uitreksel            
 

Goudenboek van Melchizedek


 

  

Hoofdstuk 1
Hoe word je een geïntegreerde Christus / Boeddha in dit leven?


 

Lieve Lezers, het is met veel liefde, vreugde en plezier dat de Kosmische en Planetaire Geascendeerde Meesters en ik, je Het Gouden Boek van Melchizedek: Hoe word je een Geïntegreerde Christus/Boeddha in dit leven! aanbieden. Gelijktijdig is dit mijn 20ste deel van de “Easy to Read Encyclopedia” die ik heb geschreven. Ik voltooi dit boek, het schrijven ervan, ook drie en een halve week voor de Wesak Viering van 1999, en betrek zo het Nieuwe Millennium erbij. Het voltooien van dit boek vindt bijna gelijktijdig plaats met mijn voltooiing van de 12 belangrijkste niveaus van initiatie in die periode. De synchronisatie van al die gebeurtenissen is me niet ontgaan.

Lieve lezers, na het schrijven van 20 delen van de “Easy to Read Encyclopedia of the Spiritual Path” en mijn Ascension Book Serie, suggereer ik nederig zonder ego intentie, dat van alle boeken die ik heb geschreven, dit veruit het beste boek is dat ik ooit heb geschreven. Dit is een erg forse uitspraak, want ik heb aardig wat mooie boeken geschreven en ik heb vele favorieten. Dit boek is echter de kroon op de Ascension Book Serie uitgave. Het is het beste psychologische boek dat ik ooit geschreven heb. Het is het beste spirituele en ascensie boek dat ik ooit geschreven heb. Het is het beste boek over spirituele heling dat ik ooit geschreven heb, en het is de beste samengestelde en geïntegreerde verhandeling die ik ooit geschreven heb. De opwinding die ik voel over dit boek kan ik niet in woorden uitdrukken op deze bladzijden! Laat ik na deze introductie officieel beginnen.
Er is me doorgegeven dit boek “Het Gouden Boek van Melchizedek: Hoe Wordt Je Een Geïntegreerde Christus /Boeddha” in dit Leven! te noemen, omdat het niet alleen het beste boek is dat ik ooit geschreven heb over dit onderwerp, maar dat ik als mijn meest definitieve en meest duidelijke werk over het onderwerp beschouw.

Je zult in dit boek de meest grensverleggende informatie op het gebied van Ascensie, Spirituele psychologie en Heling die ooit naar de Aarde is gebracht vinden! Wat me het meest aantrekt in dit boek is, dat het integratie, balans en synthese omvat!

Lieve lezers, dit boek is voor alle spirituele zoekenden van alle religies, alle spirituele paden, alle spirituele leraren en alle mysterie scholen! Het is een boek over het belang van geïntegreerd en in balans zijn op alle niveaus! Het is een boek dat Oost en West verenigt en alle scholen met een spirituele achtergrond in een eclectische verstandhouding! Daarom gebruik ik de uitdrukking “Hoe word je een Geïntegreerde Christus / Boeddha in dit Leven!”

Melchizedek is het grote spirituele wezen, de Universele Logos voor dit Universum. Dat betekent dat hij een soort president van het hele universum is. In werkelijkheid is hij de Vader van alle religies en spirituele leringen.
Het is vanuit de oude orde van Melchizedek dat dit boek is gecreëerd en gechanneld! Het is de bestemming van iedere lichtwerker, welk spiritueel pad hij ook bewandelt, om een Melchizedek te worden. Het is ook de bestemming van iedere lichtwerker, welke religie hij ook aanhangt en welk spiritueel pad hij ook volgt, een Christus en /of een Boeddha te worden. De woorden die we hier gebruiken doen echt niet ter zake. Als je wilt kun je deze bestemming een Geïntegreerde Krishna, Jehova, Atma, Mohammed, Geascendeerde Meester, Monade, Machtige Ik Ben Aanwezigheid, Eeuwige Zelf, Zoon of Dochter van GOD noemen!

De benamingen doen er niet toe, want de lessen zijn hetzelfde. Er leiden vele wegen naar GOD en ze leiden allemaal naar hetzelfde doel. Lieve lezer, laat je niet verwarren door woorden en /of uitdrukkingen, want ik spreek hier over de essentie en het principe dat deze benamingen trachten uit te drukken en over te brengen! Met het doel beknopt te blijven heb ik gekozen voor de namen Melchizedek, Christus en Boeddha, in de wens mijn bedoeling en die van de Geascendeerde Meesters op het innerlijke vlak kenbaar te maken!

Om GOD volledig te realiseren, moet men een Meester worden op drie niveaus. Deze zijn het spirituele niveau, het psychologische niveau, en het fysieke /aardse niveau! Er bevinden zich veel mensen op het spirituele pad die het Christus of het Boeddha of een spiritueel en geascendeerd bewustzijn proberen te realiseren op Aarde, maar het probleem is dat ze het dikwijls niet geïntegreerd hebben met hun verstand.

Ze zijn vaak veel meer ontwikkeld in hun spirituele lichaam dan in hun andere lichamen. Anderen bevinden zich meer op het psychologische of bewust-zijn vlak, maar zijn niet spiritueel ingesteld. Er zijn weer anderen die heel spiritueel of psychologisch zijn, maar die niet weten hoe ze hun spiritualiteit in hun fysieke lichamen of Aards leven kunnen gronden. Daarom is dit boek voor alle spiritueel zoekenden, want het is een van de meest diepgaande boeken die je ooit zult lezen om te leren hoe je Zelf-Meesterschap bereikt op een spiritueel, psychologisch en fysiek Aards niveau. Het leert je hoe deze drie niveaus van zelfmeesterschap te integreren en samen te voegen in een verenigd systeem.

Het is niet genoeg om tijdens het leven initiaties te ontvangen en ascensie te bereiken. Het is niet genoeg om tijdens het leven Christus bewustzijn of Boeddha bewustzijn te onderzoeken of in praktijk te brengen. Men moet leren om de belichaming van de Machtige Ik Ben Aanwezigheid en Monade op Aarde te worden op een gebalanceerde en geïntegreerde manier. Alleen als je de 12 niveaus van initiatie volledig in je mentale lichaam, emotionele lichaam, etherische lichaam, fysieke lichaam en het Aardse leven kan integreren, kan GOD realisatie bereikt worden.
Dit boek is geschreven onder de verlichte leiding van de Kosmische en Planetaire Meesters om lichtwerkers en de mensen van de Aarde te helpen met het volledig integreren van God bewustzijn in ieder aspect van het zijn!
Je zult in dit boek de meest diepgaande grensverleggende spirituele, psychologische, aardse en geïntegreerde synthese informatie ooit gecreëerd en gechanneld op deze planeet vinden.
Dit boek is het Kroon Juweel van deze Ascension Book Series en is geschreven voor zowel beginnende, middelmatige en gevorderde leerlingen en leraren.

Er zijn vele spiritueel zoekenden die bezig zijn op deze planeet een Melchizedek, Christus en Boeddha te worden, maar het is nog geen volledig geïntegreerd proces. Sommige lichamen of aspecten van het zelf zijn meer ontwikkeld dan andere. Er is soms geen volledige integratie, synergie en synthese op alle drie niveaus. Je wordt geen volleerd Geascendeerde Meester ongeacht je initiatie niveau totdat je dit meesterschap en deze integratie op alle drie niveaus hebt bereikt!

De Kosmische en Planetaire op innerlijk niveau Geascendeerde Meesters hebben me geleid om dit nieuwe boek Het Gouden Boek van Melchizedek: Hoe Word Je een Geïntegreerde Christus /Boeddha in dit Leven! te noemen. Ze hebben me ook geleid om het niet alleen het Ascensie Pad voor het nieuwe millennium te noemen, maar “Het Pad van Geïntegreerde Ascensie.”

In wezen is dit boek een Meester Thesis om je te helpen een meester in integratie, synthese en balans te worden. Vele van jullie, lieve lezers, staan op het punt dit te bereiken en /of hebben de potentie dit te bereiken tijdens dit leven! Ik heb de spirituele opdracht aangenomen om dit boek te schrijven over het “Slijpen van de Diamant” voor diegenen van jullie die er bijna zijn. Ten tweede heb ik de spirituele opdracht op me genomen om het proces van diegenen onder jullie die nieuwkomers zijn op dit gebied enorm te versnellen, zodat jullie het in dit leven kunnen bereiken.
De potentie om een “Geïntegreerde Melchizedek, Christus en Boeddha te worden is het Goddelijke Geboorterecht van iedere ziel die op Aarde incarneert.

Ik suggereer je nederig, dat dit boek het begrip en het gereedschap bevat om je te helpen dit te bereiken!

Lieve lezers, luister goed naar wat ik te zeggen heb, want in dit boek geef ik je alles! Ik heb niets achtergehouden! Ik heb alles gegeven wat ik bezit en meer! Ik heb ieder inzicht, elk gereedschap en elk spiritueel geheim dat GOD en de Meesters me hebben geschonken met je gedeeld. Ik heb je alles gegeven en ik zal je nu vertellen waarom ik dat heb gedaan. Ik heb dit gedaan omdat ieder van jullie, mijn lieve lezers, een incarnatie van GOD is! Iets achterhouden zou hetzelfde zijn als mijn liefde voor GOD de Schepper achterhouden. Er is slechts een Wezen in het oneindige universum. Dit Wezen dat wij GOD noemen, incarneert in oneindige vormen in vele Rijkdommen. Iets achter houden, lieve lezers, zou zijn als iets achterhouden voor mijzelf en GOD, want wij zijn allen een; Vaderschap en Moederschap van GOD en het Broeder en Zusterschap van de Mens!

Lieve broeders en zusters, in de strekking van dit boek heb ik je het beste van het beste gegeven! Dat is de reden dat ik dit boek Het Gouden Boek van Melchizedek: Hoe Word Je een Volledig Geïntegreerde Christus /Boeddha in dit Leven heb genoemd!
Dit is mijn grootste geschenk uit liefde en met veel vreugde, lieve lezers


Geniet ervan!

Kodoish, Kodoish, Kodoish Adonai Tsebayoth!

Heilig, Heilig, Heilig is de Heer GOD der Heerscharen!


 


 

Hoofdstuk 3
De elf verschillende vormen van Meditatie om Zelf Realisatie in dit leven te bereiken

Dit boek zou niet compleet zijn als er geen hoofdstuk over Meditatie in zou voorkomen! Zoals Bidden praten tegen GOD is, is Meditatie luisteren naar GOD! Heel dikwijls zijn de Lichtwerkers in de New Age Beweging beter in praten dan in het Mediteren! De reden hiervan is dat het ontbreken van behoorlijke psychologische training veroorzaakt heeft dat de meeste mensen zich door hun denken laten leiden! In de Westerse Beschaving ligt de nadruk sterk op dingen doen, dingen bereiken en druk bezig zijn, en veel minder op “zijn”! Men richt zich ook meer op praten dan op “stilzijn”! In het Oosten, in Spirituele tradities is dit natuurlijk precies andersom!

Het negatieve ego veroorzaakt dat het denken over-aktief wordt! De combinatie van het ontbreken van meesterschap over het denken en voelen, en de voortdurende controle van het negatieve ego over het denken maakt het moeilijk om stil te blijven zitten! Er is ook de kwestie van onbalans in de Westerse Beschaving tussen doen / bereiken en zijn! Dan is er nog de kwestie dat vele lichtwerkers anderen, die channelen, die helderziend en / of helderhorend zijn, ontmoeten en zij willen de innerlijke ervaringen die deze mensen hebben ook ervaren! Met andere woorden ze zijn aan het vergelijken! Wanneer ze dit soort ervaringen niet hebben worden ze rusteloos en / of verveeld! Dat is jammer want de Meditatie periode is niet bedoeld om persé psychische of Spirituele ervaringen te hebben. De meeste mensen in de New Age Beweging, en Lichtwerkers in het algemeen, channelen niets, zijn niet helderziend en ook niet helderhorend. Als Meditatie alleen geschikt was voor mensen met deze gaven, zou 99,99% van de wereld niet mediteren! Dit zou natuurlijk onzin zijn!
De sleutel om Meditatie te appreciëren en effectief te Mediteren is ten eerste, te Mediteren in het juiste perspectief en ten tweede, om effectieve Meditaties toe te passen!

Nog een erg interessante opmerking over Meditatie die ik wil maken is, dat er actieve en meer rustige soorten van Meditaties zijn. Ik sta er versteld van hoe veel mensen alleen maar de actieve manier van Mediteren toepassen; altijd een mantra zingend of iets dergelijks. Dit is natuurlijk prachtig; echter wanneer ervaar je alleen maar het zijn, en alleen maar het luisteren en verblijven in stilte! Wanneer het denken voortdurend actief een mantra of de naam van GOD herhaalt, dan is er nooit tijd om alleen maar te Zijn met GOD! Het echte doel van Meditatie is uiteindelijk om al die andere dingen te doen, als een actief deel van Meditatie, om in staat te zijn ze te doen en te blijven in de stilte en zogezegd GOD te ervaren in het Heiligdom van je eigen Tempel! Hetzelfde geldt voor bidden. Heel vaak verdoen mensen zo veel tijd aan het spreken tegen GOD dat ze geen tijd hebben om in stilte te zitten en te zijn en alleen maar te luisteren naar GOD!
Ik wil graag wat adviezen geven over Meditatie die, denk ik, in dit opzicht mijn lezers behulpzaam kunnen zijn! De eerste sleutel tot de juiste Meditatie is te begrijpen dat er veel verschillende soorten Meditaties zijn voor verschillende doeleinden! Vaak raken veel lichtwerkers verveeld omdat ze de verkeerde meditaties of iedere keer dezelfde gebruiken, en ze zijn blijven steken in die ene aanpak en hebben variatie of een meer effectieve manier van Meditatie nodig! Ik gebruik verschillende Meditaties voor verschillende gelegenheden afhangend van wat geschikt is! Het komt er op neer dat er elf soorten Meditatie zijn die ik hier ga aanbevelen, en die ik mijn lezers aanraad te gebruiken!

Deze elf manieren van “Geïntegreerde Meditatie” zijn:

 • Acension Activering Meditatie met Spirit en de Geascendeerde Meesters
 • Ademhaling Meditatie
 • So Ham Meditatie
 • De Om en / of Klank Meditatie
 • Channeling en Automatisch Schrift Toepassen
 • Het Reizen van de Ziel en / of Bi-lokatie van de Ascensie Zetels van God
 • Chanten van de Mantra’s, Namen van GOD en Woorden van Kracht
 • Meditatie met de Natuur
 • Creatieve Visualisatie Meditatie
 • Zelf-Hypnose Meditatie
 • Meditatie in de Stilte

Al deze elf soorten van Meditatie zijn de Gouden Melchizedek Sleutels tot God Realisatie d.m.v. Meditatie. De sleutel tot effectieve Meditatie is weer “Geïntegreerde Meditatie”, want verschillende soorten Meditatie bereiken verschillende dingen. Dus in het resterende deel van het hoofdstuk, zal ik een meer uitgebreide verklaring geven van deze elf soorten van “Geïntegreerde Meditatie” om God Realisatie te bereiken!

1. Ascensie Activering Meditatie met de Spirit en De Geascendeerde Meesters

Lieve Lezers, ik heb in mijn leven alle soorten meditatie beoefend en ik heb baat gehad bij allemaal en veel plezier beleefd met allemaal! De meest actieve manier van meditatie om je Initiatie en Ascensie proces te versnellen is Ascensie Activering Meditatie met Spirit en de Geascendeerde Meesters! Lieve Lezers vertrouw op wat ik je hier vertel! Ik spreek uit persoonlijke ervaring! Ik heb mijn 14 belangrijkste Initiaties van het jaar 2000 voltooid en ik heb dat gedaan op een geïntegreerde en uitgebalanceerde manier, en ik weet precies wat ik heb gedaan om dit te bereiken. In dit boek, en in mijn boek How to Release Fear Based Feeling and Thinking, heb ik het hele proces met je gedeeld! Vertrouw mijn aanwijzingen!
Werken met Ascensie Activering Meditatie zal je Spirituele progressie op een manier versnellen die op geen enkele andere wijze mogelijk is. Ik suggereer je hier nederig dat de meest krachtige Ascensie Activering Meditaties op deze Planeet gevat zijn in de bladzijden van dit boek! De meeste mensen die Ascensie Activering Meditatie creëren doen goed werk, maar zij bevatten gewoonlijk een, twee of drie Activeringen! Dat is oké en heel nuttig. De Ascensie Activering Meditaties die Spirit en de Meesters me hebben doen creëren zijn gevuld met honderden Ascensie Activeringen in één Meditatie! Ik heb nog een boek geschreven over dit onderwerp, waarin al mijn Ascensie Activeringen in één boek worden vermeld! Dit is getiteld The Ascension Activation Meditations of the Spiritual Hierarchy! Wat ik je het meest aanraad echter is, dat je een set van “15 Audio Cassettes Ascension Activation Meditations”, geleid door mijzelf, bestelt bij de Academie. Het grote voordeel van het hebben van een set van Ascensie Activering Meditaties is ten eerste, dat ze zijn ingesproken met mijn stem en energie, tijdens het Wesak Festival in aanwezigheid van 1500 tot 2000 mensen! Ze zijn ook gemaakt aan de voet van de berg Mount Shasta, en tijdens de Wesak Volle Maan, de dagen waarop ieder jaar de meest verheven Spirituele Stroom en Licht Stroom op deze Planeet arriveert. Voeg hier aan toe dat er vijf honderd tot een miljoen op het innerlijk vlak Geascendeerde Meesters, Aartsengelen en Engelen, Elohim Meesters en Christen Buitenaardsen aanwezig zijn.

Ik zeg je nederig, lieve lezers, dat door de combinatie van al deze factoren in samenhang met de oorspronkelijke meditaties dit de meest krachtige set Ascensie Activering Meditaties maakt, die ooit zijn samengesteld! Ik raad je aan met één meditatie per dag te werken, en op de zevende vrij te nemen om alles te integreren! Of als dat beter bevalt, werk je er om de andere dag mee! Dit zijn de meest grensverleggende Ascensie Activeringen die je ooit meegemaakt zult hebben! Ze zullen letterlijk je energie velden Spiritueel Elektrificeren op de meest positieve manier van het woord!

De enige reden waarom ik mijn 14e Graad van Initiatie heb bereikt is bij de Gratie van GOD, Christus, de Heilige Geest en de Geascendeerde Meesters, en het werken met deze 15 Ascensie Activering Meditaties! Het voordeel van het volgen van de Meditaties met behulp van audio cassettes is dat je er naar kan luisteren, comfortabel in je eigen huis en dit stelt je in staat om je open op te stellen en slechts te luisteren naar mijn stem zonder dat je enig boek of stuk papier hoeft te lezen. Je kunt je helemaal opstellen als een spons. Aangezien ik deze Meditaties in deze omvang heb gerealiseerd, krijg je het profijt toegevoegd van mijn ervaring en realisatie, en het gevoel van afstemming en vertrouwen dat is verkregen door het met veel plezier lezen van mijn boeken! Vertrouw me maar en bestel ze bij de Academie! Deze 15 Ascensie Activering Meditaties zullen je bewustzijn en 12 lichamen systeem revolutionair veranderen! Ze zullen al je energie velden en chakra’s Spiritueel Elektrificeren en Zuiveren met het Licht, de Liefde en Kracht van GOD en de Geascendeerde Meesters! Deze 15 Ascension Activering Meditatie Tapes zijn niet verkrijgbaar bij een boekenwinkel en zijn niet verkrijgbaar bij mijn uitgever.
Deze 15 Ascension Activering Meditatie Tapes zijn alleen verkrijgbaar bij de Academie! De telefoon nummers en contact informatie vind je achter in het boek! Daarom heb ik het werken met de Geascendeerde Meesters het Ruimteschip naar GOD genoemd! Dit boek en mijn boek How to Release Fear Based Thinking and Feeling: An In-depth Study of Spiritual Psychology zijn de twee soorten Raket Brandstof die nodig zijn om je bestemming, God Realisatie en Geïntegreerde Ascensie, te bereiken! Om deze bestemming te realiseren en te bereiken, heb je drie soorten Raket Brandstof nodig. Het is de Spirituele, Psychologische en Fysieke / Aardse / Spirituele brandstof! Alle drie de soorten Raket Brandstof kun je verkrijgen binnen de bladzijden van de twee boeken die ik heb vermeld, en in deze 15 audio Ascension Activering Meditatie Tapes. Ik heb met opzet deze Ascension Activering Meditatie Tapes gecreëerd en gechanneld om ze te gebruiken bij mijn 33 delen Ascension Book Series en Easy to Read Encyclopedia of the Spiritual Path, om je de “Theoretische en Praktische” gereedschappen aan te reiken om je Doel en Bestemming te bereiken!
(div. tapes zijn op cd gezet en bij Anay Music verkrijgbaar info 010 22 70 245)

Als je het hele pakket wilt, kom dan naar het Wesak Festival dat ik ieder jaar organiseer in Mt. Shasta voor 2000 mensen, surf naar mijn Website, en bestel mijn gratis 140 pagina vullend informatie pakket over Wesak en al de Academie Voorzieningen! Het informatie pakket en de website bevatten alle informatie over de tapes en alle 33 boek delen , plus nog veel meer!

Dus tot besluit, werk met deze Ascensie Activering Meditaties, want ze zullen je Ascensie Proces op een ongekende wijze versnellen! Wanneer je vertrouwd bent met deze Ascensie Activering Meditaties, is vijf of tien minuten alleen maar zitten in het stille heiligdom van je eigen Hart voldoende, om, in stilte en stilzwijgend, te communiceren met de Geliefde Aanwezigheid van GOD!

2. Ademhaling Meditaties

De volgende vorm van meditatie om mee te werken, die een fijne afwisseling is na de ascensie activering meditaties, is Ademhaling Meditaties! Werken met je adem is een microscopische kopie van afstemming op de “Inademing en Uitademing van GOD! Ik doe dit soort Meditatie graag want het is een rustiger meditatie en een minder actieve meditatie. Het is altijd goed een balans te brengen in je meditaties tussen de actieve vormen van meditatie en de meer passieve of rustige vormen!

De bedoeling van deze Meditatie is je denken te focussen op de Ademhaling en je bewustzijn, en aandacht centrum de ademhaling te laten volgen, op welk ritme het ook wil gaan! Dwing de ademhaling niet een bedacht ritme te laten volgen. Laat de ademhaling zijn gang gaan met de snelheid en in het ritme welke het zelf verkiest! Dit is een prachtige meditatie want het haalt je uit het denken en brengt je hele systeem tot rust!
Ikzelf doe deze vorm van meditatie soms voordat ik naar bed ga of als ik behoefte heb aan een dutje! Ik doe deze vorm van meditatie om mijn denken tot rust te brengen, na de actieve periode waarin het zich bevond, en het brengt me onmiddellijk in die diepe rust! Ik doe het zittend als ik wakker wil blijven en ik doe het liggend als ik het gebruik als voorbereiding voor het slapen gaan!

3. De So Ham Meditatie

Eén van mijn favoriete vormen van mantra meditatie is de “So Ham Meditatie.” Deze Meditatie wordt het meest aanbevolen in de Oosterse Wereld. Dit is de basis meditatie van Sai Baba, Muktananda en vele andere Oosterse Meesters! Het idee achter deze meditatie is in werkelijkheid gelijk aan die ik hiervoor noemde, alleen voeg je een mantra aan het proces toe. Dus, de bedoeling is dat je je Adem laat gaan zoals eerder besproken is in de “Ademhaling Meditatie”, echter op de “inademing” herhaal je het woord “So” en op de “uitademing” herhaal je het woord “Ham.” De sleutel tot deze meditatie is je ademhaling de leiding te laten nemen en het niet proberen te controleren met je denken. Laat de ademhaling gaan in het ritme dat het verkiest! Jouw focus en vreugde zijn er om je aandacht alleen op je ademhaling te richten, en innerlijk in je denken, niet hardop, de “So Ham” te herhalen zoals ik het hiervoor besproken heb! Een andere sleutel tot deze meditatie is proberen te luisteren naar het “stilte moment” tussen de ademhalingen in en te genieten van de rust die dan over je komt! Op een microkosmische manier kan dit zijn als het stilte moment tussen de inademing en uitademing van Brahma en / of GOD.
Dit is een heel mooie Meditatie en het zal je diepe innerlijke vrede brengen! Het schrijven erover is genoeg om mijn gehele energie veld te veranderen en te transformeren in een bijzonder mooie en diepgaande weerklank! Ik denk dat jij dat ook kunt voelen! Als je deze meditatie beheerst en in praktijk brengt zal je dat op den duur in staat stellen om werkelijk langere perioden de directe Spirituele Stroming van GOD te ervaren en te beleven!

4. De Om of klank Meditatie

Dit, lieve lezers, is een andere prachtige vorm van meditatie. Sai Baba heeft gezegd, dat wanneer GOD luistert naar de ademhaling van zijn Zoons en Dochters, hij “So Ham” hoort. Sai Baba zegt ook, dat wanneer de Zoons en Dochters van GOD slapen, GOD “Om” hoort. De “So Ham” vloeit samen in de “Om”.
Hij heeft ook gezegd dat “Om” de pijl is en Brahma (GOD) het doel is! Het “Om Mantra” ook wel eens uitgesproken als “Aum”, is een van de mooiste mantra’s die ooit aan de Aarde is geschonken!
Wat ik hier aanbeveel is te gaan zitten in een comfortabele stoel of in een positie met gekruiste benen en gewoon te beginnen het woord “Om”, of als je daar de voorkeur aan geeft “Aum”, keer op keer in gedachten te chanten in een langzaam maar regelmatig tempo!
Dit is geen ademhaling meditatie, dus je hoeft je ademhaling niet te coördineren met het mantra zoals in de hiervoor vermelde “So Ham” meditatie.Het idee achter deze meditatie is om werkelijk te luisteren naar de Klank Stroom en je bewustzijn toe te staan die te volgen!

Een andere techniek die je aan deze Meditatie toe kan voegen is gebruik maken van oordoppen om alle buiten geluiden uit te sluiten. Je kunt ook je oren dichthouden met je duimen. Er bestaan zelfs dingen die “T-Bar” genoemd worden, waarvan het onderste deel op de stoel rust en de “T” je in staat stelt je ellebogen erop te laten rusten zodat je comfortabel, gedurende een lange tijd, je oren met je duimen kan sluiten.

Er zijn twee manieren om van deze Meditatie te genieten en er baat bij te vinden. De eerste is om ten volle het geluid van het “Om” te ervaren en er van te genieten. De tweede manier is om heel goed te luisteren naar de klank “Om” en ook te luisteren naar de stilte tussen de “Om’s”, want door te oefenen is het mogelijk de Muziek van de Sferen van elke dimensie te horen! Sommigen zullen dit beter kunnen dan anderen; maar sommige van de geluiden die je kan horen en die in correlatie staan met de verschillende dimensies zijn:

Een enkele noot van een fluit
De wind
Zoemen
Duizend violen
Muziek van Houten blaasinstrumenten
Geluid van een Draaikolk
Muziek van de Sferen
Muziek van GOD

Het is ook mogelijk Licht en Kleur waar te nemen als je je afstelt op deze verschillende Dimensies van GOD! Het ervaren van Licht en Geluid van GOD zijn twee van de meest diepgaande manieren om GOD te ervaren, naast de gevoelens van Extase, Zegening, Vreugde, en diepe Innerlijke Vrede en Liefde die eveneens voortgebracht worden. Soms zul je de geuren van GOD ervaren als de geur van rozen of wierook! Je kunt ook ervaren dat de subtiele energieën van GOD je Chakra’s en Energie velden beïnvloeden. Soms ervaren mensen de Smaak van GOD door het activeren van de Soma of Goddelijke Nectar dat gecreëerd kan worden door de Meditatie ervaring!
Lieve Lezers, profiteer van de “Om Meditatie” want het is een wonder-lijke meditatie om een ander aspect en facet van GOD te ervaren!

5. Channeling en automatisch schrift Meditatie en praktijk

Een andere wonderbaarlijke manier van Mediteren, die mensen soms, ten onrechte, niet beschouwen als Meditatie, is channeling en / of automatisch schrift beoefenen!
Om dit te doen begin je met het aanroepen van GOD, Christus, de Heilige Geest, en je eigen Machtige Ik Ben Aanwezigheid en Hogere Zelf voor het Verankeren van een Ascensie Zuil van Licht en een Pilaar van Licht! Ik vraag en bid voor het weer totstandkomen van je Antakarana met je Hogere Zelf, Monade en met GOD!

Vraag dan om de plaatsing van een Gouden Koepel van Bescherming die je helemaal omvat! Vraag dan aan GOD, je Machtige Ik Ben Aanwezigheid en je Hogere Zelf om je te helpen een grote buis van licht tot stand te brengen vanuit de kruin van je hoofd helemaal naar je Machtige Ik Ben Aanwezigheid, het Spirituele Gebied van de Geascendeerde Meesters!

Spreek dan de volgende invocatie uit:

Ik ben de Monade
Ik ben de Ziel
Ik ben het Goddelijke Licht
Ik ben Liefde
Ik ben Wil
Ik ben Volmaakt

Dit is een van de meest krachtige en effectieve mantra’s ooit doorgegeven aan de Aarde, die naar ik meen voor het eerst gechanneld werd door Djwhal Khul in de boeken van Alice Bailey. Ik geloof dat ik het voor het eerst zag in het Alice Bailey boek getiteld Ponder on This!
Als je alles gedaan hebt wat ik heb opgenoemd zul je voldoende voorbereid zijn voor het praktiseren van deze vorm van Meditatie!

Richt nu In Gebed een Verzoek tot GOD, je Machtige Ik Ben Aanwezigheid en de Geascendeerde Meester en / of Aartsengel die je wilt channelen, en roep hen officieel naar voren en vraag hen door je heen te channelen, ofwel vocaal, of als je er de voorkeur aan geeft, door automatisch schrift! Ik geniet van allebei!

De sleutel is nu dat je het proces moet “aftrappen” door gewoon datgene uit te spreken of op te schrijven, wat in je hoofd opkomt. Spirit en de Meesters zullen dan binnen komen of zich verbinden met de stroom die jij op gang gebracht hebt! Focus je niet op het horen van een helderhorende stem, want dat is niet nodig. Als het gebeurd is dat fijn! Het is geheel onnodig, want veel channeling komt intuïtief en / of telepatisch door! Ik ervaar dit iedere keer weer als ik ga zitten om een hoofdstuk te schrijven! Ik heb een basis gedachte in mijn hoofd en een bepaald gevoel over wat ik wil schrijven. Ik ben echter altijd compleet en totaal verrast over wat er iedere keer dat ik schrijf weer uitkomt! Het is altijd zoveel meer als dat ik me ooit had voorgesteld of had kunnen dromen! Zo doe ik het! Het is simpel en iedereen kan het doen! Maak je geen zorgen over waar de informatie vandaan komt! Dat is niet belangrijk! Het is echt niet nodig om dat te weten. Het belangrijkste is dat het binnenkomt! Beoefen beslist het channelen van je eigen Machtige Ik Ben Aanwezigheid, want veel van mijn kennis en schrijven komt daar vandaan.

Ik vind het ook heerlijk de Heilige Geest te channelen, want de Heilige Geest is werkelijk de Stem van GOD in deze wereld! Als er nog een andere Meester is die je wilt channelen doe dat dan, ofwel hardop of schrijvend! Als je het sprekend doet kan je het zelf doen of met behulp van een vriend en ik raad je het gebruik van een cassette recorder aan! Het helpt ook als je een vraag stelt of hen een thema geeft om mee te channelen of automatisch over te schrijven! Iedereen die dit doet, en het geeft niet hoeveel jaar ze het doen, vraagt zich af en toe af of dit echt werkelijk waar is. Dat maakt gewoon deel uit van het proces. Na een bepaalde tijd oefenen zal je hier meer en meer vertrouwd mee worden!
Wees er zeker van om altijd door deze processen, zoals ik ze beschreven heb, heen te gaan. Dit verzekert je ervan dat je alleen vanuit de Geest of de Geascendeerde Meesters channelt of automatisch schrijft en je niet afstemt op de Geesten van uit het astrale of mentale gebied, die je onder geen enkele voorwaarde wilt channelen. Channel alleen vanuit het Spirituele gebied of hoger. Channel nooit op het mentale of astrale gebied, die de twee gebieden van bewustzijn of de dimensies beneden het Spirituele gebied zijn! Dit is een heel grappige en vreugdevolle vorm van Meditatie die iedereen zou moeten beoefenen! Het geeft ook een enorme hoeveelheid liefde en licht aan je bewustzijn en je energie velden!

6. Het reizen van de Ziel en / of de Bi-lokatie van de Ascensie Zetels van GOD

Lieve lezers, dit is nog een heel mooie vorm van Meditatie die op elk moment heel snel kan worden gedaan! Het enige wat je moet doen in deze vorm van mediteren is het aanroepen van GOD, Christus, de Heilige Geest en je eigen Machtige Ik Ben Aanwezigheid en vragen om mee genomen te worden in je Zielelichaam naar de Ascensie Zetel van je eigen keuze! Het begrip van de Geascendeerde Zetels van God was informatie die ik de wereld in bracht in mijn boeken The Complete Ascension Manual, Beyond Ascension en Cosmic Ascension! Voor je plezier en ontwikkeling heb ik de lijst van Ascensie Zetels toegevoegd aan het hoofdstuk dat alles in dit boek in kaart brengt!

Wat deze vorm van meditatie zo prettig maakt is dat het gedaan kan worden in een volledige Zielereis manier van ervaren, en / of het gedaan kan worden in een soort bi-lokatie ervaring waarbij je Spirituele Lichaam zich in een van de Ascensie Zetels bevindt en je je toch, gelijktijdig, bewust bevindt op het Aardse Vlak. Dus, je kunt dit doen terwijl je televisie kijkt en / of een wandeling gaat maken!

Het is een manier om de Spirituele Stroom van GOD en de Meesters op de verschillende niveaus en dimensies van realiteit te laten stromen, en het is een prachtige Ascensie Activering Meditatie! Wanneer je klaar bent wees dan stil, en geniet de oorspronkelijke stilte en zijn van GOD!

7. Het Chanten van de Mantra’s, namen van GOD, en woorden van kracht

Lieve Lezers, dit is een hele mooie vorm van Meditatie die je zal vullen met het Licht en de Liefde en de Kracht van GOD! Deze vorm van meditatie kan zittend gedaan worden met de ogen gesloten of kan een meer actieve vorm van meditatie zijn met de ogen geopend! Voor jouw plezier en je geestelijke groei heb ik een heel hoofdstuk gewijd aan de meest krachtige en diepzinnige lijst van Mantra’s, Namen van GOD en Woorden van Kracht ooit samengesteld! Chant ze innerlijk en hardop! Chant ze in je vrije tijd gedurende de dag! Chant ze als je in aanraking komt met verzoekingen! Chant ze om je denken vrij te houden van ijdelheid! Want ijdelheid is het werkterrein van de duivel. Chant ze als je jezelf voelt wegzinken in je lagere zelf en negatief ego denken en voelen! Chant ze als angst, twijfel, onzekerheid of gebrek aan zelfvertrouwen de kop op steken! Ze zullen je onmiddellijk weer overeind helpen en een ondoordringbaar verdediging schild vormen tegen van alles en nog wat dat niet van GOD afkomt! Deze vorm van meditatie zal je denken en hart altijd in het Licht en de Liefde van GOD houden! Wanneer je klaar bent met deze meditatie wees dan stil en geniet van de stilte en diepzinnigheid van GOD!

8. Mediteren met de Natuur

Een van de meest wonderbaarlijke vormen van meditatie is het Mediteren in de natuur! Mediteer in je tuin of op een favoriet plekje in de natuur! Mediteer leunend tegen een boom! Een van mijn favoriete vormen van meditatie is te mediteren terwijl ik mijn tuin sproei! Dit is een samenwerking met Moeder Aarde, Pan, de natuur geesten, en de bloemen en planten deva’s, de Geest van de Elementen, en het materiële Gelaat van GOD! Probeer iedere dag, als je kunt, een beetje tijd vrij te maken om dit te doen, al is het maar een paar minuten! Probeer af en toe te channelen of automatisch te schrijven in de natuur en probeer een boom, een bloem, een plant of een groente te channelen! Je zal er van verbaasd staan hoe ze met je communiceren en tegen je spreken! Doe sommige van je Spirituele Meditaties buiten om op die manier Hemel en Aarde te integreren en te verbinden!

Zit volkomen stil op de plek in de natuur of tegen een boom en ervaar, onderhoud je en verbind je alleen maar met de natuur.

9. Creatieve Visualisatie Meditatie

Een andere prachtige vorm van meditatie, die ik iedereen aanraad iedere dag minstens vijf minuten te doen, is een Creatieve Visualisatie Meditatie. Met al je vijf zintuigen, visualiseer je dat wat je het meest wenst te creëren in je uitwendige realiteit! De sleutel is het te zien, te horen, te ruiken, te voelen, en het aan te raken in je visualisatie! Creëer precies wat je wilt dat er gebeurt in de buitenwereld met deze visualisatie! Vergeet niet dat je God bent! Je bent een mede-schepper met GOD en de Meesters! Hoe echter je het kan maken, hoe effectiever de visualisatie zal zijn. De visualisatie zal zichzelf in je onbewuste denken persen en afdrukken zoals een video camera, en als je er regelmatig op mediteert, zullen deze beelden zich afspelen in je buiten realiteit! Voor toegevoegde kracht, roep je als je klaar bent GOD, Christus, de Heilige Geest en je eigen Machtige Ik Ben Aanwezigheid aan en laat je hen hun energie toevoegen aan de Creatieve Visualisatie die je zojuist hebt gecreëerd!

10. Zelfhypnose Meditatie

De meeste mensen realiseren zich niet dat zelfhypnose, hypnose en meditatie bijzonder veel overeenkomsten hebben. Het zijn allemaal veranderde staten van bewustzijn! Edgar Cayce begon voor het eerst het Universele Denken te channelen gedurende een hypnose behandeling van een keel probleem! Het enige echte verschil tussen hypnose en meditatie is het doel, waarvoor je de veranderde staat van bewustzijn gebruikt. Bij zelf hypnose, gebruik je het om het onbewuste denken te herprogrammeren. Met meditatie, gebruik je het voor Spirituele Doeleinden. Met “Zelf Hypnose Meditatie” gebruik je het voor beide doeleinden zoals ik het beschrijf!

Soms maak ik gebruik van deze vorm van “Zelf Hypnose Meditatie” om me te helpen snel in slaap te vallen, bijvoorbeeld als ik een dutje wil doen! Dit is een heel eenvoudig proces. Tel slechts terug van 100 naar 1, en na ieder cijfer dat je telt zeg je “dieper, relaxted”! Als je dit liggend doet als je moe bent val je in slaap voordat je bij 50 bent! Als het de bedoeling is dat je gaat slapen, kun je de suggestie veranderen in “dieper, slapen!”

Het interessante van zelf –hypnose en hypnose is dat de veranderde staat waar je in komt, die dezelfde is als met meditatie, je helpt het kritische denken of bewuste denken wat normaal gesproken dient om suggesties om te buigen, te omzeilen. Deze veranderde staat wordt van nu af gebruikt voor het gemakkelijker programmeren van het onbewuste denken! Ik schreef een hoofdstuk hierover in mijn boek Soul Psychology voor diegenen die meer zouden willen leren over dat onderwerp; voor onze doelstellingen van dit moment is het echter genoeg om te begrijpen dat iedere keer dat je mediteert of aan zelf-hypnose doet het gebruikt kan worden om je onbewuste denken meer effectief te programmeren!
Afgeleid van deze oefening maak ik gebruik van wat ik noem de hypnogogische staat!
We bevinden ons allemaal in een veranderde staat van bewustzijn als we net s’morgens wakker worden of wanneer we s’ nachts bijna in slaap vallen! We gaan als het ware op een natuurlijke manier in en uit meditatie gedurende die staat tussen wakker zijn en slapen en tussen slaap en wakker zijn!

Maak voordelig gebruik van deze staat door meditatie en zelf-hypnose programmering! Bijvoorbeeld, als je werkt aan het verwerven van grotere voorspoed, gebruik dan je “Creatieve Visualisatie” op dat moment, of zeg tegen jezelf “Rijkdom, Succes, Welvaart, en Overvloed!” Doordat je in deze veranderde zelf-hypnose staat verkeert gaat dit recht je onbewuste denken binnen! Als je een dutje doet of alleen maar uitrust kun je hetzelfde doen! Probeer deze tel zelf-hypnose techniek! Als je er voor kiest kun je een stukje programmering doen na elk van deze Meditatie Technieken, als er iets belangrijks aan de hand is waar je nodig aan moet werken! Je kunt deze hypnogogische staat tussen slaap en wakker zijn ook gebruiken om in Meditatie te gaan en een van deze technieken te gebruiken! Als je het fijn vindt kun je deze Zelf-Hypnose techniek die ik je net heb gegeven doen voorafgaande aan de Meditatie om in een diepere staat te komen, die zal bijdragen aan je beleving! Een van de snelste manieren om in een zelf-hypnose staat te komen is het doen van enig vorm van visualisatie! Wanneer je creatieve visualisatie toepast, ben je onder hypnose! Er zijn natuurlijk niveaus van zelf-hypnose; lichte, wat zwaarder en hele zware. Alle drie kunnen ze erg nuttig zijn! Dus nadat je de Creatieve Visualisatie hebt gedaan kun je een paar verklaringen afleggen of suggesties doen voor toegevoegde kracht!

De wereld en de mensen hebben een scheiding gecreëerd tussen deze twee processen en dat is illusie! Het is in werkelijkheid allemaal hetzelfde! Deel van het proces van Geïntegreerde Ascensie is om dit te realiseren en te zien hoe de drie denkwijzen (Superbewust, bewust en onbewust) allemaal kunnen functioneren en samen werken als een verenigd geïntegreerd denken! Dus voel je vrij als je er voor kiest, om je heen en weer te bewegen tussen zelf-hypnose, meditatie, en deze veranderde staten te gebruiken, ofwel met het doel je af te stemmen op GOD of op het zelf-programmeren of als je er voor kiest soms van allebei een beetje toe te passen!

11. Mediteren in stilte

Lieve Lezers, Deze laatste vorm van meditatie is ook één van mijn favorieten! Naar waarheid zijn alle vormen van Meditatie die ik vermeld heb alleen maar actieve vormen van meditatie om je voor te bereiden voor de finale vorm van meditatie, die het ware ervaren van GOD is! Tijdens deze laatste vorm van meditatie gebruik je geen technieken of activiteiten van het denken! Die heb je gebruikt in de tien voorgaande vormen! In deze laatste vorm van meditatie, richt je je alleen tot GOD, Christus, de Heilige Geest, en tot je eigen Machtige Ik Ben Aanwezigheid.

Treed het “Stille Heiligdom” van je eigen Hart, waar de Aanwezigheid van GOD verblijft, binnen, en je zult je denken, gevoelens, fysieke lichaam, zorgen van buiten volkomen tot bedaren brengen en de “algehele stilte en het zijn van God” binnentreden. Dit is geen Ziele reis ervaring, en er hoeft absoluut niets anders gedaan te worden dan alleen maar te “Zijn” in GOD in het Veranderen en het Heiligdom van je eigen Hart!
Het leven op Aarde is altijd zo erg actief!
Zelfs de manier waarop mensen mediteren is erg actief! In deze laatste vorm van meditatie wordt alle activiteit verzocht voor een moment te stoppen en te rusten, om als het ware naar de Kerk en / of de Tempel te gaan! Je hoeft absoluut niets anders te doen dan je ogen te sluiten, en in het stille heiligdom van je eigen Hart alleen maar “Te Zijn en te Communiceren met GOD”!

So let it be Written! So let it be Done!

Lieve Lezers, door te leren mediteren op de wijze die ik heb beschreven heb je geleerd te mediteren op een wijze die ik beschreef als “Geïntegreerde Meditatie!” Het is “Geïntegreerde Meditatie” in de zin van werken met je Drie Denkwijzen, en geïntegreerd in de zin van het gebruiken van de elf verschillende vormen van meditatie die ik kan aanbevelen om een meer afgerond en geïntegreerd God wezen te worden! Heel veel mensen stoppen, eerlijk gezegd, met mediteren omdat ze verveeld raken of hun belangstelling verliezen! Ze blijven steeds hetzelfde doen! Elke vorm van meditatie die ik hier met je gedeeld heb is een ander pad om toegang tot GOD, Spirit, de Meesters, en je eigen goddelijkheid te krijgen! Doe jezelf niet tekort met maar een soort techniek!
Gebruik die welke het meest geschikt is om je ten dienst te zijn op welk moment ook! Dat zal je in staat stellen om GOD vanuit een “Volledig Spectrum Prisma Ervaring “ in plaats van door een enkele lens te ervaren! Met hart en ziel hoop en bid ik dat mijn verhandeling over “De Elf Verschillende Vormen van Meditatie om God Realisatie te bereiken” vreugdevol en van Spiritueel profijt is geweest!


 


 

Hoofdstuk 16


 

Een uitgebreid begrip en inzicht van De 22 Grote Kosmische Stralen van GOD!


 

Lieve lezers, de volgende tabel die heb ik samengesteld behandeld de Zeven Stralen, de Twaalf Planetaire Stralen en 22 grote Kosmische Stralen van GOD en is de meest diepgaande tabel over de Stralen die ooit is samengesteld in een boek! Het begrijpen van de 22 Kosmische Stralen van GOD is één van de Grote Esoterische Geheimen van het Universum. Het begrijpen van de Zeven Stralen van GOD is de sleutel voor het begrijpen van de persoonlijkheid van God, en het begrijpen van Spirituele Psychologie! Het begrijpen van de Zeven Stralen van God is een van de meest belangrijke Spirituele Oefeningen op het Spirituele Pad. Ik wil graag berichten dat de informatie gebruikt in deze tabel, verzameld werd uit de twee Alice Bailey boeken over Esoterische psychologie, in het bijzonder het gedeelte van de tabel dat de Zeven Stralen behandelt. Ik ben ook begonnen aan een nieuw boek samen met mijn vrouw Wistancia, waarvan ik denk dat het Spiritual Psychology and the Seven Great Rays of God! getiteld zal worden! Behalve dat ik een Spiritueel Leraar en Kanaal ben, ben ik ook een Psycholoog, en ik kan niet genoeg het belang van het bestuderen van de Stralen benadrukken. Het is, naar waarheid, de sleutel tot psychologische gezondheid!

Ik heb ook niet alleen de Stralen voor deze Planeet, maar ook wat ik hier benoem als de Stralen vanuit een Universeel Perspectief in deze tabel gesloten. Want als de Kosmische Stralen afdalen vanuit GOD door de verschillende dimensies van realiteit, verandert hun doel, kleur en functie soms van vorm. Bijvoorbeeld, de Derde straal heeft te maken met de activiteit van het Gronden van Geest in Materie! Er bestaat geen noodzaak voor deze functie op Kosmische Niveaus aangezien daar geen fysieke materie bestaat. Daarom hebben de Stralen op dat Niveau soms een verschillende Kwaliteit en Kleur. Voor je plezier en ontwikkeling, heb ik de Universele Kwaliteiten van de Zeven Stralen, zoals ze vanuit een hogere sfeer worden gezien, ook vermeld. Dit verklaart ook wat van de verwarring bij sommige lichtwerkers over het verschil in leringen over de stralen vanuit de Theosofische beweging, Alice Bailey boeken, mijn boeken, en de I Am Discourse van Saint Germain. In werkelijkheid onderwijzen al deze vier Dispensaties van Geascendeerde Meester Leringen hetzelfde over de Stralen. Sommige gebruiken alleen een andere lens. De verklaring die ik hier net heb gegeven is waarom er een ogenschijnlijk gebrek aan overeenstemming bestaat, maar in werkelijkheid is er geen verschil. De informatie over de Stralen in al deze boeken is, naar waarheid, correct. Het is alleen zaak of je kijkt door een Planetaire lens of een Universele lens. Maak niet de fout te denken dat de een waar is en de ander niet, want dit zou een stap in illusie zijn. Beide zijn 100% waar! De ene is waar op Planetair niveau van het begrijpen van de Stralen, en de ander is waar vanuit een Universeel Perspectief of lens. Het is alleen door het erkennen van de waarheid in zowel de Planetaire als de Universele Perspectieven van de Stralen dat een “Volledig Spectrum Prisma Perspectief” verkregen en begrepen kan worden. Als je er één uitsluit zou dat zijn als het creëren van een “Blinde Vlek” in je inzichten! Daarom heb ik allebei de lenzen toegevoegd aan deze tabel, wat nog een dimensie toevoegt aan de volledigheid van de tabel! Dit is een tabel waarop je maandenlang kunt mediteren en studeren! Het is ook een sleutel om een “Onberispelijk en Smetteloos Karakter” te ontwikkelen, wat essentieel is in het proces van het bereiken van God Realisatie! Na deze opmerking geef ik jullie, lieve lezers, “Een Uitgebreid Begrip en Inzicht van de 22 Grote Kosmische Stralen van GOD”!

EERSTE STRAAL
Planetair niveau: Kleur: Rood
Persoonlijke Kracht, Wil

Bijkomende Kwaliteiten: op één doel gericht, dynamische kracht, objectiviteit, moed, standvastigheid, waarheidsliefde oprijzend uit absolute onbevreesdheid, kracht om te beslissen, helder inzicht, kracht, beslistheid, leiderschap, waardigheid, onafhankelijkheid, koninklijk, stoutmoedig, bestuurlijke talenten, besef van tijd, alleen kunnen zijn, goddelijke liefde, capaciteit om grote vraagstukken op een ruimdenkende wijze te benaderen, en het omgaan met mensen.
Straal Minpunten: trots, ambitie, sterke wil doordrukken, hardheid, arrogantie, wens om anderen te controleren, halsstarrigheid en boosheid.
Deugden om te leren: tederheid, nederigheid, medegevoel, tolerantie, geduld.
Begoocheling: liefde voor macht en autoriteit, trots, egoïstische ambitie, ongeduld en irritatie, op zichzelf gericht, afscheiding en gereserveerdheid.

Specifieke Begoochelingen om te Vermijden:
De begoocheling van fysieke kracht.
De begoocheling van persoonlijke aantrekkingskracht.
De begoocheling van egoïsme en persoonlijke potentie.
De begoocheling van “degene in het middelpunt”.
De begoocheling van leiderschap, van dictatorschap, en grootschalige controle.
De begoocheling van het Messias complex in de politieke arena.
De begoocheling van vernietiging.
De begoocheling van isolatie, van gereserveerdheid of eenzaamheid.
Voorbeelden: Luther, Carlyle, Walt Whitman, Napoleon
Beroepen: Regering, Politiek, Internationale Betrekkingen, Heerser, Leider, Staatsman, Imperium Opbouwer, Kolonist, Soldaat, Ontdekkingsreiziger, Pionier, Uitvoerders.
Hogere en Lagere Methoden om de Waarheid te Onderwijzen:
Hogere Expressie: De Wetenschap van Staatsmanschap en Regering
Lagere Expressie: Moderne Diplomatie en Partij Politiek
Type Persoon: Macht Type—Vol van Wil en regerings capaciteit.
Ontwikkeling Methode: Raja Yoga
Verbonden met Kruin Chakra
Planetaire Connectie: Vulcanus
Operatie Gebied: Goddelijkheid
Planetaire operatie: Niet in Manifestatie
Type Regering: Dictatorschap
Universele Niveau:

Blauwe Straal, Kracht, GODs Wil, Bescherming, Vertrouwen, Initiatief
Manu en Chohan en Heer van de Straal: Allah Gobi en El Morya
Aartsengelen: Michaël en Faith
Elohim: Hercules en Amazonia

TWEEDE STRAAL
Planetair Niveau:
Kleur: Blauw
Liefde / Wijsheid
Bijkomende Kwaliteiten: uitstraling, aantrekkingskracht, ontplooiing,
alles erbij betrekken, kracht om te sparen, intuïtie, inzicht, filantropie, eenheid, compassie, loyaliteit, gulheid, universele liefde, kalmte, geduld en verdraagzaamheid, waarheidsgetrouw, vertrouwen, heldere intelligentie en serene gemoedstoestand.
Minpunten: Teveel opgaan in studie, koelheid, onverschilligheid tegen over anderen, minachting voor mentale gebreken in anderen.

Deugden om te leren: liefde, compassie, ijverige Spirituele studie, onzelfzuchtigheid, energie.
Begoochelingen: Angst, behoeftigheid, een gevoel van minderwaardigheid of ontoereikendheid, depressie, constante bezorgdheid, zelfmedelijden, teveel op de achtergrond, traagheid en onbekwaamheid, negativisme.

Specifieke Begoochelingen om te Vermijden:
De begoocheling van geliefd zijn.
De begoocheling van populariteit.
De begoocheling van persoonlijke wijsheid.
De begoocheling van egoïstische verantwoordelijkheid.
De begoocheling van teveel begrip, wat geschikte actie belemmert.
De begoocheling van zelfmedelijden, een fundamentele begoocheling van deze straal.
De begoocheling van het messias complex in de wereld van Spiritualiteit of religie.
De begoocheling van angst, gebaseerd op overdreven gevoeligheid.
De begoocheling van zelfopoffering.
De begoocheling van zelfbevrediging.
De begoocheling van zelfzuchtige diensten.

Beroepen: Spiritueel Onderwijs en Lering, Schrijven, Spreken, Televisie en Radio, Wijsgeer, Filantroop, Hervormer, Leraar, Inspirator, Heler, Dienaar voor de mensheid, Ambassadeur, Hoofd van Universiteit, Studenten.

Hogere en Lagere Methoden van het onderwijzen van de Waarheid:
De Hogere Expressie: Het Proces van initiatie en Ascensie zoals onderwezen door de Geascendeerde meesters
De Lagere Expressie: Religie
Type Persoon: Het Liefde Type—Vol van Liefde en Samensmeltende Kracht
Methode van Ontwikkeling: Raja Yoga
Is verbonden met het Hart Chakra
Planetaire Connectie: Jupiter
Gebied van Operatie: Sfeer van de Monade
Planetaire operatie: In Manifestatie vanaf 1575 A.D..
Type Regering: democratie
Universele Niveau: Verlichting, Wijsheid, en Perceptie
Planetaire Christus, Tweede Straal Chohan en Heer van de Straal, Toekomstige Chohan, Innerlijke Sfeer Synthesis Ashram leider: Heer Maitreya, Meester Kuthumi, Meester Lanto, geascendeerde Meester Djwhal Khul
Aartsengelen: Jophiel en Christine
Elohim: Apollo en Lumina

DERDE STRAAL
Planetair Niveau:
Kleur: Geel
Actieve Intelligentie, Creatieve Intelligentie, Fysieke Actie
Bijkomende Kwaliteiten: kracht om te manifesteren, kracht om te ontwikkelen, mentale verlichting, volharding, filosofische aanleg, heldere instelling, perfectionisme, verstand van fundamentele principes, begrip, diep doordringend en interpreterend denken, aanpassingsvermogen, erkenning van de kracht en waarde van stilte, capaciteit voor creatieve ideevorming, kracht om te produceren, synthese op het fysieke gebied.
Minpunten: intellectuele trots, koelheid, isolatie, onnauwkeurig in details, afwezig ingesteld, halsstarrigheid, egoïsme, overdreven kritisch tegenover anderen, het zien van teveel details kan actie belemmeren
Deugden om aan te leren: compassie, tolerantie, devotie, accuratie, energie en gezond verstand.
Begoochelingen: Begoocheling van het altijd druk bezig zijn, materialisme, geheel vervuld zijn met details, efficiëntie en zelfbelangrijkheid door degene te zijn die het weet, bekonkelen en manipuleren van anderen, dwalend, en eigen belang

Specifieke Begoochelingen om te vermijden:
De begoocheling van teveel bezig zijn.
De begoocheling van het meeweken aan het plan op een egoïstische of individuele manier, niet in groepsverband.
De begoocheling van het actieve konkelen.
De begoocheling van creatief bezig zijn zonder ware motieven.
De begoocheling van goede intenties, die eigenlijk egoïstisch zijn.
De begoocheling van verwaandheid, vanuit het standpunt.
De begoocheling van efficiëntie.

Beroepen: Financiën, Handel, Zaken en Economie, Scheidsrechters en Vredestichters, Filosofen, Organisatoren, Diplomaten, Strategen, Tacticus, Geleerden, Economen, bankiers, Schaakspelers, Rechters, Allegoristen, Vertolkers en Cartoonisten, Wiskundigen.
De Hogere en Lagere Methoden van het Onderwijzen van de Waarheid:
Hogere Expressie: middelen van communicatie of interactie: telefoon, fax, email, internet, televisie, radio en transport.
Lagere Expressie: het gebruik en het verspreiden van geld en goud.
Methoden van Ontwikkeling: nauwkeurigheid in denken, hogere wiskunde, filosofie, wijze kijk op alle abstracte vragen, oprechte bedoelingen, capaciteit voor concentratie op filosofische studies, geduld, voorzichtigheid, afwezigheid van de neiging zorgen te hebben over triviale dingen.
Type persoon: Het Actieve Type—Vol actie en manipuleren van energie en materie.
Verbonden met het Keel Chakra
Universele Niveau: goddelijke liefde, tolerantie, dankbaarheid, aanbidding, vervoering, eerbied, liefdadigheid.
Planetaire connectie: Saturnus
Gebied van operatie: Atmisch Gebied
Planetaire Operatie: In Manifestatie vanaf 1425 A.D.
Mahachohan en Chohan of heer van de Straal: Saint Germain en Serapis Bey
Aartsengelen: Chamuel en Charity
Elohim: Heros en Amora
VIERDE STRAAL
Planetaire Niveau:
Kleur: groen
Harmonie, Schoonheid

Bijkomende Kwaliteiten: Zuiverheid, Artistieke Ontwikkeling, Creatieve ideevorming, balans, ritme, het speciale vermogen om gedurende het leven scherp te kunnen waarnemen en dat in de kunst te portretteren, het principe van schoonheid in alle dingen, schoonheidsleer, sterk gevoel voor vorm, symmetrie, evenwicht, kunstzinnigheid, de kracht om het pad te openbaren, de kracht om Goddelijkheid en groei te tonen, de harmonie van de sferen, de synthese van ware schoonheid, sterke genegenheid, compassie, fysieke moed, gulheid, snelheid van intellect en perceptie.
Minpunten: Egocentrisch, tobben, onnauwkeurigheid, gebrek aan morele moed
Deugden om aan te werken: sereniteit, (zelf)vertrouwen, zelfbeheersing, zuiverheid, onbaatzuchtigheid, nauwkeurigheid, mentale en morele balans.

Begoochelingen: Verspreiding van interesse en energie, Onuitvoerbaarheid en de begoocheling van fantasie, Veranderlijkheid, wispelturigheid, vaagheid en gebrek aan objectiviteit. Constante innerlijke en uiterlijke conflicten die argumenten en bitsheid veroorzaken. Ontevredenheid door gevoelig reageren op schoonheid en dat wat hoger en beter is, manisch/depressiviteit, noodzaak om evenwicht op alle niveaus te bereiken, noodzaak van zelfcontrole.

Specifieke Begoochelingen om te vermijden:
De begoocheling van harmonie, het richten op egocentrisch persoonlijk gemak en bevrediging.
De begoocheling van oorlog.
De begoocheling van conflicten met het doel om rechtvaardigheid en vrede op te leggen.
De begoocheling van vage artistieke perceptie.
De begoocheling van fysieke perceptie in plaats van intuïtie.
De begoocheling van muzikale perceptie.
De begoocheling van de paren tegenstellingen, in hogere zin.
Beroepen: De Kunst, Sociologie, Ras en Cultuur Coöperatie en verzoening, Artiesten en Musici.
Hogere en Lagere Expressie van het Zoeken naar de Waarheid:
Hogere expressie: Stadsplanning gebaseerd op Blueprints van de Geascendeerde Meesters.
Lagere Expressie: moderne Stadsplanning.
Type persoon: Het Artistieke Type—Vol van Gevoel voor Schoonheid en Creatieve Aspiratie
Verbonden met het Eerste Chakra
Universele Niveau: perfectie, Opstanding, Zuiverheid, Hoop, Artistieke ontwikkeling
Planetaire Connectie: Aarde
Gebied van operatie: Boeddhistisch Gebied of Gebied van Intuïtie
Planetaire Operatie: Komt in operatie in 2025 A.D.
Type Regering: Socialisme
Chohan en Heer van de Straal: Paulus de Venetiaan
Aartsengelen: Gabriël en Hope
Elohim: Purity en Astrea

VIJFDE STRAAL
Planetaire Niveau:
Kleur: Oranje
Concrete wetenschap of Kennis
Bijkomende Kwaliteiten: Onderzoek, Scherp Intellect, Aandacht voor detail, Waarheidsgetrouw, analytisch, deductief, formeel denken, het verwerven en verspreiden van feitelijke kennis, onwrikbaar geduld en extreme grondigheid en methode- in het bijzonder in het herhaaldelijk onderzoeken en classificeren van ingewikkelde en uiterst preciese details, verschijning zonder en met vorm, de kracht het geluid van de stilte te laten horen, de kracht om activiteiten te starten, openbaring van de weg, zuivering met vuur, de manifestatie van het Grote Witte Licht, uitsluitend accurate verklaringen, justitie, volharding, gezond verstand, oprechtheid, onafhankelijkheid, punctueel.
Minpunten: scherp bekritiseren, bekrompenheid, arrogantie, onvergefelijk van aard, gebrek aan compassie en ontzag, vooroordelen.
Deugden om te leren: ontzag, devotie, compassie, liefde en onbevangenheid.

Begoochelingen: Constant analyseren en haarkloverij, bekritiseren, te zeer de nadruk leggen op vorm, koude mentale beoordeling en kleinering van gevoelens, intellectueel trots verstand en noodzaak om te bewijzen zijn onaantastbaar.

Specifieke Begoochelingen om te vermijden:
De begoocheling van het intellect.
De begoocheling van kennis en definities.
De begoocheling van zekerheid, gebaseerd op een bekrompen standpunt.
De begoocheling van de vorm die de realiteit verbergt.
De begoocheling van organisatie.
De begoocheling van het uiterlijke, wat het innerlijke verbergt.

Beroepen: New Age Wetenschap, Geneeskunde, Psychologie, Wetenschapper, Wiskundige, Advocaat, Detective, Fysieke Wetenschapper of Occulte en Metafysieke Wetenschapper, Chemicus, Ingenieur, Chirurg, Dokters en Uitvinders.
Hogere en Lagere Methoden van het Onderwijzen van de Waarheid;
Hogere Expressie: De Wetenschap van de Ziel en Geest, Spirituele psychologie.
Lagere Expressie: Modern Onderwijs Systeem.
Methoden van Ontwikkeling: Stiptheid in Actie.
Type Persoon: Het wetenschappelijke Type—Vol van het idee van oorzaak en gevolg; wiskundig.
Verbonden met het Zesde chakra
Universeel Niveau: Toewijding, Waarheid, Inwijding, Concentratie, Genezende liefde, Wetenschappelijke ontwikkeling
Planetaire Connectie: Venus
Gebied van Operatie: Mentaal Gebied
Planetaire operatie: In Manifestatie sinds 1775 A.D.
Chohan en Heer van de Straal: Meester Hilarion
Aartsengelen: Moeder Maria en Raphaël
Elohim: Cyclopia en Virginia

ZESDE STRAAL
Planetair niveau:
Toewijding, Spiritueel idealisme, Abstract Idealisme

Bijkomende Kwaliteiten: Spiritualiteit, religieuze ijver, opofferende liefde, laaiend enthousiast voor een zaak, warmte, op één punt gericht, oprecht, onzelfzuchtige devotie, adoratie, intens medegevoel voor het lijden van anderen, idealisme uitgedrukt in praktische diensten en loyaliteit, de kracht verlangen te transcenderen, het versmaden van dat wat niet wordt gewenst, uithoudingsvermogen en onbevreesdheid, de kracht om zichzelf te distantiëren, het overwinnen van de stromingen van de emotionele aard, intuïtie, eerbied, religieus instinct.
Minpunten: zelfzuchtige en jaloerse liefde, teveel leunen op anderen, partijdigheid, zelfbedrog, laaiende woede.
Deugden om te verwerven: Kracht, zelfopoffering, zuiverheid, waarheid, tolerantie, sereniteit, balans en gezond verstand.
Begoochelingen: Fanatisme, bezetenheid en te godsvruchtig.

Specifieke begoochelingen om te vermijden:
De begoocheling van devotie.
De begoocheling van aanhankelijkheid ten opzicht van vormen en personen.
De begoocheling van idealisme.
De begoocheling van loyaliteiten en overtuigingen.
De begoocheling van emotionele reactie.
De begoocheling van sentimentaliteit.
De begoocheling van bemoeienissen.
De begoocheling van de lagere paren van tegengestelden.
De begoocheling van Wereld verbeteraars en Leraren.
De begoocheling van kleingeestigheid
De begoocheling van fanatisme.

Kleingeestigheid, liefde voor het verleden en bestaande vormen, onwillig te veranderen, onbuigzaamheid, teveel intense gevoelens, alles is of perfect of niet acceptabel.
Beroepen: Religie, Filosofie, Ideoloog, Mystiek, Dweper, Heilige, Filantroop, Martelaar, Evangelist, Missionaris, Hervormer, Priester, Dominee en Genezer.
De Hogere en Lagere Methoden van het Onderwijzen van de Waarheid:
Hogere Expressie: De Ascensie Beweging en New Age Beweging geleid door de Geascendeerde Meesters
Lagere Expressie: Kerken en religieuze organisaties
Methoden van Ontwikkeling: Bhakti Yoga, Behoefte aan een Object
Type Persoon: Het Aanbiddende Type—Vol Idealisme
Verbonden met het Derde Chakra
Universele Niveau: Vrede, Medewerking, Genade, Spiritueel Idealisme, Godsdienstige Verering, Vergevingsgezinde Liefde, Bevalligheid
Planetaire Connectie: Neptunus
Gebied van Operatie: Astraal Gebied
Planetaire Operatie: Begon zich terug te trekken uit Manifestatie in 1625 A.D.
Chohan en Heer en Vrouwe van de Zesde Straal: Sananda en Vrouwe Nada
Aartsengelen: Uriël en Aurora
Elohim: Peace en Aloha

ZEVENDE STRAAL
Planetaire Niveau:
Ceremoniële Orde (Voorschriften) en Magie, Vrijheid, Rituelen, Organisatie, Transmutatie, Goddelijke Structuur, Structureren van Maatschappelijke Spirituele Grondvesting, Alchemie, Violette Vlam, Invocatie, Godsdienstig Leven, Transfiguratie, Rituele Ceremonie, Spirituele Traditie, Spiritueel Protocol.
Bijkomende Kwaliteiten: edelheid, ridderlijk van aard en in gedrag, pracht en praal van goederen en persoon, geordende activiteiten, nauwkeurigheid, vakkundigheid, genade, waardigheid, diplomatie, tact, discipline, ceremoniële praalvertoning, ontdekkingen, controle en vrijmaken van de verborgen natuurkrachten, orde in levenshouding ,
Stiptheid in afspraken, de kracht om te creëren, de kracht om samen te werken, de kracht om te denken, mentale kracht, de kracht om te bezielen, vriendelijkheid, hoffelijkheid, zelfvertrouwen
Minpunten: vormelijkheid, dweepzucht, trots, bekrompenheid, oppervlakkige oordelen, eigenwaan, te toegeeflijk,
Deugden om te leren: realisatie van eenheid, onbevooroordeeldheid, tolerantie, nederigheid, tederheid en liefde
Begoochelingen: onbuigzame aanhankelijk t.o.v. wetten en het recht, te zeer de nadruk leggen op organisatie en op liefde voor het verborgene en geheimzinnige, psychisme, de begoocheling van ceremoniële orde, ritueel bijgeloof, grote interesse in voorspellingen.

Specifieke Begoochelingen om te vermijden:
De begoocheling van magisch werk.
De begoocheling van de relatie van de tegengestelden.
De begoocheling van heimelijke krachten.
De begoocheling van dat wat samenbrengt.
De begoocheling van het fysieke lichaam.
De begoocheling van mysteriën en geheimen
De begoocheling van seksualiteit.

De begoocheling van de opduikende gemanifesteerde vormen.
Beroepen: Zaken en Economie, Diplomaten, Mysticus, en Structurering van bedrijven, Toneel Directeur, Praal Meester, Ritualist, Goochelaar, Occultisten en Priesters in Ceremoniële Order, Geboren Organisator Dokter of Verpleegster, Beeldhouwer, Militaire Parades, Marine Wapenschouw, Stambomen.
Hogere en Lagere Expressies van het onderwijzen van de Waarheid:
Hogere Expressie: Alle vormen van Ascensie leringen en Geascendeerde Meester Leringen.
Lagere Expressie: Psychisme, Gefragmenteerde en Niet Geïntegreerde Wijsheid Leringen.
Beroepen: De Structurering van de Samenleving, Beschikken over Kracht via Ceremonie, protocol en Ritueel.
Methoden van Ontwikkeling: Ceremonie, Voorschriften.
Type persoon: Het Zaken Type—Vol van organisatie, macht; geneigd tot Ritualistische Ceremonie
Verbonden met het Tweede Chakra
Universele Niveau: Zuivering, transformatie, Ordelijke Dienst, Cultuur, Loutering, Diplomatie, Invocatie, Beheersing van Natuurkrachten
Planetaire Connectie: Uranus
Gebied van Operatie: Fysieke Gebied
Planetaire Operatie: In Manifestatie sinds 1675 A.D.
Chohan en Heer en Vrouwe van de Zevende Straal: Vrouwe Portia en Saint Germain
Aartsengelen: Zadkiël en Amethyst
Elohim: Arcturus en Victoria
ACHTSTE STRAAL
Kleur: Zeegroen
Kwaliteit: De Hogere Zuivering Straal

NEGENDE STRAAL
Kleur: Blauw /groen
Kwaliteit: Vreugde, Aantrekking van het Lichtlichaam

TIENDE STRAAL
Kleur: Parelmoer
Kwaliteit: Het Verankeren van het Lichtlichaam, inviteren van de Ziele Versmelting en Monadische Versmelting

ELFDE STRAAL
Kleur: Rose-oranje
Kwaliteit: De Brug naar het Nieuwe Tijdperk

TWAALFDE STRAAL
Kleur: Goud
Kwaliteit: Het Verankeren van het Nieuwe Tijdperk en Christus bewustzijn
DE KOSMISCHE STRALEN


 

DE STRAAL VAN DE GODHEID
Kwaliteit: Helder Licht, Doorschijnend en onzichtbaar

DE TWAALF KOSMISCHE STRALEN
Kwaliteit: De Twaalf Kosmische Straal Meesters van de 12 Kosmische Stralen; Alle Twaalf Helder Licht, Doorschijnend en Onzichtbaar

DE SYNTHESE STRAAL
Kwaliteit: De Mahatma of Avatar van Synthese alle 352 Niveaus van Goddelijkheid bevattend, Regenboog

DE MULTI UNIVERSELE STRAAL
Kwaliteit: Aartsengel Metatron en de Platina Straal

DE UNIVERSELE STRAAL
Kwaliteit: Melchizedek, onze Universele Logos, en het Zuiverste en meest Verfijnde Goud in het Universum

DE GALACTISCHE STRAAL
Kwaliteit: Melchior, onze Galactische Logos, en de Heer en Vrouwe van Sirius in de Grote Witte (Lodge?) brengen de Gouden /Ziveren Straal voort

DE SOLAR STRAAL
Kwaliteit: Helios en Vesta brengen de Koperen / Gouden Straal voort

DE PLANETAIRE STRAAL
Kwaliteit: Sanat Kumara en Heer Boeddha brengen de Shamballa Straal van Wit Licht voort

DE TWAALF PLANETAIRE STRALEN
Kwaliteit: Dit zijn de twaalf stralen waar ik in het begin van dit hoofdstuk over discussieerde!

DE ASCENSIE ZETELS VAN GOD
Voor nog meer plezier en ontwikkeling heb ik hier ook de Ascensie Zetels van GOD toegevoegd!

KOSMISCHE ASCENSIE ZETELS
Type: De GOD Ascensie Zetel

DE UNIVERSELE ASCENSIE ZETEL
Type: De Gouden Kamer van Melchizedek Ascensie Zetel onder het bestuur van Heer Melchizedek, onze Universele Logos

DE GALACTISCHE ASCENSIE ZETELS
Type: De Galactische Kern Ascensie Zetel onder het bestuur van Melchior
Type: De Ascensie Zetel in de Grote Witte Loge van Sirius onder het bestuur van de Heer van Sirius
Type: De Arcturische Ascensie Zetel onder het bestuur van de Heer van Arcturus en de Arcturiërs
Type: Lenduce Ascensie Zetel onder het bestuur van Lenduce en Vywamus

DE SOLAR ASCENSIE ZETELS
Type: De Solar Kern Ascensie Zetel onder het bestuur van Helios en Vesta
Type: De Shamballa Ascensie Zetel onder het bestuur van Heer Boeddha

DE PLANETAIRE ASCENSIE ZETELS
Type: De Ascensie Zetel in de Planetaire Ashram van El Morya
Type: De Ascensie Zetel in de Planetaire Synthese Ashram van de Geascen deerde Meester Djwhal Khul
Type: De Ascensie Zetel in de Planetaire Ashram van Serapis Bey
Type: De Ascensie Zetel in de Planetaire Ashram van Paulus de Venetiaan
Type: De Ascensie Zetel in de Planetaire Ashram van Meester Hilarion
Type: De Ascensie Zetel in de planetaire Ashram van Sananda en vrouwe Nada
Type: De Ascensie Zetel in de Planetaire Ashram van Portia en Saint Germain
Type: De Ascensie Zetel in het Moederschip van Bevelhebber Ashtar en het Ashtar Commando
Type: De Ascensie Zetel in de Atomische Versneller in Tafel Berg onder het Bestuur van Saint Germain
Type: De Ascensie Zetel in Telos, een mijl of twee onder Mount Shasta onder het Bestuur van Adama
Type: De Mount Shasta Ascensie zetel onder het Bestuur van Saint Germain
Type: De Ascensie Zetel in de Grote Piramide van Gizeh onder het Bestuur van Isis
Type: de Ascensie Zetel op Venus onder het bestuur van Vrouwe Venus en Sanat Kumara