gouden-boek-van-melchizedek-deel-2

Dr Johua David Stone 

isbn 90.77.64.90.50

Deel 2 van een van de meest revolutionaire baanbrekende boeken ooit geschreven over Melchizedek, Ascensie en het Pad van God Realisatie. 

 Dr. Stone beschouwt dit boek, van de 47 boeken in zijn Ascension Book Series, als een van zijn beste! Absoluut spiritueel uitverkoren om te lezen! Echt een openbaring voor het volgende millennium! Dit boek onderzoekt hoe je zelfbeheersing en Godrealisatie kunt bereiken op een spiritueel, psychologisch en fysiek / aards niveau en hoe je deze drie in evenwicht kunt brengen. Het moet duidelijk zijn dat om Godrealisatie op het hoogste niveau te bereiken, men zich ervan bewust moet zijn dat er '' Vier gezichten van God zijn! '' Er is een spiritueel, mentaal, emotioneel en materieel gezicht! Dit meest opmerkelijke boek onderzoekt en geeft hulpmiddelen en technieken om zelfrealisatie in dit leven te bereiken, op een meest uitgebreide, gemakkelijk te lezen, gemakkelijk te begrijpen en praktische manier! Dit boek zal gegarandeerd een revolutie teweegbrengen en het bewustzijn van iedereen die dit boek leest drastisch transformeren! Dit boek pulseert letterlijk van Kosmische en Goddelijke Spirituele energieën! Het bevat letterlijk de geheime codes, wijsheid, inzichten en hulpmiddelen om de Mysteries of Creation te ontsluiten!

Gouden boek van Melchizedek deel 2 door Joshua David Stone

Prijs : € 21,00

Uittreksel uit deel 2 

Hoofdstuk 1


De Vijf Dispensaties van Geascendeerde Meester Leringen

Lieve Lezers, ik schrijf dit hoofdstuk op verzoek van mijn goede vriend Meester El Morya, die dacht dat het nuttig zou zijn voor lichtwerkers om een overzicht te hebben van de Geascendeerde Meester Leringen, Dispensaties, en Organisaties uit het verleden, heden en de toekomst. Door mijn grote Liefde en respect voor Meester M, was ik toen hij mij verzocht dit te doen erg blij om hem van dienst te kunnen zijn en deze wonderbaarlijke nalatenschap van Geascendeerde Meester Dispensaties op het Aardse vlak te manifest te maken! Er zijn vijf basis dispensaties van Geascendeerde Meester Leringen in ons huidige tijdperk die zijn en zullen zijn voortgebracht naar deze planeet! Dat wil niet zeggen dat heel veel anderen niet grote delen hebben toegevoegd en bij gedragen aan de kennis voortgebracht tot het huidige leren en begrijpen van Geascendeerde Meester Leringen. Want in het bijzonder in dit moderne tijdperk zijn er veel bijdragen geweest in geschriften over de erfenis van de Geascendeerde Meesters. Deze Dispensaties waarover ik hier spreek zijn een grote serie van Geascendeerde Meester Leringen boeken, voortgebracht om de fundering te leggen voor het Geascendeerde Meester Werk!

De Eerste Dispensatie was, natuurlijk, de grote Madam Blavatsky, nu bekend in de innerlijke sfeer als Vrouwe Helena. Zij was natuurlijk de stichter en het belangrijkste kanaal en schrijver voor Kuthumi, Saint Germain, El Morya en de andere Geascendeerde Meesters voor de eerste Dispensatie van Geascendeerde Meester Leringen aan het eind van de 19e en begin van de 20ste eeuw. Zij schreef een enorme hoeveelheid gechanneld materiaal over de Geascendeerde Meesters. Madam Blavatsky was een van de grootste kanalen van onze tijd. Zij stichtte de Theosofische Beweging! Ze werkte heel nauw samen met een andere prachtige leraar met de naam C.W.Leadbeater, die ook meewerkte in latere stadia van de Theosofische Beweging en enkele prachtige gemakkelijk te lezen boeken schreef over de Geascendeerde Meester Leringen. Een die in mijn geheugen gegrift staat is een boek getiteld The Masters and the Path! Zowel Madam Blavatsky en Leadbeater werkten nauw samen met Kolonel Henry S.Olcott die zo’n beetje de rechterhand was van Madam Blavatsky en zelf een groot heler was! Later vergezelde Annie Besant de groep en nam veel van het werk van de Theosofische Beweging op zich. Het was deze organisatie, de Theosofische Beweging, onder leiding van Madam Blavatsky en C.W.Leadbeater, die de taak op zich nam van het vinden van een geschikte kandidaat op het Aardse niveau voor Heer Maitreya, de Planetaire Christus in de innerlijke sfeer, om op een zelfde manier als hij deed voor de Meester Jezus 2000 jaar eerder te “Overlichten”!

Vijf kandidaten werden geselecteerd, maar een werd gekozen. Dit was Krishnamurti! Krishnamurti was een totaal ongeschoold en verfijnde Indische jongen die om zo te zeggen onder de vleugels werd genomen door Madam Blavatsky en C.W.Leadbeater en getraind om het volgende “Christen Voertuig” voor de Aarde te worden. De training ging vele jaren door en de Theosofische beweging ontwikkelde een geweldig gevolg rond de hele wereld door de collectieve pogingen van deze dappere zielen die werkelijk de voorhoede trekkers van de eerste Geascendeerde Meester Dispensatie waren! Madam Blavatsky was duidelijk het hoofd van de organisatie en schreef geloof ik 20 boeken die nog steeds tot aan deze tijd het testament van de tijd bevat.
Krishnamurti veranderde van gedachten toen hij volwassen werd, net als Heer Maitreya en de Spirituele Hiërarchie wat betreft het oorspronkelijke plan van Overlichting, en Krishnamurti verliet de Theosofische Beweging en koos er voor zich af te scheiden van de Geascendeerde Meesters, wat een verhaal op zich is. Hij koos ervoor zijn eigen weg te kiezen, wat natuurlijk zijn Goddelijke Recht was, en zette zijn werk voort tot zijn heengaan nog niet zo lang geleden in het Ojai, Californië gebied! Diegenen die geïnteresseerd zijn om meer te leren over Madam Blavatsky, C.W.Leadbeater, Kolonel Henry Olcott, Krishnamurti, en Annie Besant zou ik nederig willen aanraden mijn boek The Ascended Masters Light The Way te lezen! Ik heb vier heel mooie hoofdstukken geschreven over de hoogtepunten uit het leven van Madam Blavatsky, C.W.Leadbeater, Kolonel Henry Olcott, en Krishnamurti. Dit is inderdaad een heel bijzonder verhaal over de Eerste Dispensatie van Geascendeerde Meester Leringen.

Het is ook erg interessant op te merken dat Madam Blavatsky persoonlijk fysiek contact heeft gehad met de Geascendeerde meesters Kuthumi, El Morya, en Djwhal Khul; zij waren allemaal fysiek geïncarneerd en in die tijd levend in Tibet! Ik geloof ook dat ze tevens fysiek contact had met Saint Germain. Echte foto’s werden van hen allemaal samen genomen, waarvan ik aanneem dat velen van jullie die hebben gezien! Voor diegenen die deze vier hoofdstukken in mijn boek niet hebben gelezen, ik denk dat je deze eerste Dispensatie van Geascendeerde Meester Leringen heel interessant zou vinden om te lezen! Ik zou nu graag de gelegenheid willen nemen om Madam Blavatsky (Vrouwe Helena) en die grote zielen die geholpen hebben de Eerste Dispensatie van Geascendeerde meester Leringen op de Aarde te vestigen te bedanken!

De Tweede Dispensatie van Geascendeerde Meester Leringen waren de ongelofelijke boeken geschreven door de Geascendeerde Meester Djwhal Khul! Zoals jullie allemaal weten door het lezen van mijn boeken, is Djwhal Khul een zeer goede vriend en getrouwe mentor van mij! Djwhal Khul was de belangrijkste discipel, geïnitieerde, en vriend van Meester Kuthumi in de tijd van de Theosofische Beweging. Hij verscheen met zekerheid fysiek aan Madam Blavatsky tijdens minstens een gelegenheid.

Djwhal Khul was in zijn vorige leven Confucius, de grote Wijze van China. Hij was een van de drie Wijzen in het Verhaal over Jezus, samen met El Morya en Meester Kuthumi! Saint Germain was Jozef, de echtgenoot van Moeder Maria! Dus, ze kwamen elkaar allemaal opnieuw tegen 2000 jaar later om de allereerste initiële fundering te leggen voor de volgende 2000 jaar cyclus! Nogal interessant zou je zeggen, mijn lieve lezers! Ik geloof dat in de periode van de theosofische beweging zelfs Heer Maitreya enkele fysieke verschijningen gehad zou kunnen hebben, want El Morya, Kuthumi, Saint Germain, en Djwhal Khul waren zeer intiem en minstens drie van hen leefden in Tibet heel dicht bij elkaar. De Geascendeerde meester Djwhal Khul was in een vorig leven ook Kleinias, een discipel van Pythagoras, die natuurlijk Meester Kuthumi was in een vorig leven. Meester Kuthumi is in een vorig leven ook Saint Francis geweest, de architect van de Taj Mahal, Johannes de Evangelist, en een discipel van Jezus. El Morya was Balthazar van de Drie Wijzen, geloof ik, met Kuthumi als Melchior en Djwhal Khul als Caspar. El Morya was ook Abraham, de stichter van de Joodse Religie, en heer Maitrya was Krishna in een vorig leven. Saint Germain was in zijn vorige leven Columbus, de Profeet Samuel in de Joodse Religie, Francis Bacon (Shakespeare), en Merlijn. Dus is het een behoorlijk interessant gezelschap dat we hier hebben!

Djwhal Khul channelde telepathisch 22 delen van Geascendeerde Meester Leringen door Alice Bailey die een van de grootste kanalen van onze huidige tijd was! Het is tot aan de dag van vandaag een van de meest diepgaande dispensaties van Geascendeerde Meester leringen die ooit naar de Aarde gebracht werd! Zij staan als een enorm Spiritueel monument voor de Spirituele Hiërarchie en Geascendeerde Meesters!
Djwhal Khul ascendeerde fysiek aan het eind van de jaren 1940, wat in zijn geval betekent dat hij zijn fysieke lichaam in Licht veranderde en terug keerde naar de spirituele wereld! Daar gaf Meester Kuthumi hem Spiritueel Leiderschap over de “Innerlijke Sfeer Synthese Ashram” wat een sub-ashram is van de Tweede Straal Ashram van Meester Kuthumi.

Deze ashram heeft de leiding over de training van alle discipelen en geïnitieerden op de Aarde op het gebied van Spirituele Educatie en Synthese training in de Zeven Stralen. Het is de enige ashram in de innerlijke sfeer waarvan de specifieke bedoeling is, de synthese van alle Zeven Stralen! De Tweede Straal is de Straal van Liefde/Wijsheid en zijn focus is “Spirituele Educatie”! Dit is een heel groot karwei op Aarde en daarom beslisten Heer Maitreya en Meester Kuthumi om de Tweede Innerlijke Sfeer Ashram te creëren. Het is ook omdat Meester Kuthumi, die de Chohan van de Tweede Straal is, aan het trainen is om de positie van Planetaire Christus over te nemen wanneer heer Maitreya doorgaat naar zijn volgende Kosmische Positie! Meester Kuthumi heeft het zo druk met zijn andere werk dat hij een betrouwbare Meester nodig had om veel van de Tweede Straal discipelen en geïnitieerden, die spirituele educatie en training over hoe alle Zeven Stralen te integreren nodig hebben, te trainen! Djwhal Khul heeft een groot deel van Meester Kuthumi’s studenten overgenomen zodat Meester Kuthumi zich kon richten op het kosmische werk waarin hij betrokken is! Meester Kuthumi en Djwhal Khul zijn bijzonder goede vrienden, net als Meester El Morya, Heer Maitreya, Saint Germain, en alle Geascendeerde Meesters!
In de innerlijke sfeer is de Tweede Straal Ashram een drieverdiepingen gebouwen complex van immense grootte en schoonheid! Djwhal Khul beheert de eerste verdieping, bekend als de innerlijke sfeer Synthese Ashram! Meester Kuthumi beheert de tweede verdieping als de Chohan of Heer van die Straal, en Heer Maitreya, de Planetaire Christus, beheert de derde verdieping! Dit zijn de drie belangrijkste Meesters die het Tweede Straal Departement van Spirituele Educatie en de Liefde/Wijsheid Straal voor deze planeet beheren! El Morya is de Chohan van de Eerste Straal van Kracht gericht op de politieke arena op Aarde! Serapis Bey is de Chohan voor de Derde Straal van Actieve Intelligentie, die zich bezig houdt met de zakelijke kant van het Aardse leven! Paul de Venetiaan is Chohan voor de Vierde Straal die Harmonie, Schoonheid, en de Kunsten behelst! Zijn werk is het harmoniseren, mooier maken, en training in de spirituele kant van de Kunsten! De Chohan voor de Vijfde Straal is Meester Hilarion, die zich richt op het Concrete Denken en de New Age Wetenschap. De Zesde Straal Chohan is Sananda.

Dit is ook een nogal interessant verhaal, want Sananda was in vorige levens natuurlijk Jezus, Amilius, Adam, Melchizedek leraar van Abraham (El Morya), Enoch, Zend de vader van Zoroaster (Boeddha), Ur, Asapha, Apollonius van Tynnia, Jeshua, en Joshua, die het over nam van Mozes en het Joodse volk het Beloofde Land binnenleidde. Is dat niet interessant? De Zevende Straal is Vrouwe Portia en Saint Germain op het gebied van Ceremoniële Orde en Magie, Vrijheid, Transmutatie, Alchemie, de Violette Vlam, en de Herstructurering, Organisatie en Grondvesting van het Goddelijke Plan op Aarde! Allah Gobi is de Manu van de Eerste Straal. Heer Maitreya de Planetaire Christus, zoals ik al zei. Saint Germain dient nu ook als de Mahachohan! Heer Boeddha heeft de positie van Planetaire Logos, of President van de Planeet overgenomen van Sanat Kumara die vertrokken is naar zijn volgende hogere Kosmische Positie en Heer Boeddha overlicht in zijn werk! Heer Boeddha was in een vorig leven natuurlijk Orpheus, de grote Griekse Meester. Hij was Arjuna, discipel van Krishna (Heer Maitreya). Hij was Thot /Hermes, de grote Egyptische Meester, bouwer van de Piramiden en de auteur van de Grote Hermische wetten; Vyassa, de Schrijver van de Bhagavad-Gita; en Zoroaster, de grote Perzische Spirituele Meester!

Dus ik denk lieve lezers dat je kunt zien dat in werkelijkheid dit verhaal over de Geascendeerde Meesters echt veel eerder begon dan deze Eerste Dispensatie van Geascendeerde Meester Leringen met Madam Blavatsky en de Theosofische Beweging. Het heeft zijn eerste antecedenten in alle religies van de wereld!

Mijn lieve lezers, ik heb nog een paar dingen die ik wil zeggen over Djwhal Khul en Alice Bailey; echter voor dat ik dat doe wil ik de Derde Dispensatie van Geascendeerde Meester Leringen met je delen en dat zijn de “Ik Ben Verhandelingen” gechanneld door Godfre Ray King. Dit, mijn lieve lezers, is ook een zeer interessante geschiedenis, want Godfre Ray King was in zijn vorige leven niemand minder dan George Washington, de eerste President van de Verenigde Staten! Is het niet passend dat hij het kanaal zou zijn om de “Ik Ben Leringen” naar voren te brengen voor Saint Germain naar de Verenigde Staten en de Wereld ?
Dit was een andere 18-delige serie boeken die, naar mijn mening, een andere fantastische Dispensatie van Geascendeerde Meester Leringen naar de planeet heeft gebracht. Geliefde Saint Germain bracht de meest wonderbaarlijke leringen van de “Machtige Ik Ben Aanwezigheid” voort! Dit zijn zeer wonderbaarlijke boeken! Erg gemakkelijk te lezen en om de Wetenschap van Invocatie en Affirmatie door het gebruik van de “Ik Ben” naar voren te brengen zoals alleen Saint Germain dat kan! Deze boeken passen heel goed bij de 22 delige serie geschreven door Alice Bailey en Djwhal Khul!

Het verhaal gaat dat Saint Germain fysiek materialiseerde in aanwezigheid van Godfre Ray King in de jaren 1930, wat het begin was van een hele geschiedenis en serie boeken gechanneld door Saint Germain en andere Geascendeerde Meesters! Godfre Ray King is eveneens een van de grootste kanalen van onze tijd! Saint Germain heeft opnieuw een prachtige bijdrage geleverd aan deze planeet zoals hij in het verleden gedaan heeft door deze leringen voort te brengen!

Aansluitend is het waardevol in deze tijd te zeggen dat, niet in de zin van een Dispensatie, maar als een zeer grote bijdrage aan het verzamelde werk van Geascendeerde Meester Leringen, Meester El Morya door Nicolas Roerich een andere serie boeken heeft voortgebracht over Agni Yoga. Ik meen dat er ongeveer 15 of 16 boeken in deze serie zijn verschenen, wat een andere katalysator was voor de erfenis van de Geascendeerde Meester Dispensaties!

In deze stroom van vermeldenswaardige bijdragen bevindt zich ook de serie boeken geschreven in de jaren 1970 door Meester Jezus, bekend als A Course in Miracles. Meester Jezus nam de Spirituele Opdracht op zich zoals alleen hij het kon doen, om het verschil te verklaren tussen Christen denken en egoïstisch denken in deze driedelige serie: Tekst boek, Les boek en Leraar Handboek! Waarlijk een van de meest ongelofelijke serie boeken en Goddelijke Openbaringen van Geascendeerde Meester Leringen van onze tijd! Jezus channelde deze boeken door een Joodse vrouw, waarvan toen gevraagd werd waarom zij was gekozen voor de opdracht Meeste Jezus zei,”…omdat zij het wilde doen en niet veel van haar eigen interpretaties en opinies in het werk zou stoppen”!
Ze deed het inderdaad zoals Jezus het wenste!

Een van de andere vermeldenswaardige bijdragen is het terugkeren van Djwhal Khul in de jaren 1970 met Vywamus, het Hogere Aspect van Sanat Kumara, om de Tibetaanse Foundation te stichten. Dit werd gedaan door het channeling werk en boeken van Janet Mclure! Ik meen dat ze overleed in de late 70er of begin 80er jaren, maar ze bracht enkele prachtige channelings voort van Djwhal Khul en Vywamus om deze Geascendeerde Meester Erfenis door te geven. De Tibetaanse Foundation is niet langer operatief; ik zou echter van de gelegenheid gebruik willen maken Janet Mclure te eren voor haar prachtige bijdrage aan deze erfenis!
Djwhal Khul ging in de jaren 1940, na “Fysiek Ascenderen” en het veranderen van zijn lichaam in licht, door met het telepathisch communiceren met Alice Bailey vanuit de innerlijke sferen. Daarvoor leefde hij in Tibet en channelde zijn boeken van daar uit telepathisch naar Alice Bailey. Ik zou ook graag op dit moment Alice Bailey en Djwhal Khul willen eren voor de prachtige bijdrage die ze beiden hebben gedaan door deze geschriften aan deze Geascendeerde Meester Erfenis!

Om door te gaan met deze meest interessante geschiedenis over de Geascendeerde Meester Dispensaties, organisaties, geschriften en erfenis; Djwhal Khul vroeg me in 1996 beleefd of ik wilde overwegen zijn “Innerlijke Sfeer Synthese Ashram” over te nemen in de niet zo verre toekomst, want hij was zich aan het voorbereiden klaar te zijn om te vertrekken naar zijn volgende Kosmische Positie! In de periode dat hij dit verzoek deed had ik mijn eerste vijf boeken gepubliceerd: The Complete Ascension Manual, Soul Psychology, Beyond Ascension, Hidden Mysteries, en The Ascended Masters Light the Way! Ik had ook zojuist mijn eerste Wesak Viering in Mt. Shasta volbracht! Ik had gedurende vele jaren zeer nauw met hem samengewerkt en hij had me geholpen, samen met andere Geascendeerde Meesters, vele van mijn boeken te schrijven. Ik was extreem bedreven en belezen in alle eerdere Dispensaties en bijdragen van Geascendeerde Meester Leringen.

Ik was al vele jaren een Spiritueel Leraar, Spiritueel Psycholoog, en Kanaal voor de Meesters, en had altijd een enorme afstemming en verwantschap gevoeld met de Geascendeerde Meesters afkomst en leringen! Ik was zeer geëerd door de uitnodiging van Djwhal Khul en de Spirituele Hiërarchie om deze Spirituele Leiderschap Opdracht aan te nemen. Het idee om in staat te zijn de eerste verdieping van deze innerlijke sfeer ashram te beheren samen met Meester Kuthumi en Heer Maitreya was heel intrigerend! Sinds 1996 ben ik in training met Djwhal Khul, Melchizedek, de Mahatma, Aartsengel Metatron, en de Kern Groep van Meesters waar ik mee werk om me voor te bereiden om deze “Innerlijke Sfeer Synthese Ashram” over te nemen! In de tussentijd werd ik in die periode geleid om de Melchizedek Synthesis Light Academy te openen! Dit was de verankering op Aarde van de Innerlijke Sfeer Synthese Ashram overlicht door Djwhal Khul, Melchizedek, de Mahatma, Aartsengel Metatron, en de Planetaire Hiërarchie die ik heb vermeld in dit hoofdstuk, en anderen zoals de Goddelijke Moeder, Moeder Maria, Quan Yin, Isis, Helios en Vesta, de Heer van Arcturus, de Heer van Sirius, het Ashtar Commando, Sai Baba, en anderen. Het is gegroeid in de jaren en ik noem ze nederig en liefdevol allemaal samen “Kern Groep”!

In ieder geval, om door te gaan met dit verhaal, was ik al begonnen met het schrijven van, zoals ik eerder vermeldde, mijn “Gemakkelijk te Lezen Encyclopedie van het Spirituele Pad”! Ik heb 27 delen in deze serie boeken voltooid. Ze zijn gebaseerd op de Geascendeerde Meester Leringen uit het verleden, heden en de toekomst! Het zijn co-creatieve geschriften van mijzelf en de geascendeerde Meesters, een “Synthese van alle Geascendeerde Meester Leringen, Religies, Spirituele Paden, Mysterie Scholen, Heilige Geschriften, Spirituele Teksten, Spirituele leraren, en Goeroes”! Het heeft zijn basis echter in de geschriften van de Geascendeerde Meesters! Door mijn nederige unieke gift echter op het gebied van “Synthese,” heb ik de Geascendeerde Meester Leringen kunnen betrekken bij deze synthese poging om de unificatie van alle leringen aan te tonen!

In werkelijkheid hebben alle leringen hun oorsprong in de Universele Logos Melchizedek en wat genoemd wordt de “Oude en Heilige Order van Melchizedek”! in werkelijkheid zijn we allemaal verbonden met deze heilige orde want we leven, bewegen en hebben ons zijn allemaal in “Het Melchizedek Universum” waarvan Melchizedek het hoofd is. De naam Melchizedek is er een die veel mensen gebruiken als naam of benoeming! Alleen omdat iemand zichzelf Melchizedek noemt, maakt hem of haar er nog geen een. Een Melchizedek in de Oude Leringen wordt beschouwd als een Zevende Graad Geïnitieerde! Het is een Priester of Priesteressenschap! Daarom hebben veel mensen op onze Aarde deze naam aangenomen of nemen hem nu aan, wat goed is en prachtig! De Melchizedek waarover ik hier spreek is Melchizedek, de Universele Logos en President van ons hele Universum! Dus ieder van ons, mijn lieve broeders en zusters maakt deel uit van Zijn heilige orde!

Ik ben van plan 34 delen in mijn boeken serie te voltooien, en dan zal deze boeken serie compleet zijn en ik zal mijn Spirituele Opdracht en missie wat dit specifiek betreft voltooid hebben! Het unieke van deze boeken is de begrijpelijkheid en het doel van het werk en hoe gemakkelijk ze te lezen zijn en hoe praktisch ze zijn. Hoe ze alle samenvoegen waarover ik gesproken heb. Hoe ze zich richten, niet alleen op Spirituele Meesterschap, maar alle Psychologische Meesterschap en Fysiek /Aardse Meesterschap, en hoe ze deze drie integreren! Eveneens brengen ze, naar mijn nederige mening, enkele van de meest grensverleggende Geascendeerde Meester Leringen voort op het gebied van Ascensie, Spiritualiteit, Psychologie, Aardse Meesterschap en Heling! Djwhal Khul vertelde me ongeveer drie jaar geleden dat deze 34 delige boeken serie, waarvan ik 27 delen heb voltooid.

De Vierde Dispensatie van Geascendeerde Meester Leringen” is, waarvan hij voorspelde dat die zou komen aan het eind van de eeuw en waarover hij schreef in de Alice Bailey boeken in de jaren 1940! Ik voel me heel nederig en vereerd dat ik deze taak op me heb genomen en bijna voltooid, en dat me de positie is aangeboden van het overnemen van de “Innerlijke Sfeer Synthese Ashram” wanneer Djwhal Khul verder gaat naar zijn volgende Kosmische Positie.

Op dit moment geniet ik heel erg van het verankeren van de Synthese Ashram en Academie op Aarde onder leiding van Djwhal Khul, Melchizedek, de Mahatma, en de Kern Groep van innerlijke sfeer Geascendeerde Meesters! Wanneer mijn missie op Aarde voltooid is, zal ik deze hiervoor vermelde Spirituele Taak, waar ik zware training en praktijk voor ontvang hier op Aarde, overnemen! Ik voel een ongelofelijke liefde en verbinding met de Geascendeerde Meesters. Ze voelen als het ware aan als thuis! Ik voel me zeer vereerd en nederig dat ik een schakel ben in deze ketting van Geascendeerde Meester Leringen, Dispensaties, en Erfenis! Ik bid en hoop vurig dat deze huidige 27 delige serie boeken de diepgaande verwondering en verlichting zal voort brengen van deze rijke Geascendeerde Meester traditie uit het verleden, heden en grensverleggende toekomst gevoel op alle niveaus!

Mijn Lieve Lezers, dit brengt me nu tot de Vijfde en Laatste Geascendeerde Meester Dispensaties! Deze is de toekomstige die er nog niet is! Het is mijn taak om de fundering en openbaring te leveren voor het Nieuwe Millennium. Het is me een grote eer om in deze tijd onder de leiding en aanwijzing van de innerlijke sfeer Geascendeerde Meesters een “voorproefje” te geven van hetgeen waar we ons op voorbereiden wat betreft de volgende Geascendeerde Meester Dispensatie aan het begin van dit Nieuwe Millennium. Het schrijven hierover is een van de meest vreugdevolle Spirituele Taken die ik ooit op me genomen heb, want het is werkelijk de Spirituele Visie van Het Zevende Gouden Tijdperk! Na deze opmerking zal ik beginnen!

Mijn Lieve Lezers, in de niet zo verre toekomst zal een grote verandering en transformatie plaats vinden op deze planeet die in werkelijkheid reeds begonnen is. De voorheen verborgen esoterische en verborgen Mysterie School Training zal Openbaar gemaakt worden! De Externalisatie van de Spirituele Hiërarchie zal zich volledig manifesteren op de Aarde! De “Huizen en Tempels van Licht” zullen heropend worden! In plaats van dat de Piramiden monolieten zijn van verleden spirituele grootheid, zullen zij en vele andere bouwwerken van deze aard heropend worden in de grootheid van hun verleden!

De innerlijke sfeer ashrams van de Christus zullen gemanifesteerd worden op de Aarde. De Melchizedek Synthese Licht Academie en Ashram is een van de eerste hiervan om gemanifesteerd te worden! Het is mijn Spirituele Opdracht geweest en die van mijn naaste Meesters en Hoog Niveau Geïnitieerden en vele anderen van jullie uit de hele wereld, om de basis en fundering te leggen zodat dit kan plaatsvinden! Die leden van de Spirituele Hiërarchie op Aarde zullen hun rechtmatige posities volledig opeisen. De Zeven Ashrams van de Christus zullen volledig verankerd en aangevoerd worden door Meesters en Hoog Niveau Geïnitieerden op Aarde. Echte Initiaties zullen verricht worden zowel op Aarde als op het Spirituele Niveau! De tradities en geheimen van de Mysterie Scholen zullen niet langer verborgen blijven! Er zal openlijke instructie en lering zijn. De innerlijke mysteriën zullen volledig openbaar worden! De volledige Externalisatie van de Hiërarchie zal zich niet alleen op het gebied van Spirituele educatie manifesteren, maar in alle aspecten van de samenleving. Meesters en Hoog Niveau Geïnitieerden zullen hun posities openlijk opeisen in de Politiek, Regering, Zaken, Economie, Kunst, Muziek, Architectuur, alle New Age Wetenschappen, Religie, en de complete reorganisatie en herstructurering van de samenleving! Ons onderwijs systeem zal volledig hervormd worden en de Ziel en de Geest zullen geherintroduceerd worden op een Universele en Synthese manier die respect toont en alle religies omvat en niemand uitsluit! Ons gevangenis systeem zal hervormd worden naar spirituele principes. Geweld en lust zullen verwijderd worden uit onze films en media want de mensen staan er niet achter! Ons wettelijke systeem zal worden getransformeerd. Partij politiek zal iets uit het verleden zijn en een nieuwe vorm van samenleving, eerbied, en Spiritueel /Christen /Boeddha Bewustzijn zal zijn herintreding doen in dit meest nobele beroep.

De sluier tussen de innerlijke sfeer Geascendeerde Meesters en de uiterlijke sfeer Externalisatie van de Hiërarchie zal opgetild worden! De Spirituele regering in de innerlijke sfeer zal door zijn geëxternaliseerde Meesters op Aarde beginnen met het regerend en politiek leiden van de landen op Aarde!

De Verenigde Naties zullen hervormd worden om werkelijk alle landen op Aarde te reflecteren! We zullen werkelijk een confederatie van naties op Aarde hebben die samenwerken onder het Spirituele leiderschap van de geascendeerde Meesters en Spirituele innerlijke sfeer Regering! Dit zal leiden tot de erkenning door alle regeringen van het bestaan van Buitenaardsen! Dit zal massaal leiden tot de openlijke komst van Christen Buitenaardsen naar de Aarde! Dit zal een versnelling veroorzaken op onze planeet zoals zich nog nooit heeft voorgedaan! Ze zullen ons helpen onze planeet van vervuiling te verlossen! Ze zullen ons helpen van alle ziekten en gebreken af te komen! Ze zullen ons helpen bij het herbouwen van de “Huizen en Tempels van Licht”! De Oude Tempels van Atlantis en Lemurië in hun gouden verleden zullen herrijzen! De Oude Orde van Melchizedek zal zich manifesteren op Aarde!

De Buitenaardsen zullen in samenwerking met de innerlijke sfeer Geascendeerde Meesters nieuwe technologieën en ideeën brengen in ieder aspect van onze samenleving. Dit zijn beschavingen op andere planeten die deze kwesties en lessen honderd duizenden jaren geleden hebben opgelost! Wanneer we onszelf verantwoordelijk tonen en voorbereid zijn, zal ons steeds meer worden gegeven! Ieder aspect van de Samenleving en Beschaving zal gereorganiseerd en hervormd worden onder het Goddelijke Plan van de innerlijke sfeer Geascendeerde Meesters,, onder het Goddelijke Plan van Heer Boeddha, Heer Maitreya, de Manu Allah Gobi, de Mahachohan en de Zeven Chohans, Saint Germain, Djwhal Khul en de Synthese Ashram!
Er zal meer open en direct contact en meer heldere communicatie plaatsvinden tussen de innerlijke sfeer Ashrams, Meesters, Geïnitieerden, en Regering en politieke Leiders! We zullen beginnen langzaam maar zeker terug te keren naar hoe het was in Lemurië voor de val en verdichting van materie plaatsvond! Materie bevindt zich nu in het proces van langzaam maar zeker meer etherisch van aard worden zoals het in het begin was! De volgende 1000 jaar zal dit proces zich voortzetten totdat we uiteindelijk zullen terugkeren op een plek zoals het in het begin was, in de Hof van Eden van Lemurië! Wij zijn de Licht Dragers van een Nieuw Tijdperk! Sai Baba zal opnieuw reïncarneren voor zijn derde incarnatie in zijn drievoudige avatar incarnatie! De Aartsengelen en Engelen zullen ook deel uit maken van deze Nieuwe Openbaring!

Zij zullen meer openlijk gerespecteerd, geëerd, en geaccepteerd worden als de edele Dienaren van GOD die ze zijn. Ze zullen zichzelf veel meer openlijk bekendmaken en hun mysteriën en leringen zullen zich ontvouwen! De Elohim lijn van evolutie zal ook aan deze mix worden toegevoegd! Er zal een geïntegreerde samenwerking plaatsvinden tussen de Innerlijke Sfeer Geascendeerde Meesters, Aartsengelen en Engelen, Elohim Raden, Christen Buitenaardsen, Meesters en Geïnitieerden op Aarde! Aan deze mix zal de complete terugkeer van de Goddelijke Moeder en de Godin op Aarde toegevoegd worden. De Godin energieën zijn misbruikt en verbannen van de Aarde gedurende vele tijdperken! Dit zal volledig veranderen! Totale gelijkheid zal regeren! Vrouwen zullen evenveel betaald krijgen als mannen! Vrouwen zullen regering en politieke posities overnemen! Het einde van het Patriarch zal zijn gekomen! Alle vooroordelen en racisme zal uit onze samenleving verwijderd worden! De Goddelijke Moeder en de Godin energieën zullen uiteindelijk hun juiste respect en eerbied ontvangen! Broederschap en Zusterschap van Licht zullen oppermachtig regeren! Het Godin Pad zal evenzeer geëerd worden als het God Pad! De Godin zal ook meer en meer posities innemen in de Spirituele Regering! In werkelijkheid hebben ze dat reeds gedaan, ze zijn alleen nog niet bekend!

Als deel van dit proces zal de Aarde Moeder uiteindelijk geëerd worden als het levende, Heilige Wezen dat zij is! Het eren en heiligen van de Aarde zal een van onze grootste prioriteiten zijn. De Aarde zal gereinigd worden van alle vervuiling en terugkeren naar haar oorspronkelijke Edense Staat! Er zal ook veel meer eerbied zijn voor de Dieren, Planten en Mineralen Rijken! Zij zullen gezien worden als onze jongere Broeders en Zusters en zullen gezien worden als de incarnaties van God die zij zijn!

Deel van deze Transformatie zal ook zijn het eren van het Natuur Rijk, Pan, de Natuur Geesten, Planten Deva’s en Elementen! Er zal een open communicatie bestaan tussen de mensen van de Aarde en deze etherische wezens die alles in de natuur controleren! Zij zullen opnieuw volledig terugkeren naar de Aarde en al Haar tuinen en boerderijen!

Er zal een open communicatie zijn tussen al deze verschillende wezens die ik heb vermeld in dit hoofdstuk onder leiding van de “Innerlijke Sfeer Geascendeerde Meesters”! Heer Boeddha die het Goddelijke Plan bewaart voor onze planeet, wat hij ontvangt van Helios en Vesta, die het weer ontvangen van Melchior, en die weer van Melchizedek, die het van GOD, Christus en de Heilige Geest ontvangt! Het daalt af tot in ieder niveau zodat het gehele Universum zich ontvouwd volgens GOD's Plan! Heer Boeddha zal het Goddelijke Plan zowel doorgeven aan de Manu, de Christus, en de Mahachohan, als ook aan de Zeven Chohans, Djwhal Khul en de Synthese Ashram. Zij zullen dan dit Goddelijke Plan verspreiden onder alle Meesters en Hoog Niveau Geïnitieerden op Aarde in alle aspecten van het Aardse leven! Elk van de Zeven Ashrams van de Christus en de Synthese Ashram zal een ander aspect van het Goddelijke Plan aanvoeren om te manifesteren op Aarde, zowel op een Hemelse en Aardse manier!

De religies van de wereld zullen ook hervormd worden om ze te bevrijden van de vervuiling van negatief ego programmering en dogma. Wanneer negatief ego is verwijderd vanuit de religies, zullen ze veel meer verenigd worden en betrokken van aard, en alle competitie en eigengerechtigheid zullen ophouden te bestaan! Ze zullen ook gezien worden als wegen naar GOD die gelijkwaardig zijn! Er zullen altijd verschillende Religies bestaan en dat is goed! Echter, ze zullen in de toekomst veel meer samenwerken onder het Spirituele leiderschap van de Geascendeerde Meesters!

Als de tijd vordert zullen de regeringen en politieke leiders van onze wereld Spirituele Meesters en Hoog Niveau Geïnitieerden zijn! De Geascendeerde Meesters zullen ons aangezet hebben tot het opbouwen van een nieuwe Utopische beschaving! Het zal een Vijfde Dimensionale beschaving zijn, niet een derde dimensionale beschaving! Een van de blueprints die de Innerlijke Sfeer Geascendeerde Meesters zullen gebruiken is de blueprint van de Arcturische beschaving! Arcturus is de meest vergevorderde beschaving in onze Melkweg. Ze zijn ongeveer 3000 jaar op ons vooruit! Zij zullen hun Technologieën en Spirituele Wijsheid brengen, in samenwerking met de Geascendeerde Meesters, om ons te helpen de grote dringende kwesties van onze tijd veel sneller op te lossen!

De regenwouden zullen gered worden! De ozon laag gerepareerd! Alle vervuiling zal worden verwijderd! Broeikas effect hersteld! Pesticiden gestopt! Nieuwe vormen van energie, gebaseerd op de principes zoals die door Nikola Tesla naar de planeet werden gebracht, zullen er komen en we zullen niet langer fossiele brandstoffen branden voor energie! Vrije vormen van energie zullen worden gecreëerd! Met vrije vormen van energie zal alle vervuiling eindigen! Controleren van onze wereld door Macht Elite en Geheime Regeringen zal eindigen! Misbruik van allerlei soort zal eindigen! Alle oorlogen zullen eindigen! De Aarde zal haar rechtmatige bewuste plaats in de Confederatie van Planeten van ons Zonnen Stelsel, Galaxie, en Universum innemen! Met behulp van buitenaardse technologieën zal ruimte reizen naar andere werelden werkelijk een mogelijkheid zijn!

Er zal open Spirituele, Wetenschappelijke, en Technologische uitwisseling plaatsvinden! Alle Spirituele Paden, Mysterie Scholen, en Spirituele Tradities zullen geëerd worden onder het leiderschap van geascendeerde meesters! Grote Spirituele meesters vanuit de innerlijke sfeer zullen reïncarneren op Aarde! Heer Maitreya zal opnieuw incarneren over 700 jaar als de nieuwe Kosmische Christus!

Als de samenleving volledig veranderd is onder de directe leiding van de Geascendeerde Meesters, zal het niet zo’n moeilijke beslissing zijn als het nu is voor de innerlijke sfeer Geascendeerde meesters om naar de Aarde te komen!

Dus tot besluit, deze vijfde Dispensatie van Geascendeerde meester Leringen en Organisatie zal een meest glorieuze zijn! Mijn Lieve Lezers, ik ben erg blij te zien dat we hier niet zo ver vandaan zijn, en toch is er nog veel werk te verzetten! Het is ons aller taak als de Licht Dragers voor het Nieuwe Tijdperk, om de basis en de fundering te leggen zodat dit kan plaatsvinden! We leven nu op de drempel van een van de meest glorieuze tijden in de geschiedenis van deze Aarde! We staan letterlijk op de drempel van de Realisatie van het Zevende Gouden Tijdperk op deze Planeet! Ik hoop en bid vurig dat je ervan genoten hebt dat de Meesters en ik je verteld hebben over de Rijke Spirituele Traditie, Erfenis, Huidige Conditie, en Toekomstige Dispensatie van de geascendeerde meesters op Aarde!

Het was me een grote eer en genoegen, om deze verleden, heden en toekomst geschiedenis van de Geascendeerde Meesters op Aarde met je te delen!

Onze andere boeken

cd-amohra-pleiadisch-perspectief

cd-amohra-pleiadisch-perspectief

In Pleiadisch Perspectief 1 cd  ISBN nummer  97 89 07 56 36 123  Uitgeverij Petiet Dit is de werk CD met Nederlandse…

€ 17,50
cd-amorha-werkboek

cd-amorha-werkboek

Amorha Quan Ying ISBN 978 907 563 61 16Uitgeverij Petiet   Dit zijn de werk CD's met de in het Nederlands ingesproken…

€ 52,00
cd-workshop-in-het-new-age-centrum

cd-workshop-in-het-new-age-centrum

12 cd set Dit zijn live opnamen van de hele workshop die Amorha Quan Ying in 2003 gedaan heeft in het New Age Centrum In…

€ 75,00
1 2

Anay
Aert van Nesstraat 1- Kamer O op 3e verdieping Capelle West, 2901 BH Capelle aan den IJssel
telefoon 010 70 70 008 Mobiel (+WhatsApp) centrum 06 36 01 50 53
In een kantoor gebouw, boven de fitness, ingang op nummer 1. Als de deur dicht is, bel bij de brievenbussen,
Copyrights  © 1986- alle rechten / All Rights Reserved, By Anay KvK Rotterdam 85862991
Op deze site staan foto's vanaf 1993 van de verschillende locaties waar we geweest zijn en nu zijn en van
unsplash.com
Wij doen ons best maar kunnen wij niet instaan voor de juistheid of volledigheid van alle informatie.
AVG, we plaatsen geen trackings cookies e.d daarhouden we zelf ook niet van en we verkopen ook niet jouw gegevens, we zouden wel gek zijn 
 Heb je verbetervoorstellen, ontdekt je taal fouten, heb je tips? Laat ze ons weten!
Powered by Anay ICT
We houden ons aan alle wettelijke regels