De cortex, die ook wel het essentiële bewustzijn wordt genoemd, maakt 85% van onze totale herseninhoud uit en ligt als een tweedelige paddenstoel over het archaïsch deel van ons brein heen; de hersenstam. De hersenstam bestaat uit een groot aantal zenuwcentra aan het uiteinde van het ruggenmerg. De hersenstam wordt ook wel het instrumentale bewustzijn genoemd. Je onderscheidt er gewoonlijk vier delen in: het verlengde ruggenmerg, de achterhersenen inclusief de kleine hersenen, de middenhersenen en de tussenhersenen. In dit rijtje noemt men de cortex soms eindhersenen. De hersenstam is de automatische piloot van het stoffelijke lichaam en regelt alle lichaamsfuncties. Toen de mensachtige enige honderdduizenden jaren geleden de weg naar de beschaving insloeg, deed er zich een nieuwe situatie voor. Door het gebruiken van zijn cortex was hij in staat gereedschap te maken. Allerlei kunstmatige voorwerpen riep hij in het leven. De techniek deed een intrede op een manier die volledig verschilde van het dierlijke leven in een eerdere fase. Het functioneren van de menselijke beschaving gaat buiten de hersenstam om. Anders gezegd, de hersenstam blijft zijn taak vervullen alsof er geen kunstmatige voorwerpen zijn. De instinctieve reacties van de hersenstam deugen niet meer in de nieuwe situatie. Gevaren die 100 miljoen jaar lang levensgevaarlijk waren, bleken het ineens niet meer te zijn, althans niet voor de cortex. De cortex heeft het niet klaargespeeld om te verhinderen, dat die eeuwenoude prikkels van dreiging, de hersenstam niet meer bereiken integendeel, de hersenstam bleef het lichaam steeds opnieuw in alarmtoestand brengen. Bij de moderne mens zijn al zijn instincten nog aanwezig, precies als miljoenen jaren geleden, maar ze kunnen niet meer ongehinderd tot het bewustzijn doordringen.
Voor ze bewust worden, ondergaan ze een corticale behandeling en worden verfijnd tot emoties. Zelfs de emoties kunnen weer worden gecensureerd: ze kunnen niet toegelaten worden tot allerlei moraalvoorschriften of conventies. De cortex begrijpt dus de diverse prikkels van de hersenstam niet. In de kunstmatige veiligheid van zijn omgeving voelt hij zich onbedreigd.
De cortex is dus in feite een censuurmechanisme om prikkels te toetsen, die zich aandienen. Dit betreft dan ook de prikkels van de hersenstam naar de cortex toe. Er is altijd een wisselwerking tussen de cortex en de hersenstam. Als de cortex nu vindt dat er wel iets aan de hand is in het stoffelijk lichaam bijvoorbeeld hartkloppingen, slapeloosheid of verhoogde bloeddruk, dan reageert hij wel en geeft de vrees voor deze ziekten door aan de hersenstam. Deze gaat dan nog intensiever voorbereidingen treffen om te vluchten. Daardoor nemen de symptomen nog meer toe en krijgt men werkelijk bijvoorbeeld een maagzweer of een hartinfarct. Zo ontstaat het merendeel van de psychosomatische ziekten. De cortex van de moderne mens heeft tralies geplaatst tussen de hersenstam en de angsten en emoties. Hij heeft kunstmatige veiligheidsmechanismen geschapen waarvan de hersenstam niets weet. Die reageert of er geen tralies zijn. Toch is de hersenstam van groot belang voor het stoffelijke lichaam, want zonder dit instrumentale bewustzijn kunnen wij niet leven. De hersenstam regelt namelijk alle interne functies van het lichaam. We zien daar een imponerende serie functies die, wat zij hier beklemtoont, alle onbewust en instinctmatig gebeuren. Er bestaat ook een wisselwerking tussen het stoffelijke lichaam, de geest, cortex en de hersenstam. Het lichaam heeft bijvoorbeeld zijn eigen bewustzijn en handelt vanuit dat bewustzijn, zelfs zonder onze hersenstam en cortex of zelfs tegen onze wil. Dit lichaamsbewustzijn omvat onder andere de seksualiteit, de spijsvertering, de bloedsomloop, de ademhaling, de stofwisseling en de endocriene klieren. Dit zijn organen met inwendige uitscheiding, die hormonen in de bloed- of lymfevaten uitscheiden. Deze endocriene klieren pakken snel emoties en gevoelens op waardoor er afwijkingen kunnen optreden in de hormoonspiegels. Het lichaamsbewustzijn is verbonden met het vegetatieve zenuwstelsel. Het vegetatieve zenuwstelsel wordt ook wel autonoom zenuwstelsel genoemd. Dit zenuwstelsel bestaat uit een orthosympathisch- en een
parasympathisch zenuwstelsel. Het regelt de functies als spijsvertering, bloedsomloop, ademhaling, stofwisseling en endocriene lieren. Het orthosympatisch zenuwstelsel heeft overdag zijn activiteit, terwijl het parasympathisch zenuwstelsel overdag rust heeft. Je moet bij het orthosympatisch zenuwstelsel er op letten, dat het niet overbelast raakt, want anders is het parasympathisch zenuwstelsel ‘s nachts niet in staat de schade geheel te herstellen. Het parasympathisch zenuwstelsel werkt dus alleen ‘s nachts en brengt als alles goed gaat het gehele zenuwstelsel weer in balans. Het bewustzijn dat direct na het lichaamsbewustzijn, mentale bewustzijn (geest), essentiële bewustzijn (cortex) en instrumentale bewustzijn (hersenstam) komt, heet het vitale bewustzijn ofwel ego. Het ego is de levensnatuur bestaande uit begeerten, gewaarwordingen, gevoelens, hartstochten, de energieën tot handelen, de zinbevrediging en het gehele spel van de bezits- en aanverwante instincten, woede, angst, hebzucht, wellust, uiterlijke levensstijl die tot dit terrein van de natuur behoren. Het ego kan het Psychische Wezen voor een klein of zelfs groot deel wegdrukken. Het ego wordt gevoed door invloeden van buitenaf onder andere door de zintuigen. De mens houdt het idee vast dat er geen menselijke persoonlijkheid zou zijn zonder ego. Dit ego ofwel vitale bewustzijn kan je gunstig beïnvloeden door gedachten die verband houden met mededogen, liefde, geduld, tolerantie, vriendelijkheid, et cetera. De strijd van je ego kan je als verzet tegen het leven zelf zien omdat het een kunstmatig leven probeert op te leggen. Steeds als je behoefte voelt aan beheersing en strijd verzet je je tegen de universele kracht die alles in evenwicht houdt. Daarom is het goed om je ego met al zijn angsten te onderzoeken. Hierdoor ontstaat een kans dat je ego de beheersing over jouw menselijke natuur staakt en je je er van kan bevrijden. Als je de stroom van het leven kunt aanvaarden en je er aan kunt overgeven dan aanvaard je wat echt is. Alleen als je aanvaardt wat echt is, kan je er in vrede en geluk mee leven. Het alternatief is een strijd die nooit eindigt, omdat het een strijd is met het onechte, met een drogbeeld van het leven in plaats van met het leven zelf. Het bewustzijn, dat nu volgt wordt gevormd door de ziel en het onderbewuste. De ziel die in het stoffelijke lichaam neerdaalt, wordt ook wel het onderbewustzijn ofwel het Psychische Wezen genoemd. Deze ziel komt in de vorm van een lichtstraal via de dimensies naar het menselijk lichaam toe en hecht zich samen met de geest aan het mannelijk zaad op het moment van de bevruchting. Deze evoluerende ziel, die door dood en geboorte heen gaat, kan afgebeeld worden als gelijkend op het lichaam, waar het bij hoort en kan als een niet stoffelijk duplicaat beschouwd worden. De ziel is in elk deel van het stoffelijke lichaam aanwezig en haar centrale plaats in dat lichaam ligt achter het hart. Als deze ziel zich achter het hart heeft geplaatst en de Levensadem aantrekt als een kind geboren wordt, dan vormt hij op hetzelfde moment het onderbewuste en de Kundalini. De evoluerende ziel is de doorgaans verborgen macht op de achtergrond. Het is de ware ziel, het Psychische Wezen in ons. Het Psychische Wezen is het centrale wezen binnen ons stoffelijk lichaam voor verwezenlijking van de menselijke evolutie op aarde. De macht van het Psychische
Wezen kan de geest (mentale bewustzijn), het essentiële- en instrumentale bewustzijn, het ego (vitale bewustzijn) en het stoffelijke lichaam (lichaamsbewustzijn) via het onderbewuste beïnvloeden. Het kan ook het denken, de waarneming en ook gewaarwordingen, de actie en al het overige in ons beïnvloeden en ze voorbereiden om goddelijke bewegingen te worden. Het Psychische Wezen is in alle bewust levende wezens aanwezig, maar het is verborgen achter het mentale bewustzijn, de geest en is in het begin niet ontwikkeld. Zelfs als het ontwikkeld is, bevindt het zich niet altijd of niet dikwijls op de voorgrond. Het drukt zich uit door middel van zijn instrumenten (bijvoorbeeld chakra’s/aura’s) en onder de beperkingen er van. Dit komt door de onvolmaaktheid van de instrumenten, het groeit in bewustzijn door de hulp van lichtwezens en kracht door elke hoge trillingsfrequentie in ons en tenslotte wordt er door het samengaan van de diepere en hogere trillingsfrequenties een psychische individualiteit ontwikkeld, datgene wat we gewoonlijk het Psychische Wezen noemen. Dit Psychische Wezen, deze evoluerende ziel, is er altijd de eigenlijke oorzaak van dat de mens zich tot spiritueel leven keert en is zijn grootste hulp daarbij. Dit Psychische Wezen drukt zich uit via het onderbewuste en de geest. Het ontwerp van het onderbewuste met zijn chakra’s /aura etc. is door Ashanata bedacht en wordt door Ashanata altijd eerst in het Psychische Wezen geactiveerd, waarna het Psychische Wezen het onderbewuste met de hulp van een katalysator die Mumin heet in het stoffelijke lichaam kan vormen. Het onderbewuste wordt gevormd door de chakra's, aura's, vibrerende energiecentra en Light Body centra. Het is te veel om dit verder uit te werken. Het onderbewuste is altijd de voornaamste oorzaak, waardoor alles zich herhaalt en er niets ooit veranderd wordt, behalve naar de schijn.
Het is de oorzaak waardoor de mensen zeggen dat het karakter niet veranderd kan worden en ook de oorzaak waardoor bepaalde dingen blijven terugkeren, die men voorgoed hoopte kwijt te zijn, in de chakra's, de vibrerende energiecentra, Light Body centra en aura bezinkt alles dat onderdrukt werd zonder dat men zich er helemaal van had bevrijd en het blijft daar in de kern aanwezig, om elk moment op te kunnen of naar boven te schieten. Het onderbewuste behoudt de indrukken van al onze vroegere levenservaringen en die kunnen daaruit opkomen in droomvormen. De dromen in de gewone slaap zijn formaties die gevormd zijn uit onderbewuste indrukken. Er is een algemene soepelheid van het onderbewuste nodig en een bereidheid om onze eigen gevestigde manier van zien, handelen, voelen en reageren op te geven. Dit staat meestal haaks op onze eigen ideeën, gevoelens en gewoonten, die onze menselijke natuur in zich heeft opgenomen. Hoe groter de soepelheid in een bepaald deel van die natuur is, des te kleiner is de weerstand daar. De soepelheid zal ook toenemen als bepaalde informatie volledig door de geest en het onderbewuste zijn verwerkt waardoor deze informatie uit de chakra's, vibrerende energiecentra, Light Body centra en aura gewist wordt en wel zo dat het geen kiemen achter laat, zodat de informatie niet meer terug kan komen. We kunnen er dan zeker van zijn, dat we er voorgoed een einde aan hebben gemaakt. Deze informatie wordt dan opgeslagen in de morfogenetische velden, die om ons heen zijn en kan ons geen kwaad meer doen. De informatie op zich gaat dus niet verloren. De informatie die onbewust ontvangen wordt kan je ook wel omschrijven als het onbewuste van de mens. Dit onbewuste bestaat uit informatie die langs ons heen gaat. Je hoort, ruikt, proeft, voelt en ziet wel wat, maar je bent je er niet bewust van. Als iemand je naar die informatie vraagt, zal je het antwoord schuldig blijven. Je weet het gewoon niet meer. Deze onbewust ontvangen informatie loopt vooral via de zintuigen, die de informatie registreren en doorgeven, aan de neuronen van de hersenstam en de cortex of aan een van beiden. Deze neuronen nemen daarna een beslissing over die informatie. In bijna alle gevallen gaat die niet bewust ontvangen informatie dan al dan niet via de hersenstam naar de cortex die de informatie registreert en vervolgens negeert, waardoor ze niet wordt opgeslagen in het geheugen. De Kundalini en de ontwikkeling van de hersenen bij een mens worden in deze lezing in verband met de tijd die deze onderwerpen in beslag nemen, niet behandeld. Als je nu je bewustzijn wil veranderen doe je er goed aan om bepaalde gedachten, gevoelens en handelingen los te laten. De verandering vindt plaats in je gevoel, vaak door het scheppen van een crisis waarbij je je wil, hart en hersens moet gebruiken om je leven opnieuw in te richten. Deze crisis kan bijvoorbeeld ontstaan zijn door een ramp, oorlog, de dood van iemand, armoede, gezondheidsproblemen, overspannenheid en depressies, een scheiding, het verlies van werk, werkloosheid en een faillissement. Je veranderende gedachten zullen je helpen de crisis weer te boven te komen. Gedachten zijn krachten, die uit elektromagnetische energie bestaan. Zij creëren de werkelijkheid en het is altijd zo, dat energie de gedachte volgt. In deze werkelijkheid hoef je niets speciaals te doen. Je hoeft alleen maar te zijn wie je bent en in het zijn, het erkennen en het aanvaarden, in de acceptatie van ieder facet van je wezen creëer je de verandering die je wenst. Je moet alles laten zijn zoals het is. Ook je schuldgevoel. Schuldgevoel is een nog niet geleerde les. Waar je tegenstand aan biedt houdt stand. Als je het gevoel zonder oordeel observeert, kan de energie, die het gevoel is, in beweging komen. Op deze wijze hoef je het drama niet in de feitelijke werkelijkheid naar je toe te halen. Als je gaat liefhebben wie je bent en in mededogen naar jezelf en anderen kijkt en jezelf en anderen vergeeft en daar vreugdevol mee in vrede en harmonie bent, zal alles veranderen. Zo kan je liefde en geluk ervaren en een worden met je Psychische Wezen (ziel) en alles dat bewustzijn in zich draagt. Als je al je problemen volledig aanvaardt en erkent inclusief je schaamte- en schuldgevoel en wel met verantwoordelijkheid in het "Nu" op basis van liefde en niet op basis van angst — weet dan dat je je les hebt geleerd. Je hebt dan geleerd hoe het voelt en je hoeft je dan nooit meer zo ellendig te voelen. Dat is wat je de staat van genade noemt ofwel in het "Nu moment" te zijn. In de volheid van het nu. Probeer dus zo bewust mogelijk in het "nu" te leven en je eigen werkelijkheid te scheppen.
Wat gebeurt er NU met het bewustzijn als een mens sterft? Als het stoffelijke lichaam van een mens door wat voor oorzaak dan ook sterft, dan gaat zijn Psychische Wezen in bijna alle gevallen naar een bestemming in de bewustzijnsringen rondom de aarde. Deze bewustzijnsringen zijn door Sananda met hulp van de Machten van Ashanata tot stand gebracht nadat Hij van de Al-energie de opdracht had gekregen de aarde vorm te geven. De wereld waar het Psychische Wezen dan verblijft wordt ook wel Astrale Wereld genoemd. De bewustzijnsringen zijn ruimtes om het Psychische Wezen in op te vangen. Het Psychische Wezen kan daar groeien en zich ontwikkelen als het daar voor open staat. De bewustzijnsringen kan je ook wel omschrijven als de Psychische Wereld van het Psychische Wezen als dat wezen weer eens door de dood heen gaat. Bij hoge uitzondering gaat het Psychische Wezen direct door de dimensies naar een afstand van 13,7 miljard lichtjaar hier vandaan om zich met het Centrale Wezen (=Al-energie) te verenigen. De bewustzijnsringen bestaan uit 7 ringen, ook wel cirkels of lagen genoemd, die onderverdeeld zijn in 49 niveaus. Deze niveaus bestaan uit sferen en verbindingssferen. De bewustzijnsringen bevatten ruimtes die je in categorieën kan onderverdelen. Deze categorieën zijn de donkere gebieden, de tussengebieden en de hemelse gebieden, bij het Sjamanisme wordt een onderscheid gemaakt in de bovenwereld, de middenwereld en de benedenwereld, die ook wel onderwereld wordt genoemd. Elke Sjamaan is in staat om in deze werelden met zijn geest te reizen om contact te maken met de wezens, die daar leven. In welk gebied of welke wereld een overledene terecht komt, hangt af van de manier waarop een mens het Psychische Wezen heeft ontwikkeld. Het hangt ook af van de trillingsfrequenties van de diverse bewustzijnsringen waar je op afgestemd bent. De plaats in de bewustzijnsringen zegt zeker iets over de manier waarop je als mens hebt geleefd. Het zegt alles over zijn of haar spirituele leven. Over wat hij of zij met de liefde van de Al-energie en Ashanata heeft gedaan. Of je een broeder of een zuster voor een ander bent geweest of niet. Hoe begrippen als liefde, vrede, gerechtigheid, trouw, waarheid, vreugde, vriendelijkheid, mededogen, vergeving etc. vorm hebben gekregen. Als het Psychische Wezen op een gegeven moment dan in een van de bewustzijnsringen is aangekomen en na 3 dagen de ballast van zijn geest kwijtraakt, staat dat Wezen er geheel naakt. Op dat moment raakt het Psychische Wezen doorgaans in een genezende slaap, waarbij hulp wordt verleend door de dienstengelen van de bewustzijnsringen. Je beschermengel zal je daar zeker ook bij helpen. In deze slaap kan het Psychische Wezen, dat door de dood is heen gegaan, rust vinden en nu kunnen de dienstengelen aan het groeiproces van het Psychische Wezen werken zonder dat dit Wezen zich daar van bewust is. Het Psychische Wezen neemt na de slaap, die op een soort bewusteloosheid lijkt, dan de vorm aan van het Wezen, dat het in werkelijkheid was. Zo kan het Psychische Wezen zich in de bewustzijnsringen laten zien als oud, jong of dierlijk. Het maakt dus wel uit hoe je leeft. Je gevoelsleven bepaalt namelijk je levensafstemming. Dit bepaalt in welk gebied van de bewustzijnsringen je terecht komt. In alle gebieden van de bewustzijnsringen zal je merken dat de energie van de leidende Aartsengel op aarde ook doorwerkt in de bewustzijnsringen rondom de aarde. Dit heeft dan zijn invloed op de Engelen in de bewustzijnsringen en op de Psychische Wezens, die in die ringen verblijven. Waar zijn de bewustzijnsringen uit opgebouwd? De bewustzijnsringen zijn opgetrokken uit een substantie, die doorgaans door de Machten van Ashanata aan de Moederschoot onttrokken wordt. Het is een soort geestelijke stof, een compact geheel dat door de Kracht van het Psychische Wezen binnen een bepaalde bewustzijnsring vorm aanneemt en door lichtwezens uit het universum verder uitgebouwd kan worden. De ringen zijn naar de wens van het Wezen gebouwd en zullen stralen naar de kracht, die het Wezen bezit. Kortom alles zal stralen naar de liefdekracht die het Psychische Wezen bezit. Zo bouwt dit Wezen zijn eigen huis en naarmate hij hoger komt zal alles weer veranderen. Het Psychische Wezen is zijn eigen schepper. Alles komt door zijn sterke wil gevoelskracht en concentratievermogen tot stand en natuurlijk met de hulp van de diverse lichtwezens uit het universum. Alles leeft, in alles ligt zijn eigen leven. Er is slechts een enkele substantie in alles, die je het best als ether kan omschrijven. Ether bestaat uit elektromagnetische golven die door de Machten van Ashanata bewerkt zijn tot een plooibare substantie. De Machten van Ashanata hebben daarvoor goed gebruik gemaakt van de 3 stralen uit het hart van Ashanata, Mede door deze 3 stralen kon een transformatie plaatsvinden en de ether gevormd worden. Door de ether konden de diverse bewustzijnsringen in het universum gevormd worden. De ether bood aan de Machten van Ashanata ook de gelegenheid gebieden te scheppen waar de geest door het Psychische Wezen ontwikkeld kon worden. Verder waren ze in staat de ether zo te verdichten, dat hij een vaste vorm kan aannemen. In het leven binnen de bewustzijnsringen zijn als gevolg van de ether nog vele geheimen verborgen, niet alleen wat de bouwkunst, maar ook wat vele andere kunsten en wetenschappen betreft. Toch geldt ook hier zo boven, zo beneden. Het gelijke trekt het gelijke aan ofwel soort zoekt soort en vindt die ook. Het gelijke wordt niet altijd door dezelfde soort geholpen, omdat in de diverse bewustzijnsringen ook onderwijs en zorg verleend wordt door hogere wezens, die uit de lichtsferen van de bewustzijnsringen komen. Toch verblijven niet alle overledenen in de bewustzijnsringen. Er zijn zelfmoordenaars en andere Psychische Wezens die in de war zijn geraakt op het moment van sterven, die enig tijd aan de aarde gebonden blijven. Ze leven in een soort twilightzone. Waar blijven de dieren en de kinderen? Als een dier sterft valt de geest uiteen en bouwt zich weer op in de dierensfeer rondom het aardoppervlak. De dieren leven allen in een sfeer. De kindersfeer ligt tussen de vierde en vijfde sfeer, dus in een hemelse sfeer van de zesde bewustzijnsring. In deze kindersfeer ICVCB de kleinen van de aarde, van het nog ongeboren kind af, totdat zij de leeftijd van 3 jaar bereikt hebben. Het kind dat de bewustwording in de stof heeft beleefd groeit in deze sfeer op. Alle kleinen worden naar deze sfeer gebracht en opgevoed door wezens, die de ware moederliefde bezitten. Voor andere wezens is het niet mogelijk voor deze kleinen te zorgen. Voor hun rust wordt gezorgd. De kleinen leven in een sfeer van liefde en er zijn bloemen in fantastische kleuren. De pleegmoeders die de kleinen opvoeden zijn als lichtende zonnen, allen stralen liefde, niets dan liefde uit. Al deze kinderen weten van een aards leven niets af. Wanneer deze kinderen volgens aardse berekening 7 jaar oud zijn, gaan zij in andere sferen over, al naar gelang hun afstemming. Het gebied binnen de bewustzijnsringen, dat voor alle andere ringen en sferen ligt, wordt gevormd door de verbindingssfeer, die voor de eerste bewustzijnsring ligt. Deze sfeer ligt het dichtste bij de aarde. Vooral de onderste gebieden van deze sfeer kan je wel als hel omschrijven. Men spreekt niet voor niets over de diepten van de hel. Het gaat zeker van boven naar beneden, wat de eEende betreft. Het donkerste gebied wordt bewoond door demonen, die ook wel heersers in het kwaad genoemd worden. In deze verbindingssfeer voor de eerste bewustzijnsring tref je ook de Genieën en Meesters in het kwaad aan, die onder de heersers in het kwaad vallen. De belangrijkste heersers zijn dan de Oerwezens en andere machtige wezens. Degenen die zich in deze gebieden ophouden, worden ook wel de Anderen genoemd. Toch ligt ook in hen de Goddelijke kern van alle leven besloten. De Genieën en Meesters in het kwaad waren ooit mensen, die hun gaven verkeerd gebruikt hebben. De rest van de Anderen is nooit in een stoffelijk lichaam op aarde verschenen. Gezien de tijd zal ik de overige bewustzijnsringen met hun sferen hier verder niet behandelen. Als het Psychische Wezen nu enige tijd heeft doorgebracht in de Psychische Wereld ofwel in de bewustzijnsringen en nog verder moet evolueren, raakt het in een soort slaap en rust daar, totdat het gereed is voor een nieuwe geboorte. Als het Psychische Wezen dan op een gegeven moment ergens geboren wordt op aarde, behoudt dat Wezen van de menselijke ervaring alleen maar de essentie van alles waar het doorheen is gegaan en die het Wezen voor zijn ontwikkeling kan gebruiken. Dit is de algemene regel maar hij geldt niet in uitzonderlijke gevallen of voor ontwikkelde wezens, die een bewustzijn bereikt hebben van een hoger niveau, dan dat van het gewone menselijke bewustzijn. Dit betreft dus wezens uit de hoogste sferen. De meeste Psychische Wezens kunnen in de bewustzijnsringen, behalve als het Demonen, Meesters en Genieën in het kwaad of Broeders van het Witte- en Gouden Licht betreft, geen invloed uitoefenen op het leven op aarde en richten hun blik vooral bij aankomst in die wereld op het verwerken van hun ervaringen. Dit verwerken ofwel assimileren gebeurt vooral in de 3 dagen nadat de dood is ingetreden. Door die assimilatie wordt de toekomstige Psychische persoonlijkheid gevormd in overeenstemming met wat al is vastgelegd.
Wanneer de assimilatie voorbij is, is het gereed voor een nieuwe geboorte, maar de minder ontwikkelde wezens, werken dat allemaal niet zelf uit. Dat is het werk van wezens en krachten uit een hogere wereld. Deze wezens worden ook wel Engelen genoemd. Het zijn vooral de dienstengelen onder wie ook de beschermengelen vallen, die hier hun taak uitoefenen. Het zijn dienende zielen. Zij zijn de bewaarders ofwel de wachters van de Psychische Wereld. Zij houden zich alleen bezig met de Psychische Wereld zelf en met de terugkeer van de Psychische Wezens voor de wedergeboorte, niet met de aarde. We weten nu, dat het Psychische Wezen dus na de dood naar zijn bestemming gaat ofwel afstemming gaat. Meestal gaat hij dus naar de bewustzijnsringen. Het stoffelijke lichaam wordt aan de aarde toevertrouwd, het onderbewuste valt direct uiteen en de geest blijft dan nog 3 dagen na het overlijden in takt. Daarna verblijft hij enige tijd in de morfogenetische velden rondom de aarde. Nadat het Psychische Wezen een tijd in de bewustzijnsringen heeft doorgebracht, moet hij c.q. mag hij in bepaalde gevallen reïncarneren. De wezens uit het zo genoemde Zomerland en uit de vierde tot en met de zevende bestaanssfeer van het Psychische Wezen hoeven niet te reïncarneren. Ze heten vanaf de vijfde tot de zevende bestaanssfeer van het Psychische Wezen ook wel Broeders van het Witte Licht. Deze sferen maken deel uit van de zesde bewustzijnsring en de zevende sfeer maakt deel uit van de zevende en laatste bewustzijnsring. In de zevende bestaanssfeer van het Psychische Wezen worden de Broeders ook wel Broeders van het Gouden Licht genoemd.
Beide broederschappen worden tot de Planetaire Meesters gerekend. Hoewel de Broeders niet hoeven te reïncarneren, zijn het vooral de Broeders van het Witte Licht, die toch nog regelmatig reïncarneren. Ze voelen vaak een noodzaak om degenen die op aarde nog met moeilijkheden te kampen hebben te hulp te komen. Wanneer nu een beslissing of overeenstemming eenmaal is bereikt om uit de bewustzijnsringen te reïncarneren, dan wordt er een gunstig en geschikt geboortetijdstip door de beschermengel uitgekozen. In feite komt het Psychische Wezen al onder de hoede van de beschermengel te staan wanneer zij de beslissing neemt om te reïncarneren. De beschermengel bepaalt dan wanneer de geboorte plaats zal vinden aan de hand van de gegevens van het Multipoint Computer Systeem. Het kind wordt doorgaans precies op het moment geboren waarop de planetaire omstandigheden in de buitenwereld volkomen samenvallen met die van zijn of haar innerlijke wereld. Zo zijn de geboortehoroscoop en het Pentagram een Spiegel van het Psychische Wezen met haar verleden, heden en toekomstige mogelijkheden. Als een wezen reïncarneert, is er doorgaans sprake van afwezigheid of sublimatie van voorafgaande ervaringen. Sublimatie wil in dit verband zeggen; het beter voorstellen van voorafgaande ervaringen dan het is. Als de mens reïncarneert, is het de bedoeling, dat er een minimum aan interferentie in zijn of haar leven zal zijn, die door vorige levenspatronen veroorzaakt worden, zowel door fysieke als andere realiteiten. Toch komt het wel voor, dat het Psychische Wezen niet alles vergeet, wanneer ze terugkeert om opnieuw geboren te worden.
Vooral in de kinderjaren zijn er veel indrukken uit het vorige leven die nog heel duidelijk en levendig kunnen zijn, maar een materialistische opvoeding en de invloed van het milieu verhinderen dat hun ware aard wordt onderkend. Het Psychische Wezen neemt de essentie van de vroegere ervaringen met zich mee, maar niet de bijzonderheden, zoals je dat met dezelfde soort herinnering kan verwachten die je in een eerder leven had. Wat betekent eigenlijk het woord reïncarnatie? De vertaling van dit woord komt op het volgende neer: Een zich herhalende wederbelichaming. Het Psychische Wezen reïncarneert dus en trekt de geest, die bij hem hoort aan. De geest bouwt zich in het morfogenetische veld van de aarde weer op als hij trillingsfrequenties ofwel een seintje ontvangt van het Psychische Wezen. De geest wordt dus niet alleen in de elektromagnetische velden gevormd, maar ook in morfogenetische velden, die verwant zijn aan elektromagnetische velden. De tachyonen en andere deeltjes kunnen daar ook uit gecreëerd worden. Bij de vorming van de geest schakelt het Psychische Wezen daarbij een SOEF veld in dat als katalysator dient, waarna de deeltjes van de geest door het Psychische Wezen gevormd worden. Vervolgens gaat de evoluerende ziel naar de aarde. De nieuw opgebouwde geest maakt met hulp van de beschermengel direct een fijnstoffelijke blauwdruk van het te vormen stoffelijke lichaam. Het op dat moment nog fijnstoffelijke lichaam wordt mede opgebouwd uit de manier, waarop je in vorige levens hebt gedacht en gehandeld. Dit is karma dat nog uitgewerkt moet worden. De geest die zich weer opgebouwd heeft, kan nu zijn genetische- en andere informatie, die nog in onzichtbare DNA structuren vastliggen ter beschikking gaan stellen aan het stoffelijke lichaam. Alles wat op dat moment in de geest al dan niet door toedoen van het Psychische Wezen is vastgelegd en waar je in je nieuwe leven van moet leren, wordt niet veel later in het DNA uitgewerkt. Alleen de chromosomen ontbreken nog. Die komen er even later bij de bevruchting pas bij. Daarna bouwt de geest het stoffelijke lichaam met zijn chromosomen daadwerkelijk op en stelt zijn genetische en andere informatie en energie ter beschikking aan het stoffelijke lichaam.
Op hetzelfde moment vormt het Psychische Wezen het onderbewuste. Als de geest gevormd is en het Psychische Wezen klaar is om te reïncarneren, dan kiest het Psychische Wezen vervolgens bewust of onbewust de ouders en omstandigheden uit. Het Psychische Wezen wordt aangetrokken door sterke psychomagnetische velden en door de trillingen die bij hem passen. Het Psychische Wezen gaat dus naar de aarde terug, neemt de geest mee en gaat vervolgens in de aura van de aanstaande moeder hangen. Door het verblijf van het Psychische Wezen in de aura van een vrouw kan op een gegeven moment bij een vrouw opeens de behoefte aan een kind ontstaan. Het Psychische Wezen wekt die behoefte bij een vrouw dan op. Het kind wordt altijd op een moment geboren, dat door de beschermengel, die bij je hoort, berekend is. Dit moment kan wat later zijn, dan de beschermengel in eerste instantie berekend had. Toch gaat het Psychische Wezen wel op het meest geschikte moment naar zijn nieuwe ouders c.q. moeder toe. De mens zal dan altijd incarneren bij een familie op aarde waarvan de karmische aantrekkingskracht of karmische staat van omstandigheden mogelijkheden bieden voor verdere ontwikkeling. Hierbij wordt hij behalve door de beschermengel geholpen door een geleidegids. De beschermengel wil dan inzicht brengen en de geleidegids helpt een inzicht in praktijk te brengen. Beiden hebben dus hun taak. Hoe lang een geleidegids bij iemand blijft, hangt af van het evolutieproces van de desbetreffende mens en van de geleidegids zelf. Als je als mens snel evolueert in je denken ofwel in je spirituele groeiproces krijg je ook sneller een andere gids. Ook in de geleidegidsen heb je dus gradaties. De ene weet meer dan de andere. Je krijgt in elk geval de geleidegis die bij je past en die jou en jouw familie kent. Als je dan weer op aarde geboren bent en daar als zodanig weer gaat functioneren is het belangrijk de opdracht van het Psychische Wezen te ontdekken en wat zijn taak is in deze wereld. Elke keer als het Psychische Wezen naar de aarde gaat zal het dan een ander "zielenaspect" in dat leven uitwerken. Een aspect van de opdracht van het Psychische Wezen is een innerlijk ontdekkingsproces aan te gaan waardoor je de echte spirituele identiteit kan terugvinden. En wat zeker zo belangrijk is, is dat het een opdracht en roeping moet zijn om de gaven en talenten met anderen te delen, zodat ook zij hun doel kunnen bereiken. Deze anderen kunnen ook van ver buiten ons zonnestelsel komen, want er zijn altijd zielen die naar de aarde komen om meer inzicht te krijgen in de manier waarop het stoffelijke lichaam kan worden afgestemd op het spirituele. Nu zijn er aardig wat van dit soort zielen naar de aarde gekomen, omdat de aarde op de drempel staat van haar aanstaande transformatie. Een aantal buitenaardse wezens willen in een menselijke gestalte helpen die transformatie tot een goed eind te brengen en tegelijk te leren hoe je materie kan gebruiken voor een spiritueel leven. De Universele Raad en Ashanata zijn de evolutionaire ontwikkeling van de aarde nu aan het versnellen, omdat er een noodzaak tot versnelling is. De oceanen, het drinkwater, de bomen en regenwouden, de hemel en de atmosfeer, de eigenlijke essentie van de ademhaling, die onze levenskracht is, hebben een mate van vervuiling bereikt, die tot het verval en de verwoesting van de aarde leidt. Als wij zelf de technologie zouden ontwikkelen, dan zou dat te lang gaan duren voor de aarde. De het hemelen van wezens en Psychische wateren zullen vervuild zijn, op de aarde zal Wezens, die hier blijven reïncarneren omdat zij zich hun stoffelijke begeerten herinneren, zoals voeding, voortplanting en aanraking. Dit is werkelijk de reden waarom zij in de ether van deze planeet gevangen zijn geraakt. Op het ogenblik is het dus niet goed gesteld met onze aarde en de mensen. Het is een droevige tijd voor de aarde en de mensheid, want net als vroeger in bewogen tijden geven veel stoffelijke wezens op deze planeet alle anderen behalve zichzelf de schuld van hun problemen die zij in werkelijkheid zelf veroorzaken. Het is alsof zij, door zichzelf vrij te pleiten, de blaam willen afwentelen op anderen die zij in een kuil vol slangen willen werpen. In werkelijkheid zullen zij in een andere tijd beschaamd worden, maar zo is het in de geschiedenis van de aarde en de mens gegaan. Als het denken van de mensheid zich richt op liefde, vreugde, muziek, kleur en evenwicht, zal alles ingrijpend veranderen. De mensen zijn er zo aan gewend geraakt te geloven, dat zij het niet zonder wedijver, strijd en arrogantie kunnen stellen, dat zij bang zijn zich anders te zullen vervelen. De Universele Raad en Ashanata beloven ons dat dit niet het geval zal zijn. Er zal geen tijd zijn voor verveling want de uitdagingen, die op aarde dan als voorbeeldig paradijs bestaan, zullen eeuwig voortduren. Net als de expansie van het universum, waarin ook Semeël en de Anderen hun plaats zullen krijgen. Daarom zal er altijd nieuwe kennis zijn en zullen er ook altijd nieuwe kleuren en klanken zijn; de volmaaktheid van de aarde schept een extase die niet op andere manieren kan worden opgewekt. Het zal echter geen eeuwig vakantieparadijs zijn, dat wil de Universele Raad ons nog wel laten weten. Hoe gaat het nu verder met de mensheid op aarde? De aarde zal omstreeks het jaar 4600 niet veel mensen meer bevatten. De aarde zal rust krijgen om te herstellen. De mensen die na het jaar 4600 nog op aarde zijn, zullen als beheerders ervan optreden. In opdracht van Sananda zullen zij aan het herstel van de aarde werken. Waar blijft de rest van de mensheid dan? De overige mensen zullen hun dagen gaan doorbrengen op de planeet Epikot, die zich in het sterrenbeeld Vega bevindt. Deze planeet ofwel nieuwe aarde wordt voor menselijke bewoning in gereedheid gebracht. Daar zullen de mensen wonen totdat de aarde weer geheel hersteld is. De mens zal dan gelijk zijn aan de andere mensachtige wezens van Vega en van de Plejaden. Een deel van de mensen zal dan op een gegeven moment weer terug keren naar de aarde. Het andere deel blijft op Epikot. Het schrijven van deze lezing heeft 5 dagen geduurd in plaats van de 10 jaar die het schrijven van het boek heeft gekost, maar zij die geloven haasten zich niet. Het is in elk geval goed om in dit leven dan als een "wijze" voorwaarts te gaan. Neem afstand, doe een stap terug, neem waar en weet wanneer je voorwaarts moet gaan. De wijze zal dan altijd op het juiste moment weten welke beslissingen hij en uiteraard zij moet nemen. Het heeft niets met kennis over iets te maken, want kennis is geen wijsheid. Wijsheid komt van binnenuit en kan niet worden onderwezen en hij die wijs is, zegt niet dat hij wijs is, maar hij weet wel dat hij de toekomst kan veranderen en dat er altijd hoop is op een betere toekomst.
Ik dank u voor uw aandacht en wens u een behouden thuiskomst.